Hem | Politik | För sjutton gubbar, vilken kvinna!

För sjutton gubbar, vilken kvinna!

image

Nu är fördelningen efter 2014 års val klar och de folkvalda är fördelade till de olika uppdragen inom politiken. Bland de folkvalda ledamöterna varierar engagemanget mellan 1-17 olika uppdrag.

Ser man på utfallet, så ställer man sig frågan om vederbörande är väldigt duktig eller girig efter pengar. Ser man på utfallet bland riksdagsmännen så är det helt klart girighet som gäller och som avspeglar sig även bland kommunpolitikerna. Nästan alla uppdragen är kraftigt arvoderade där ersättare har samma ersättning som den ordinarie ledamoten därför att han/hon ska vara lika uppdaterad i de olika frågorna som ska behandlas i nämnder och styrelser.

I Håbo kommun har socialdemokraterna Agneta Hägglund sittande i 17 aktiva styrelser och nämnder, där man måste ställa frågan om vederbörande hinner med att göra ett optimalt arbete i alla styrelser och nämnder, dygnet har trots allt bara 24 timmar. Agneta Hägglund sitter i följande nämner och styrelser:

1. Oppositionsråd på heltid (40 tim per vecka).
2. Gruppledare för socialdemokraterna.
3. Ledamot i E.ON’s styrelse.
4. Ledamot i Håbo Marknads styrelse
5. Handikapprådet.
6. Kommunala pensionärsrådet.
7. Ledamot i räddningstjänsten Enköping/Håbo.
8. Ledamot i Kommunfullmäktige.
9. Kommuninvest.
10. Ledamot i kommunstyrelsen.
11. Ledamot i Kommunstyrelsens arbetsutskott.
12. Ersättare i lönenämnden för Trosa/Håbo.
13. Ledamot i Mälardalsrådet.
14. Vice ordförande i Näringsutskottet.
15. Ledamot i personal och förhandlingsutskottet.
16. Ledamot i regionfullmäktige i Uppsala.
17. Ordinarie ledamot i Bålsta Ishockey styrelse.

Med alla dessa 17 uppdrag måste man ställa sig frågan om det är makten eller girigheten efter pengar som styr vederbörande. Kan verkligen en människa göra ett optimalt jobb med så många uppdrag? Är kompetensen inom socialdemokratin så låg bland medlemmarna att partiet styrs av en enda medlem? Se taxeringskalendern när ni tar ert ställningstagande.

Handlar det om makt eller är man girig efter pengar?

Håkan Sundström