Attila Gal

I väntan på det 14:e Vikingarännet den 12 februari

Sport - Publicerad: 28 Jan 2017 - Kommentar (4)

2016 kördes loppet den 14 februari på en rundbana mellan Eriksund och Roparudden
Den ostadiga väderleken i början på året har varit oroande med tanke på hur isarna skall bli till den 12 februari när det är tänkt att det 14:e Vikingarännet skall genomföras. 2016 kördes loppet den 14 februari på en rundbana mellan Eriksund och Roparudden. Det var en bana på 40 km som kördes två varv med start och mål i Sigtuna. I år hoppas man att kunna genomföra loppet med start vid Skarholmen i Uppsala och mål i Hässelby.... Läs vidare
Post on Facebook Twitter

24 Jan 2017

Tionde öppna mötet med Håboalliansen genomfört i Bålsta

Mötet 23/1 2017 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor. ... Läs vidare

Walter Frankenstein vittnar om sin överlevnad

Walter Frankenstein lyckades undkomma nazisterna. Mitt under deportationerna av Berlins judar då tåg efter tåg avgick mot förintelselägren. Åren 1943-1945 var Walter och hans unga familj på ständig flykt. ... Läs vidare

16 Jan 2017

Om planering av parkering och nya Bålsta centrum

Planerna med förtätning och stadsförnyelse i centrala Bålsta startade för flera år sedan. Det stora avstampet blev det planprogram för Bålsta centrum -från tätort till stad- som antogs i november 2012. Därefter påbörjades ett arbete med ett idé- och gestaltningsprogram som ska ligga till grund för hela stadsförnyelsen. Ett sådant program blev klart maj 2014. ... Läs vidare

16 Jan 2017

Vinter på Granåsen

(Insändare) I söndags var jag vid Granåsen och skulle se om det var någon aktivitet där. ... Läs vidare

När det svenska rättsväsendet våldtar det våldtagna brottsoffret

Ann Heberlein, författare och teologie doktor i etik, problematiserar kring brott och straff för nyanlända och asylsökande. Det finns inget rasistiskt i att tillämpa FN:s flyktingkonventions andra kapitels första paragraf. ... Läs vidare

08 Jan 2017

Inget tillstånd för prövningsbeslut för Toresta i Högsta domstolen

Högsta domstolen har den 27 december 2016 fattat beslut om att inte meddela prövningstillstånd för ärendet om tillstånd för anläggande av kaj samt mottagning, bearbetning och lagring av bergmaterial i Toresta, i Håbo och Upplands Bro kommuner. Det innebär att mark- och miljööverdomstolens dom från den 26 augusti 2016 står fast. ... Läs vidare

02 Jan 2017

Ny utställare i Galleri Kvantum

Maria Larsson (teckning), ställer ut i Galleri Kvantum under januari. ... Läs vidare

Skribent info

Attila Gal Attila Gal

Skribent arkiv

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2006
2004