Hem | Företag | Enkät om företagsklimat till företagen

Enkät om företagsklimat till företagen

image

I början av januari skickade Svenskt Näringsliv ut sin årliga enkätundersökning till 200 företag i Håbo.

Svenskt Näringsliv genomför varje år en enkätundersökning hos medlemsföretagen i hela landet för att stämma av hur man upplever sin situation som företagare. Resultatet av undersökningen används bland annat för att mäta hur väl kommunernas arbete kring näringslivsfrågor fungerar.

I Håbo får 200 företag enkäten vars resultat presenteras den 31 maj. Många kommuner ser resultatet av undersökningen som ett mått på hur bra kommunen tar hand om de lokala företagen. I Håbo var resultatet för det genomsnittliga omdömet i förra årets undersökning 3,1 vilket motsvarar betyget godtagbart. Målet att Håbo ska nå ett betyg på 4,0 slogs fast i "Tillsammans mot 4,0" - en handlingsplan som arbetades fram gemensamt av företagen, politiker och tjänstemän under 2018.

Läs mer om Tillsammans mot 4,0
Läs mer om Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet.

Källa: Håbo kommun