Attila Gal

Enköping och Håbo har fått en gökunge i boet

Politik - Publicerad: 02 Mar 2011 - Kommentar (0)


Våra kommuners gemensamma räddningstjänst har hittills styrts av en direktion bestående av 3 ledamöter från vardera kommun, alltså 6 personer.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

Att SKL vill höja maxbeloppet för att få frikort till läkemedel är felaktigt

I en del massmedia sägs det att Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill höja maximibeloppet för att få frikort till läkemedel. ... Läs vidare

Kommunen måste ta ansvar för ett livskraftigt företagsklimat!

Företagsklimatet på lokal har stor betydelse. Flera undersökningar pekar på att ett bra företagsklimat skapar fler arbetstillfällen, en ökad inflyttning samt i förlängningen såväl en bättre privat som offentlig service i kommunen. Företagsklimatet påverkas av en rad olika faktorer. ... Läs vidare

Företagandet och kommunen – del 1 av 3

Politiken måste grunda sig på att näringslivsutvecklingen hanteras som ett prioriterat område. Det befintliga näringslivet är basen för att vidareutveckla Håbo kommuns materiella välstånd och samhällsservice och möta framtidens behov och krav. Och det är Liberala Företagares bestämda uppfattning att det är den kommunala förvaltningens skyldighet att ge nödvändig service för denna utveckling. ... Läs vidare

Nytt tandvårdsförslag för patienter med sjukdom eller funktionsnedsättning

Personer, som på grund av sjukdom inte kan påverka eller förebygga stora tandproblem med åtföljande höga kostnader, får hjälp enligt ett nytt förslag till tandvårdsbidrag. ... Läs vidare

Håbo arbetarekommun hade årsmöte

Förutom de sedvanliga valärendena så diskuterades även extrakongressen samt eventuell regionsindelning. Efter mötet avnjöts den traditionella smörgåstårtan. ... Läs vidare

18 Mar 2011

Moderaterna i Håbo hade årsmöte

Den 17:e mars hölls årsmötet för Moderaterna i Håbo i matsalen i BCJF. Ca 25 medlemmar hade hörsammat kallelsen och ordförande Carina Lund hälsade välkommen. Carina hälsade riksdagsman Per Bill speciellt välkommen. ... Läs vidare

Håbo’s oppositionspolitiker har tillsatt 14 oppositionsråd

Håbos oppositionspolitiker har omvandlat oppositionsbidraget till ett politiskt socialbidrag genom att utse 14 oppositionsråd för Håbo kommun. Dessa 14 kandidater vill ta del av oppositionsbidraget på ca 250 000 kr per år enligt följande fördelning. ... Läs vidare

28 Mar 2011

Typisk svenskt debatterades

I lördags genomfördes ett arrangemang på temat Typsikt Svenskt på caféet på BCJF. Debatt mellan Elias Eriksson från Sverigedemokratisk Ungdom och Erik Scheller från Liberala Ungdomsförbundet. De debatterade skolan, jämställdhet, äldrefrågor, miljöfrågor, invandring och arbete. ... Läs vidare

09 Mar 2011

Håbo Naturskyddsförening har hållit sin första årsstämma

Håbo Naturskyddsförening bildades den 30 november 2009 men först den 5 februari 2010 godkändes Håbo Naturskyddsförening som en krets av Naturskyddsföreningens riksstyrelse. ... Läs vidare

14 Mar 2011

Mina minnen från Håbo (1)

Idag har jag talat med Göte Ingelman som är en god vän. Han tyckte att jag skulle skriva mina minnen från Håbo och avståndet från tanke till handling är kort. Jag var faktiskt i Håbo under kriget. En av mina bröder bodde här och en blivande svåger arbetade som rättare i Håbo. Här kommer första delen av mitt epos. ... Läs vidare

23 Mar 2011

Mina minnen från Håbo (2)

Här kommer andra delen av mitt epos. ... Läs vidare

02 Mar 2011

En titt genom bakrutan

Ibland, förresten om jag ska vara sanningsenlig, så händer det rätt ofta numera att jag hellre ser genom bakrutan än att jag blicka framåt. ... Läs vidare

04 Mar 2011

Felix och Sara

Amos och Ada på Bleka döden hade en vacker och välutvecklad hankatt som hette Felix. Oskar och Ida på Höjden hade en lika vacker och välutvecklad honkatt som bar namnet Sara. ... Läs vidare

05 Mar 2011

Årsringar

Lyriskt meditativ ... Läs vidare

12 Mar 2011

Möte med forskningsresande Dr. Sven Hedin

Sommaren 1935 fick jag ett ekonomiskt fruktbart möte med forskningsresanden Dr. Sven Hedin och hans syster Alma. ... Läs vidare

15 Mar 2011

Björnfrossa

Några av bönderna i Risliden hade nyss kommit ner till landsvägen med sina stora mjölkflaskor och satt kvar på mjölkbryggan och väntade på mjölkbilen. Egentligen hade ingen av dem tid att sitta där, för de var mitt i älgjakten och den skulle alla delta i och hade sina pass att bevaka. ... Läs vidare

20 Mar 2011

Trofasthet

Kärlekens frukt ... Läs vidare

23 Mar 2011

Min första kärlek

"Kärleken är beständig, det är bara föremålen som växlar.” Detta gamla uttryck blev jag bekant med i mycket tidiga år. ... Läs vidare

26 Mar 2011

Raststället

Meditation på dikeskanten. ... Läs vidare

27 Mar 2011

Om du har en bra stortå, var rädd om den

Har du tänkt på vilken stor betydelse dina stortår har? Dom kan till och med av-slöja din karaktär och personlighet, åtminstone om du går barfota. ... Läs vidare

29 Mar 2011

Vårkrämpor

Jag gick ut för att möta våren för några dagar sedan, men gick genast in igen. Jag mötte ingen vår, inte just då i alla fall. ... Läs vidare

31 Mar 2011

Skräddar-Brita In memoriam

En sann kulturhistoria ... Läs vidare

Skribent info

Attila Gal Attila Gal

Skribent arkiv

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2004