Hem | Politik | Titta på kommunfulmäktiges sammanträde från 14 dec

Titta på kommunfulmäktiges sammanträde från 14 dec

image

Kommunfullmäktige sammanträdde måndagen den 14 december klockan 19:00

Vid sammanträdet har bland annat följande ärenden behandlats:

Motion om bra mat till skolbarn och äldre, motionärer: Lisbeth Bolin (C) och Fred Rydberg (KD)
Ändring av avgiftsnivåer för maxtaxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg med anledning av indexreglering
Taxor och avgifter för musikskolan 2016
Avfallstaxan - indexjustering inför 2016
Budget 2016
Detaljplan för kvarter 3, Logistik Bålsta, del av Skörby 5:1
Aktualitetsförklaring av Översiktsplan
Detaljplan för Bålsta 1:595, 1:596 och 1:597, Gransätervägen

Här kan du läsa kallelsen och handlingarna till måndagens kommunfullmäktige (.pdf)

Klicka på filmen för att se kommunfullmäktiges sammanträde från 14 december