Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 september klockan 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 21 september klockan 19:00

image

Fullmäktiges sammanträden hålls i kommunhuset i Bålsta och är öppna för allmänheten. Sammanträdet startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

•Bredbandsstrategi för Håbo kommun
•Exploateringsbudget samt tilläggsavtal till exploateringsavtal Frösundavik Del 1.
•Exploateringsbudget för Dragets verksamhetsområde
•Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken
•Medborgarförslag angående belysning längs gång-/cykelväg mellan norra och södra Eneby
•Motion angående framkomlighet för den "mjuka linjen"
•Val av nämndemän i Uppsala tingsrätt för perioden 2016-2019

Kompletta handlingar till sammanträdet erhålls via kommunstyrelsens kansli, telefon: 0171-525 04, via e-post kommunstyrelsen@habo.se och i anslutning till sammanträdet.

Se kommunfullmäktigesammanträdet live eller i efterhand på webben

Kommunfullmäktigesammanträdena sänds direkt via kommunens Youtubekanal. Här kan du även se sammanträdena i efterhand:

https://www.youtube.com/channel/UClR2sET06aMWwJdlxl457ZQlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster »

Kallelsen till kommunfullmäktige

Här kan du läsa kallelsen till måndagens kommunfullmäktige »