Hem | Politik | Återgång till slappare arvodesregler samtidigt som gruppledarersättningar höjs igen med råge

Återgång till slappare arvodesregler samtidigt som gruppledarersättningar höjs igen med råge

image

I december 2014 stramades upp reglerna för våra politikers förlorade arbetsinkomst, samtidigt som ersättningarna till dem höjdes. Nu väljer man att återgå till de slappa reglerna som gällde innan, och vilka var hårt kritiserade, då det fanns möjlighet och exempel till fusk. Man höjer dessutom rejält årsarvodena återigen till vissa förtroendevalda. Så kan man sammanfatta den demokratiska processen när man har möjlighet att sätta sina egna arvoden.

Fullmäktige beslutade i december 2014 att uppdra till kommunstyrelsen att utvärdera arvodesreglerna och återrapportera resultatet av utvärderingen till kommunfullmäktige senast 2016-06-31. Kommunstyrelsen hoppade doch över utvärderingen och presenterade enbart ett förslag, för "Det är jättesvårt att sitta i en grupp och utvärdera varandras uppdrag utan att det blir personligt", sa Carina Lund (M), kommunalråd, till EnköpingsPosten

Det innebär att alla som påstås(!) förlora arbetsinkomst, får schablonersättning per timme. Inga intyg behövs, vare sig politikern är en anställd eller egenföretagare. Med andra ord, till exempel, en förtroendevald egenföretagare återigen kan få ersättning fär uteblivna intäkter även om man inte har några uppdrag/kunder att fakturera, dvs. inga uteblivna intäkter.

Årsarvodet till socialnämndens ordförande höjs från 55 770 kronor till 85 400 kronor (motsvarar 53% höjning, HP´s anmärkning), kommunfullmäktiges ordförande från 34 860 kronor till 71 160 kronor (motsvarar 104% höjning, HP`s anm.). Årsarvodena för 1:e och 2:a vice ordföranden i fullmäktige tas bort och ersätts av sammanträdes- och förrättningsarvode.

Gruppledararvodet totalt höjs också, med en ny fördelning. Gruppledaren får 49 812 kronor i grundstöd per år, vilket är något mindre än tidigare men i gengäld får han eller hon 7 116 kronor till per mandat. Det innebär att exempelvis SD:s gruppledare får 85 390 kronor, i stället för dagens arvode 55 776 kronor. (motsvarar 53% höjning, HP´s anmärkning),

Gruppledararvode utgår till samtliga partier utom M och S eftersom dessa innehar rådsposterna.

Attila Gal
HåboPortalen

Läs även:

Sammanträdesprotokoll, s.36, KOmmunstyrelsen, Kl. 10:00-15:20 måndagen den 23 maj 2016, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta

Så höjdes arvodena i januari 2015: 
7 dec 2014, HåboPortalen: Ökade arvoden, oppositionsrådpost mm väntar efter kommunstyrelsens beslut