Hem | Politik | Jag är inte den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo

Jag är inte den högst arvoderade fritidspolitikern i Håbo

Detta är självfallet inte rätt, och jag skall självklart kommentera hans uppgifter och ge lite förklaring till dessa
 
Jag kommer även avslutningsvis klistra in lite omdömen som Håkan den senaste tiden yttrat över mig som person här på Portalen.Dessa påhopp har inte bara drabbat mig personligen utan även min fru, barn, barnbarn och andra nära och kära, men som Håkan skriver om mig: ”en officiell person som måste räkna med att det finns oliktänkande personer och att han måste som politiker räkna med påhopp i politiska frågor.”
 
Att jag mått dåligt, grubblat, sover dåligt och varit tvungen att uppsöka professionell hjälp för att hantera dessa påhopp är tydligen inget som bekymrar varken Håkan eller Attila
 
Bakgrund
Jag är lokalpolitiker på fritiden, utöver detta har jag arbetat som heltidsbrandman under 30 år samt drivit ett antal företag i Bålsta, alla framgångsrika företag utom ett som ”gick omkull” i samband med den stora finans och fastighetskriser för ca 25 år sedan (detta har inte Håkan glömt!)

Nu till Håkans senaste inlägg:
 
”Owe Fröjd har sedan flera månader lovat redovisa alla sina arvoden men har tills dags datum inte gjort det. Han sitter i många styrelser och nämnder och uppbär en ansenlig summa pengar i arvode för år 2015. För 2016 har dessa ökat till 7 i antal och är:

1. Gruppledare för BåP:  55776 kr per år
2. Ledamot i BoU nämnden:  7 x 872 kr 6804 kr per år
3. 1:e vice ordförande i KF: 7 x 872 kr 6804 kr per år
4. Ledamot i KF valberedning Arvode endast valår
5. Ledamot i KS: 7 x 872 kr 6804 kr per år
6. Ledamot i KSAU: 7 x 872 kr 6804 kr per år
7. Ledamot i RTJEH: 12 x 1168 kr 14232 kr per år
Summa totalt per år 97224 kr per år”


Mina kommentarer till detta:
 
-Gruppledare för Bålstapartiet
Jag har varit partiledare för Bålstapartiet i 22 år, jag har lagt ner tusentals timmar i olika frågor för att göra vår kommun till en bättre kommun att leva och bo i. Partiet erhåller ett visst partistöd från kommunen. Jag har under alla år inte tagit ut en enda krona i arvode, förlorad arbetsförtjänst eller för andra omkostnader. Som gruppledare fick alla gruppledare ett arvode från och med 2015, i detta ingår allt politiskt arbete med att hålla sig informerad om vad som händer samt att informera sitt parti, möte med tjänstemän etc.
 
-Ledamot i Barn och utbildningsnämnden
Denna nämnd har ansvaret för allt från förskola till gymnasium, nämnden har ansvar för hälften av alla skatteintäkter i kommunen. Ett stort och viktigt ansvar. Ersättning per år, 6.804 kronor
 
-1:e vice ordförande i Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, det som väljs vart fjärde år. Utöver att vara ledamot, vilket detta arvode avser är jag även 1:e vice ordförande, detta ansvar utan något extra arvode.
Ersättning per år, 6.804 kronor
 
Ledamot i Kommunfullmäktigs valberedning
Valberedningen ansvarar beredningen av alla val. För detta utgår inget extra arvode, påståendet att arvode utgår valår är felaktigt.
Ingen ersättning
 
-Ledamot i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är den nämnd som har tillsyn över all kommunalverksamhet, tjänstemän och alla nämnder och styrelsen. De fattar även många stora beslut på uppdrag av Kommunfullmäktige, till exempel köp och försäljningar av vissa fastigheter och mark. De har även ansvaret att skicka upp förslag till beslut till Kommunfullmäktige, alla beslut i Kommunfullmäktige skall passera Kommunstyrelsen.
Ersättning per år, 6.804 kronor
 
-Ledamot i Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Arbetsutskottet bereder och kontrollerar alla ärenden innan dessa kan tas upp i Kommunstyrelsen.
Ersättning per år, 6.804 kronor
 
-Ledamot Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Den styrelse som har det yttersta ansvaret för all räddningstjänst i Enköping och Håbos kommuner. Ansvaret för detta behöver jag kanske inte förklara?  Mitt arvode där bekostar till 65 % av Enköpings Kommun så summan i Håkans sammanställning är fel, Håbo betalar inte så mycket!
Ersättning per år, 14.232 kronor (varav Håbo betalar 4.981 kronor)
 
Håkans sammanställning, efter justering av kostnaden för räddningstjänsten som är fel blir:
 
Mitt arvode per år blir 87.973 kronor, efter skatt blir det 61.581 kronor kvar, per år!!
 
Så Håkans slutfråga till mig var:

”Frågan skattebetalarna måste ställa sig, är Owe Fröjd den politiker som utvecklar kommunen i rätt riktning och till rätt kostnad?”
 
Ja den frågan får ni andra svara på!!
 

Owe Fröjd är en varböld!
Detta är ett påstående om mig hämtat här på Håboportalen. Avsändare är Håkan Sundström Pilvägen i Bålsta.
 
Håkan har de senaste åren i ett otal inlägg både kränkt mig, mobbat mig och trakasserat mig på denna portal, och Redaktör Attila Gail har publicerat det utan inskränkningar, även på den tiden då har själv först godkände allt innan det publicerades!
 
Jag har skriftligt meddelat massor av gånger att jag inte mår bra av att bli kränkt, och att jag vill att detta skall upphöra, dock utan att det upphört.
 
Här kommer en liten sammanställning och klipp från Portalens olika sidor där Håkan trakasserat mig och min familj, det handlar allt för sällan om politiska sakfrågor, detta är inte allt, det finns mer!
 
Både jag om min familj tycker inte att man som fritidspolitiker skall behöva ta hur mycket skit som helst från nätmobbare och rättshaverister bara för att man engagerar sig som fritidspolitiker, och efter bästa förmåga göra vår fina kommun bättre.
 
Jag har dock fått stöd för att klara detta, jag kan tyvärr konstatera att Håbo kommun som ”arbetsgivare” och många av mina ”politikerkollegor” inte verkar bry sig??

 
 Lite klipp av det som Håkan Sundström skrivet om mig:

-Owe Fröjd är en varböld i Håbopolitiken, han vänder kappan efter eget vinnande

-Bästa Owe Fröjd, nu börjar löjets skimmer att skina över dig och din ynkedom

-Owe, har du haft en plågsam natt? Ditt inlägg säger allt, 

-Owe, vad har hänt med dig, har du blivi religös och gått med i IOGT

-Nu ska du veta att Owe Fröjd är en självömkande och manipulativ politiker

-Din läsförståelse vacklar

-Jag tolkar detta att Owe Fröjd vill bedriva populism utan saklig grund, men så bedriver Bålsta Partiet sin politik
 
-bara makten har varit i fokus för att tillskansa sig höga politikerarvoden som de själva bestämmer. 
 
-Owe Fröjd har ju inte rosat marknaden med sina bolag
 
-Owe, du ser det som en kompetens att starta företag för att sedan köra dem i konkurs,
 
-men inte för Owe Fröjd, finns det politiska vinningar förknippad med pengar så finns han där,
 
-Du uppträder arrogant och nervärdrar oss i vårt tyckande
 
-Du är i behov av makt och hoppar från den ena majoriteten till den andra
 
-din trovärdighet som politiker är förbrukad
 
-Du är som person, att inte nöja dig med en sänkning av arvodet, då hade du inte gått med på uppgörelsen,
 
-Owe, Du ljuger i dina påståenden, skulle gärna vilja se av dig själv en redovisning som styrker dina lögner
 
-Owe, Är du intelegensbefriad eller förstår du inte vad du läser? 

-Du måste begära hjälp med att förstå artikeln

-Krister, Du har alldeles rätt, men Owe har svårt att förstå skriven text

-Nu gjorde Owe Fröjd ett bra tillrättaläggande samtidigt som har startade en självömkande förklaring om hur mycket han har blivit påhoppad och kränkt av oss kritiker, utan att förstå att han är en officiell person som måste räkna med att det finns oliktänkande personer och att han måste som politiker räkna med påhopp i politiska frågor.
 
-Jag står fast vid att du ljuger i dina inlägg på denna tråd
 
-Du är en sådan person som aldrig skulle gå med på en sänkning av något arvode som gäller dig, sänkningar för andra personer kan du säkert acceptera men aldrig för dig själv.
 
-Detta vill du tydligen inte göra för då avslöjas dina lögner.
 
-Owe, Varför kan du inte redovisa dina arvoden? Det är ju medborgarnas pengar du erhåller. Är du rädd för att bli avslöjad den mängd av pengar du erhåller utan att uträtta något, eller SKÄMS du för de höga ersättningarna du tillskansar dig.

-Bålstapartiet är en katastrof i Håbopolitiken

-Bålstapartiet inte går att lita på, de röstar på förslag där de själva får den bästa favören

 -du fortsätter bara att sprida felaktiga påståenden
 
-Håller inte med dig Owe, det billigaste för kommunen hade varit om Bålstapartiet inte hade existerat och belastat kommunkassan
 
-Owe, Hur sanningsenlig är du idin förklaring till Attila Gal om ditt avsked från räddnngstjänsten för ca 10 år sedan. Om du anser att ordet avsked är ett påhopp, så måste du söka ditt problem på annat håll. Eftersom du inte vill offentliggöra ditt avtal med räddningstjänsten så har du själv visat att du inte är trovärdig i vad du säger och skriver inom politiken och här på HP
 
-Owe, Här kan man konstatera att du och jag har helt olika värderingar på etik och moral, som du också visat historiskt, jag ifrågasätter ditt initiativtagande till en tyst minut i kommunens högsta organ
 
-Owe, Gå nu tillbaka i historien och läs mina inlägg innan du startade dina självömkande och manipulerande påståenden om påhopp. 
Du tycks lida av någon form av förnekelsemani när din läsförståelse är konstant felriktad mot de sanna argumenten som skrivs på denna portal,
 
-Det Owe Fröjd håller på med är bara svammel, där han försöker komma från fokus för att vederbörande politiker ska slippa svara och kommentera.
 
-Owe Fröjd har inte den förmågan att inse att hans taktik bara försvårar för de andra partierna att föra ut sin politik och borde därför dra sig tillbaka från politiken
 
-En taktik som Owe Fröjd använder för att förhindra att medborgarna får reda på vad de själva har tillskansat sig i arvode.
 
-Helt obegripligt att en partiledare kan uppträda som du gör
 
-Därefter rekommenderar jag dig att avsäga dig alla dina politiska uppdrag i Håbo så politiken kan återgå till det normala.
 
-men eftersom du har så dålig läsförståelse och tolkar rubriken som ett påhopp 
 
- en okunnig politiker som du
 
-Jag tycker faktiskt synd om Agneta och hela det politiska etablisemanget i Håbo som har en så okunnig politiker som Owe Fröjd. Både Owe Fröjd och Bålstapartiet är bara en kostnad för medborgarna och har ej heller tillfört något mervärde för medborgarna i Håbo
 
-Owe, Nu förstår vi varför du har varit utanför fokus i denna debatt, som till stor del beror på din oförmåga att förstå skriven text.
 
-Owe, ett praktexempel på att du inte förstår skriven text
 
-Owe, Nu har du fel igen i flera av dina påståenden, att man måste ifrågasätta din läsförståelse?
 
-Alla vet att du ljög,
 
-Owe, Vilket svammel du framför som folkvald politiker
 
-Owe, Du verkar inte ha förstått någon ting, eller också vill du inte förstå, du agerar som djävulens advokat och försvarar allt tokigt som sker i din vänkrets
 
-Owe, Du uppfyller verkligen kriteriet för att vara en rättshaverist. Du försvarar dina politiska kamrater och kommunens tjänstemän trots att du vet att de ljuger.

-Alla vet hans historia och att han är en politisk kameleont som kan klä sig i vilka kläder som passar för stunden. Han driver den politik som passar honom och struntar i vad medborgarna tycker, han är så feg att han t.o.m. vill uppträda annonymt med sina insändare. Hur detta kan vara möjligt vet bara han själv
 
-Owe Fröjd är en varböld i Håbopolitiken, han vänder kappan efter eget vinnande.
Jag vet och erkänner att jag kallat dig för "varböld" i Håbopolitiken, men det har en historisk anledning beroende på ditt aggerande som KF ordförande och politiker när medborgarna ställer frågor.
 
-Hej Attila, Owe Fröjd är en politiker utan ansvar, han kommer inte att erkänna 
 
-Man kan jämföra Owe Fröjd med Rysslands Putin


"Slut Citat"


Owe Fröjd