Hem | Politik | Alliansen har nu gått över gränsen för det acceptabla

Alliansen har nu gått över gränsen för det acceptabla

image

Oavsett var som sagts av Alliansen så kvarstår följande, läs Alliansens yrkade här på bilden, yrkandet var framlagt av (MP),s företrädare Christian Nordberg på senaste Kommunstyrelsemötet Bilden visar det yrkandet som inlämnades på mötet, den finns som offentlig handling på kommunen, om någon vill ha ett eget ex, maila bara och begär ut det, det är gratis!

Så här var det, PÅ RIKTIGT!

Jo, de entledigade alla i KSAU, (vilket inte hade behövts om (SD) och Bålstapartiet själva velat byta), och de föreslog med 100% säkerhet en egen majoritet, två personer från alliansen och en person från (SD) (se deras förslag längst ner på sidan av yrkandet:)

Den borgerliga alliansen, förstärkt med MP, gått in och lagt sig i övriga partiers nomineringar och representation i nämnder och styrelser, bara detta borde resultera i att deras medlemmar normalt borde ställa en förtroendefråga mot sina partiföreträdare.

De har haft två möten med (SD), även detta med 100% säkerhet, och diskuterat hur de gemensamt skall agera i vissa aktuella frågor, ICA,s etablering, byggande av Bovieran etc. Jag tycker att detta är bra, samverkan gynnar alla i Håbo.

Dock har jag lite svårt att köpa att de lägger sig i andra partiers platser i nämnder och styrelser.
Man ville ha bort Bålstapartiet från Kommunstyrelsen arbetsutskott, KSAU, och inledde en förhandling med (SD) om hur det skulle gå till.
Alliansen beslutade att entlediga och upplösa KSAU för att sedan välja nya ledamöter, där alliansen föreslogs få två platser och (SD) en plats, resterade två platser går med automatik till (S).

De senaste dagarna har Alliansen försökt att lägga ut dimridåer, och även farit med osanning om vad som hänt, och det är väl det som är det mest anmärkningsvärda, varför kan dom inte stå för att de samarbetat med (SD) för denna lösningen? Vad är det för fel med det?

Man kan på Alliansens FB-book läsa följande:

-”SD/Båp gjorde en rokad och valde in SD på sin stol som tidigare innehafts av Båp”

Nej vi gjorde ingen rokad, detta är bara struntprat och osant, hade vi velat att göra detta hade vi bara anmält ett valärende på KS och begärt ett entledigande av mig och ett fyllnadsval av Micke, tid 1 minut!

Nu föreslog (MP), i alliansens namn, att entlediga alla, samt att därefter välja nya ledamöter, en fråga som (S), (Båp) motsatte sig, men blev nedröstade med 7 mot 6, det är bara att läsa protokollet!

Man har också mage att påstå att man inte föreslagit att (SD) skall få den ordinarie platsen, och därmed bilda en ny majoritet i KSAU med (SD), detta är en ren lögn, och det bekräftas av deras yrkande.


-” Vi har inte erbjudit någon ordförandestol till SD” påstår man, dock har (SD) medgett detta i en intervju i Enköpingsposten.

Citat från EP i dag där Bengt Björkman (SD), tack Bengt för att du är rak och ärlig, redovisar vad som egentligen hände!:

"Ingick förkortning av mandatperioden för arbetsutskottet?
– Ja, svarar han. (Bengt Björkman, min kommentar)
Han bekräftar också att han har blivit erbjuden ordförandeposten i Håbo Marknads AB men tackat nej."


Alliansen har erbjudit (SD) både en ordförandepost och en förkortning av mandatperioden i KSAU för att bilda en ny majoritet tillsammans, punkt slut!!
 
Owe Fröjd
Bålstapartiet