Hem | Politik | Owe Fröjd är den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo

Owe Fröjd är den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo

image

(Insändare) Owe Fröjd från Bålstapartiet med endast 2 mandat i KF, är den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo och den politiker som har mest inflytande i Håbo kommun. Han har sedan 7 veckor lovat att redovisa sina totala arvoden (brutto) för 2015 för att medborgarna ska få en uppfattning om hur mycket han kostar oss skattebetalare i Håbo.

Owe Fröjd har sedan flera månader lovat redovisa alla sina arvoden men har tills dags datum inte gjort det. Han sitter i många styrelser och nämnder och uppbär en ansenlig summa pengar i arvode för år 2015. För 2016 har dessa ökat till 7 i antal och är:

1. Gruppledare för BåP:  55776 kr per år
2. Ledamot i BoU nämnden:  7 x 872 kr 6804 kr per år
3. 1:e vice ordförande i KF: 7 x 872 kr 6804 kr per år
4. Ledamot i KF valberedning Arvode endast valår
5. Ledamot i KS: 7 x 872 kr 6804 kr per år
6. Ledamot i KSAU: 7 x 872 kr 6804 kr per år
7. Ledamot i RTJEH: 12 x 1168 kr 14232 kr per år
Summa totalt per år 97224 kr per år

Total kostnad för kommunen = 97224 + 32% soc kost = 128335 Kr

Utöver dessa kostnader tillkommer traktamenten, milersättningar och dyl.

Politikernas arvoden borde offentliggöras på kommunens hemsida, att gömma dem i ett dokument som ingen läser är fel.

Frågan skattebetalarna måste ställa sig, är Owe Fröjd den politiker som utvecklar kommunen i rätt riktning och till rätt kostnad?

Håkan Sundström