Hem | Politik | Medborgarförslag till Kommunfullmäktige den 2 Maj 2016

Medborgarförslag till Kommunfullmäktige den 2 Maj 2016

image

(Insändare) Håkan Sundströms medborgarförslag till den kommande kommunfulmäktige den 2 maj 2016.

Som jag nämnt tidigare i olika sammanhang så tror jag att Håbo kommun kommer att kunna dra fördel av att flyktingarna bosätter sig i Håbo och att de inom ett par år ska kunna delta och bidra till samhällets utveckling. Det gäller att se till att få en bra integration för vår nyanlända in i samhället.  

I samband med mottagande av de hundratalet flyktingar som kommer till Håbo kommun till hösten, måste kommunen se till att ge dem ett bra mottagande så att de trivs, känner sig välkomna och stannar i kommunen. För att detta ska bli möjligt måste förvaltningarna ha planer klara vid ankomsten för att undvika frustration hos de nyanlända. De mest viktiga planerna som måste vara klara är skolan, fritidsförvaltningen, socialen, bygg och miljö samt överförmyndarnämnden, övriga förvaltningar kan komma senare. Om kommunen satsar på en bra integration för våra flyktingar kommer vi att få skörda frukterna om 20 - 30 år. Om vi missköter integrationen kommer missbruk och kriminalitet att växa till okontrollerade nivåer.

För att åstadkomma detta har jag följande förslag:

1. Rekrytera en integrationssamordnare på projektbasis i minst 2 år, som tillsammans med dagens flyktingansvarig ser till att förvaltningarnas planer blir införda och följs.

2. Prioritera att idrottens hus blir byggd och står klar inom 3 år och att de nyanlända får ta del av planeringen som sker genom den rekryterade integrationssamordnaren och dagens flyktingansvarige. Att ha ett idrottshus är ett bra och viktigt verktyg att tillgå för integrationen av våra nyanlända.

3. Sälj ut delar av Håbo hus för att finansiera byggandet av idrottens hus, som våra medborgare och blivande medborgare kan använda året om.

4. Att bygga bostäder är också viktigt men man måste bygga med balans så att service och annat följer med den ökande befolkningen.

Med vänlig hälsning
Håkan Sundström