Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 november klockan 19:00

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 16 november klockan 19:00

image

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

• Krisberedskapsplan 2015-2018
• Motion med förslag om kartläggning av och åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier i förskolan, motionär: Fred Rydberg (KD)
• Delårsbokslut 2015
• Taxor och avgifter inom Kultur och livsmiljös verksamhetsområden
• Nya avgifter för parkeringsanmärkningar

Fullmäktiges sammanträden hålls i kommunhuset i Bålsta och är öppna för allmänheten. Sammanträdet startar klockan 19.00 med allmänhetens frågestund.

Kompletta handlingar till sammanträdet finns att läsa digitalt via nedanstående länk och kan också erhållas via kommunstyrelsens kansli, telefon: 0171-525 04, via e-post kommunstyrelsen@habo.se och i anslutning till sammanträdet.

Se kommunfullmäktigesammanträdet live eller i efterhand på webben
Kommunfullmäktiges sammanträden livesänds på kommunens Bambuserkanal. Här kan du även se sammanträdena i efterhand:
http://bambuser.com/channel/H%25C3%25A5bo%2Bkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige
Här kan du läsa kallelsen och handlingarna till måndagens kommunfullmäktige »PDF