Hem | Politik | Titta på kommunfulmäktiges sammanträde från 16 nov

Titta på kommunfulmäktiges sammanträde från 16 nov

image

Fullmäktiges sammanträddes kommunhuset i Bålsta. Sammanträdet startade klockan 19.00 med allmänhetens frågestund.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

• Krisberedskapsplan 2015-2018

• Motion med förslag om kartläggning av och åtgärdsprogram mot skadliga kemikalier i förskolan, motionär: Fred Rydberg (KD)

• Delårsbokslut 2015

• Taxor och avgifter inom Kultur och livsmiljös verksamhetsområden

• Nya avgifter för parkeringsanmärkningar

Titta på kommunfullmäktiges sammanträde genom att klicka på bilden här nedan.
OBS! Detta är en uppdaterad version med (delvis) bättre ljud och hela sammanträdet i ett klipp.