Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Nu finns en bredbandsstrategi för Håbo kommun

Nu finns en bredbandsstrategi för Håbo kommun

Strategin säger att Håbo kommun ska eftersträva att bredband byggs ut i alla delar av kommunen med ett brett utbud av bredbandsleverantörer, öppna nät och med hög kvalitet. Målet är att 90 procent av alla hushåll i Håbo kommun ska ha tillgång till minst 100 Mbit/sekund till år 2020.

Håbo kommun ansvarar bland annat för:

  • Fri konkurrens ska gälla på bredbandsmarknaden.
  • Ge administrativt stöd till lokala grupper som arbetar med bredbandsutbyggnad, så kallade byalag.
  • Samordna bredbandsutbyggnaden.

Utgångspunkten för strategin är Uppsala läns regionala målsättning för digital utbyggnad samt kommunens övergripande mål och vision. Uppföljning av strategin görs varje år av kommunfullmäktige och redovisas i årsredovisningen.

Attila Gal
HåboPortalen