Hem | Företag | Trots pandemin – rekordmånga nya företag i Håbo

Trots pandemin – rekordmånga nya företag i Håbo

image

Nyföretagandet ökade i Håbo under det senaste året. Det har inte startats så många företag i kommunen på åtminstone tio år, visar siffror från Tillväxtanalys som If har sammanställt.

Det senaste året har 179 nya företag registrerats i Håbo kommun vilket är en ökning med 30 procent jämfört med 2019 och fler än något år under 2010-talet.
Bara under tredje kvartalet 2020 startades 58 nya företag i Håbo. Det är den högsta kvartalssiffran på åtminstone tio år. 

Det är inte bara i Håbo det grundats många nya företag. I hela landet startades 79 000 nya företag under det senaste året, en ökning med 18 procent.

– En viktig förklaring är troligen att kravet för aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag sänktes från 50 000 kronor till 25 000 kronor i januari 2020. Minskad tid till sociala aktiviteter och möjlighet att fördela sin arbetstid annorlunda under pandemin kan också ha bidragit, säger Frida Lagergren, som är ansvarig för företagsförsäkringar på If. 

– Vi har till exempel noterat att flera av våra mindre företagskunder utökat eller lagt om sin verksamhet och blivit mer av mångsysslare. Det ska bli spännande att följa utvecklingen framåt när samhället nu öppnat upp, säger Frida Lagergren.

Håbo
stod för den största ökningen av nystartade företag i Uppsala län. 

Många nya inom handelsbranschen
Flest nya företag, i riket, har startats inom handel. Under det senaste året startades 12 194 nya företag inom den branschen, vilket är en ökning med 42 procent. 
Även inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt förlag, radio, TV, film och telekommunikation ökade antalet nya företag. Transport och magasinering, samt reklam växer kraftigt, men från låga nivåer.

– I kultur-, nöjes- och fritidsbranschen däremot minskade antalet nystartade företag med nio procent. Hotell och restaurang verkar inte ha tagit fart än. Men detta är såklart branscher vi hoppas ska vända utvecklingen framåt i takt med att samhället nu öppnat upp, säger Frida Lagergren.Ifs tips till dig som är företagare
• Om din verksamhet växer, ändrar inriktning eller om du startar i andra länder – glöm inte uppdatera din försäkring för rätt skydd.
• Glöm inte bort dig själv, vad händer om du blir sjuk och inte kan jobba? Prata med ditt försäkringsbolag
• Om du rör dig mycket mellan olika platser i tjänsten, glöm inte teckna Tjänstereseförsäkring, då skyddas både du och dina saker
• Kontakta bolagsverket om verksamheten ändrar inriktning. 

Tips till företagare som pausat verksamheten och försäkringen under pandemin
• Uppdatera din omsättning om företaget börjat rulla igång som vanligt igen.
• Om du kapade kostnader under pandemin genom att ta bort personförsäkringar för dig och anställda – kom ihåg att teckna dem igen.
• Se över tjänstereseförsäkringen så att den är giltig när resandet drar igång igen.
• Har det ökade digitala livet förändrat din verksamhet? Då är det viktigt att du hör av dig till ditt försäkringsbolag och ser till att du har rätt täckning vad gäller egendoms- och ansvarsförsäkring.
• Har du bytt till en mindre lokal under tiden din verksamhet tagit paus? Glöm då inte att adressändra.

Metod
Nystartat företag definieras som ett helt nystartat företag frånräknat olika former av ombildningar av existerande företag. Enskilda näringsidkare vilka inte registrerat firmanamn hos Bolagsverket ingår. 
När vi beskriver "senaste året" avser vi perioden juli 2020 till juni 2021.
I tretton kommuner saknas data för något eller flera av de senaste fyra kvartalen.

Källa: If