Hem | Politik | Inlägg reportage i EP - För dyrt att bygga om till bostäder

Inlägg reportage i EP - För dyrt att bygga om till bostäder

Anledningen, kostnaden för en ombyggnad skulle bli betydligt högre än vad som bedömdes från början. Ombyggnaden skulle kosta 25 MSEK. Fredagen den 11 mars -16 meddelar kommunalrådet Carina Lund, under samma rubrik, citat ” att kommunstyrelsen beslutade, lite väl hastigt, i november att köpa två fastigheter i Draget”, slut citat. Något beslut i kommunstyrelsen under november 2015 finns inte protokollfört. Var finns detta protokoll? Det här är den senaste  ekonomiska vansinnigheten som våra förtroendevalda har hanterat. Uttrycket ”lite väl hastigt” visar med tydlighet vilket engagemang våra politiker har för den kommunala verksamheten.

Istället för att vara en välmående kommun har våra politikers agerande skapat en kommun som inräknas bland landets fattigaste. En anledning är att majoriteten av kommunens politiker är samma personer sedan drygt 20 år tillbaka i tiden. Kommunfullmäktige är inte den demokratiska taburetten längre. Den beslutade delegeringen av KF-ärenden till underliggande nämnder och arbetsutskott har skapat ett fåtalsvälde, dvs. en politisk diktatur. Där saknas den kompetens till analys som kan vara avgörande för ett ärendes handläggning och efterföljande beslut i kommunfullmäktige. Den räcka av vansinniga ekonomiska beslut, med början Skola 2000, senast borgensåtagande för Bålsta skidklubb, och nu köpet av fastigheterna från Skanska, visar med tydlighet brist på kompetens.

Eller finns det andra orsaker? Många av våra äldre politiker ser mer till sin egen försörjning via arvoden och ersättningar än till uppdraget att företräda sina väljare för kommunens bästa. Tyvärr. I ett medborgarförslag, som jag lämnade till KF i december -15, föreslog jag att inrätta ett ekonomiskt råd i kommunen. Ett råd bestående av dokumenterat erfarna personer från affärslivet som kunde rådfrågas i frågor av ekonomisk karaktär.  Förslaget hamnade hos kommunstyrelsens arbetsutskott. Fem ledamöter, två från S, en från M, C, och Båp  beslutade, enligt protokoll 2016-01-26, kommunfullmäktiges beslut den 29-02-16 att medborgarförslaget ska anses vara besvarat och att det inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida. Högst märkligt, 12% av kommunfullmäktiges 41 ledamöter tar ett fullmäktigebeslut. Så fungerar den politiska demokratin i ”klubben” för inbördes beundran.

Jan-Eric Hernkrantz

EP 20/2 2016 | För dyrt att bygga om till bostäder:
http://eposten.se/habo/2016/02/20/for-dyrt-att-bygga-om-till