Attila Gal

Skokloster - en naturlig och historisk pärla i kommunen

Håbo Turism - Publicerad: 14 Feb 2011 - Kommentar (0)

Skokloster slott
En liten film om skoklosters slott... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

17 Feb 2011

Centern i Håbo har genomfört sitt årsmöte

Håkan Jonsson omvaldes till ordförande liksom styrelsen i övrigt. "Vi har en mycket bra styrelse med en god åldersspridning mellan 25 -65 år", sa Håkan Jonsson i en kommentar. ... Läs vidare

Företagandet och det kommunala strategiska perspektivet

Att fortsätta lyfta fram, marknadsföra och profilera Håbo kommuns specifika särdrag gynnar utvecklingen och gör att företag dras till kommunen. Att arbeta strategiskt och konkret utifrån de tre huvudspåren utveckling av befintligt näringsliv, förbättrade förutsättningar för ett ökat nyföretagande och ett aktivt arbete kopplat till nyetablering, gynnar intresset från näringslivet. ... Läs vidare

Näringslivsministerns företagspolitik inte nog företagsvänlig!

EU har presenterat sin utvärdering av de reformer som gjorts runt om i medlemsländerna. Kommissionens översyn betonade tre prioriterade områden, inte helt obekanta för de svenska småföretagen: förbättrad tillgång till finansiering, bättre tillträde till marknaden och ett bantat regelverk. Kommissionens bedömning är att reformerna anses ha haft en begränsad betydelse. ... Läs vidare

07 Feb 2011

Barnens Vasalopp i Bålsta

Solsken, snö och god stämning väntade alla igår på Granåsen vid Grankojan då Barnens Vasalopp arrangerades av Bålsta Skidklubb. ... Läs vidare

21 Feb 2011

SPF Håbos årsmöte 2011

Fredagen den 18 februari samlades SPF-medlemmarna till möte på Skeppet i Bålsta. Glada människor hade mycket att prata om och det tog en stund innan ordförande Per-Eric Josefsson, Peje, kunde lugna ner församlingen och hälsa alla välkomna. ... Läs vidare

25 Feb 2011

Pensionärer utfrysta från sin samlingslokal

Samlingsplatsen Skeppet i gamla IP-gallerian på Kalmarvägen klarar inte vinterkylan. Under den vecka som gått har de flesta aktivitetsarrangörer varit tvungna att ställa in på grund av kylan. Det har ofta inte varit mer än 5-10 plusgrader inomhus. ... Läs vidare

01 Feb 2011

Det ljusnar

Visst är det väl underbart att när man kliver upp på morgonen så ser man att det blir ljusare och ljusare för varje dag. Vi går mot en vår. Visst är väl livet fantastiskt! ... Läs vidare

02 Feb 2011

SNIPP, SNAPP, SNORUM, HEJ, BASALORUM

Den här ramsan påstås vara en gammal dansk barnramsa, som i generationer varit på många svenskars läppar. Däremot känner säkert inte alla till, att ramsan gett namn åt några delvis ännu bevarade boplatser och gårdar inom Myrheden och Jörn i Västerbottens inland. ... Läs vidare

09 Feb 2011

En social återblick på passerade millennier

Vi har redan kommit en bit in på det nya årtusendet, och läsaren får här en något summarisk kulturhistorisk tillbakablick på vårt lands sociala utveckling under några tidigare århundraden. ... Läs vidare

12 Feb 2011

Rapport från Norra Jämmerdalen

Göte Ingelman om åldrandets problem ... Läs vidare

16 Feb 2011

Kuriosa saxat

KURIOSA saxat ur den officiella tidningen "RÅN RIKSDAG OCH DEPARTEMENT". Där kan man läsa följande titel på en av de otaliga utredningarna:"Konsumentteknikforskningsfinansieringsutredningen"DSFI 1986-26.Huvudordet innehåller 49 ... Läs vidare

17 Feb 2011

HUR KUNDE VI KLARA OSS?

Vi som föddes utan mödragymnastik, mödravårdscentral och moderskapspenning? ... Läs vidare

22 Feb 2011

DET FRIA ORDET

Det fria ordet, rätt brukat,är som balsam för själen,men från missbrukarenett dödande  gift.(Göte Ingelman på beställning av Håbo folkbibliotek 1999) ... Läs vidare

24 Feb 2011

Tänkvärt

En 6-7årig flicka såg mig för första gången med den vita käppen i handen. En stund senare kom hon fram och tog mina händer i ... Läs vidare

26 Feb 2011

Droppar av liv

Två skålade händer rymmer livets källa.Fallande droppar fyller ett svagt käril,Skapelsens krona.Bräddfyllt krus brast av droppen som föllfrån Guds hand.Två kupade händer vilar över skärvornadå ... Läs vidare

22 Feb 2011

Skoparet

En liten allegori. ... Läs vidare

Skribent info

Attila Gal Attila Gal

Skribent arkiv

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2004