Hem | Politik | Håbos politiker blir aldrig nöjda med arvodet

Håbos politiker blir aldrig nöjda med arvodet

image

(Insändare) När man slår upp EP torsdagen den 2 december 2015 nås man av nyheten att Håbos politiker får kraftigt höjda arvoden.

De ersättningsregler och arvoden som beslutades den 15 december 2014 tyckte politikerna var för låga trots att de höjdes med 1,5 Mkr De gamla och hårt kritiserade ersättningsreglerna, där schablonersättningar tillämpades och utnyttjades på ett otillbörligt sätt av en del politiker, skulle nu möjliggöra att även företagare skulle kunna delta i kommunpolitiken. De nya reglerna som beslutades i dec 2014 skulle nu utvärderas av de nya gruppledarna per den sista Juni 2016 att börja gälla fr.m. den 1 juli 2016. Nu såg gruppledarna chansen att ytterligare höja sina egna arvoden från beslutet i december 2014. Det märkliga är att det blev samma politiker som beslutade om höjningen som nu berördes av den nya höjningen.

Den senaste höjningen nu i juni gav KF ordföranden en höjning på årsbasis från 34860 kr till 71160 kr vilket blir en höjning på 104%. Ordföranden i socialnämnden fick en höjning från 55770 kr till 85400 kr som motsvarar en höjning på 53%. Gruppledarna sänkte sitt årsarvode från 55776 kr till 49812 kr men fick ett tillägg på 7116 kr i tillägg per mandat som resulterade i att gruppledaren i Sverigedemokraterna höjde sitt totala arvode från 55776 kr till 85390 kr vilket gör en höjning på 53%.

Efter höjningen på 1,5 Mkr i december 2014 blev det ytterligare en höjning efter 6 månader på 400.000 kr där politikerna igen skickar räkningen till skattebetalarna.

Håkan Sundström