Hem | Företag | Fortsatt arbete i Logistik Bålsta-området

Fortsatt arbete i Logistik Bålsta-området

image

Förberedelserna för infrastruktur i Logistik Bålsta fortsätter. Avverkning av skog pågår och bergsprängning startar i januari.

Avverkning
Avverkning av skog fortsätter inom Logistik Bålsta-området. Eftersom det ska sprängas i olika delar av området från januari och framåt skulle virket kunna bli förstört av sprängsten om avverkning inte genomfördes innan dess längs med huvudgatan.

Sprängning
Under 2019 förbereds Logistik Bålsta med grundläggande infrastruktur. En väg med belysning och trädplaneringar byggs och området förses med ledningar för vatten, avlopp, el och fiber.

Berg behöver sprängas bort för att ge plats för vägen. Sprängningsarbetet börjar i januari och planeras vara klart i slutet av juni 2019. Det är uppdelat i två perioder

Den första perioden startar i januari. Då utför entreprenören sprängningsarbeten för markledningar längs Kräggaledningen som är markerad med vitt på kartan.

Den andra perioden påbörjas i mars och markeras med orange på kartan. Då utförs bergsprängning för huvudgatan, som blir en förlängning av Björnängsvägen in i Logistik Bålsta-området.

Vid varje sprängtillfälle kommer en signal ljuda med flera korta signaler före sprängning och en lång signal efter sprängning.

Bullervall
Sedan en tid tillbaka byggs även en bullervall mellan anläggningen och Skörby. Vallen ska skärma av så att ljud och reflektioner från fordon inte stör boende i närheten när företag har flyttat in och startat sina verksamheter.

Till bullervallen används jordmassor från bland annat bygget av huvudvägen in i området. På så sätt kommer massorna till användning och behöver inte transporteras någon längre sträcka.

Här kan du läsa mer om Logistik Bålsta

Källa: Håbo kommun