Hem | Politik | Var finns oppositionsrådet i Håbo?

Var finns oppositionsrådet i Håbo?

image

(Insändare) I valet 2014, valdes Agneta Hägglund till ett heltidsarvoderat oppositionsråd i Håbo. Efter valet har hon inte synts till i debatten utanför kommunhuset. Den uppgiften att möta medborgarna har övertagits av Owe Fröjd som med sina 2 mandat, flitigt deltar i kommunikationen med väljarna. Där han som synes representerar hela oppositionen att man måste fråga sig om socialdemokraterna med sina 15 mandat håller på att tappa makten och greppet om väljarna.

Socialdemokraterna har som synes mycket svårt att rekrytera nya medlemmar som ska ersätta den åldriga skara som idag sitter i KF, som med all sannorlikhet kommer att orsaka förluster i kommande val 2018. Det kan också vara så att de nuvarande medlemmarna inom socialdemokratin anser sig ha en försörjning att enbart få sina arvoden resterande tid av valperioden att de klöser sig fast vid sina stolar så länge det går. Ett bra exempel är Harriette Nordström som inte utnyttjas, utan när en stol i KSAU ska besättas så tar man in en politiker från Bålsta partiet som ersättare, i stället för sin egen kompetente Harriette Nordström, som enbart sitter där som ersättare för att rösta ”ja” eller ”nej” vid omröstningarna, men erhåller dock ett arvode på 872 kr per gång, utan att behöva sätta sig in i de ärenden som behandlas. Jag, liksom Lars Öjdahl efterlyser också ett svar från oppositionsrådet, där hon som borgerlig vigselförrättare motiverar sitt arvode på drygt 1000 kr för att viga brudpar, eller överlåter hon det också till Owe Fröjd att svara på.

I de nämnder (5st) som Agneta Hägglund och Owe Fröjd deltar, är det Owe Fröjd som håller i taktpinnen för oppositionen, Agneta Hägglund är en bisittare till honom och tillstyrker hela tiden Owe Fröjds argument och förslag. Har Agneta Hägglund redan kastat in handduken inför valet 2018 och lever enbart idag på det oppositionsarvode plus vigselarvode samt flera andra arvoden som har beslutats för denna valperiod?

Varför har vi valt ett S oppositionsråd med 15 mandat, när BåP med sina 2 mandat styr oppositionen?

Håkan Sundström