Hem | Politik | Åttonde öppna mötet med Håboalliansen

Åttonde öppna mötet med Håboalliansen

image

Mötet 22/9 2016 ingick i den serie av medborgarmöten som Håboalliansen beslutat genomföra. Mötets övergripande syften var att från politiskt håll lyssna till medborgarnas åsikter, så långt som möjligt besvara frågor eller att ta dem med sig för senare svar samt att informera i aktuella frågor.

Carina började med att berätta om vad som händer just nu och då bland annat om ICA's dialog med kommunen om mark för bebyggelse av ny ICA MAXI. Inget är beslutat ännu utan det är en dialog som förs om hur man löser det på bästa sätt. ICA vill gärna vara en god samhällsbyggare och är därför intresserade av att vara med och sponsra idrotten. Bland annat genom att hjälpa till med flytt av idrottsplatsen om det nu är där som en ny affär kan förläggas.

Visionsskiss
Carina visade några bilder kring de idéskisser som finns i stråket Järnvägsstation - Centrum - Gröna Dalen området. Det poängterades att inga beslut tagits men att skisserna var bra att ha som diskussionsunderlag hur olika lösningar kan se ut. Allt hänger ihop i det som kommer att bli en förtättning av centrum.

Carina berättade om intresse från Bovieran om att etablera en lösning i citymiljö.

Många frågor och tyckande kring visionsskissen. Bland annat ägnades en del tid åt hur transportlösningar måste till för att det ska bli bra.

Håbohus
Håbohus ordförande Leif Zetterberg berättade att ungefär 4000 står i bostadskön hos Håbohus. Cirka 5 år är väntetiden för bostad just nu. Vi behöver fler boplatser!

Leif berättade lite om höghuset som ska byggas i trä. Spännande projekt.

Håbohus satsar också på att installera soceller på taken i sitt bestånd.

Storregioner
Frågor kring storregionerna som är på gång kom upp och hur Håbo ställer sig till det. Många menade att vi mer naturligt hör till Stockholmsregionen än den storregion som är tänkt med Svealand som bas där bland annat Uppsala, Dalarna, Örebro, Västmanland och Sörmland skulle ingå. Farhågor kring om Enköpings lasarett då skulle läggas ner togs upp.

Håbo som ligger på gränsen av en storregion skulle kunna välja vilken region som man vill tillhöra. Röster om att anordna en folkomröstning om detta höjdes.

Avslut
Carina tackade för visat intresse och hälsade alla väkomna tillbaka senare i höst igen.

Källa: Håbolliansen