Hem | Politik | Se kommunfulmäktiges sammanträde från 21 september

Se kommunfulmäktiges sammanträde från 21 september

image

Fullmäktiges sammanträddes kommunhuset i Bålsta. Sammanträdet startade klockan 19.00 med allmänhetens frågestund.

Vid sammanträdet kommer behandlades bland annat följande ärenden:
• Bredbandsstrategi för Håbo kommun
• Exploateringsbudget samt tilläggsavtal till exploateringsavtal Frösundavik Del 1....
• Exploateringsbudget för Dragets verksamhetsområde
• Medborgarförslag angående cykelväg/gångväg mellan Bålsta och Hjälstaviken
• Medborgarförslag angående belysning längs gång-/cykelväg mellan norra och södra Eneby
• Motion angående framkomlighet för den "mjuka linjen"
• Val av nämndemän i Uppsala tingsrätt för perioden 2016-2019


Klicka på bilden under för att se sammanträdet