Hem | Politik | Valrörelsen har startat i Håbo

Valrörelsen har startat i Håbo

image

(Insändare) Nu har vi mindre än hälften kvar av valperioden 2014 -2018, valdagen börjar närma sig och de politiska partierna i Håbo har börjat forma sina strategier inför höstens val 2018. Det är dags att ta fram kristallkulan som sträcker sig fram t.o.m. 2018 och finner att oppositionen i Håbo har format sin strategi fram till valet väldigt klart. Som går ut på att försvåra styret för Håboalliansen så mycket som möjligt med stöd av SD, för att utlösa ett missnöje bland medborgarna i kommunen och som i slutändan ska resultera i en valseger för oppositionen 2018. Vad väljarna måste veta när de går till vallokalen, är att Bålstapartiet och Socialdemokraterna är i symbios med varandra, att en röst på Bålstapartiet är en röst på socialdemokraterna.

Hur oppositionen ska forma sig inför valet är idag en bevarad hemlighet, men läckorna säger att socialdemokraterna är desperata att forma laget p.g.a. sin ålderstigna skara av medlemmar, väldigt få personer är under pensionsåldern och återstoden har inte den kompetensen att leda och styra Håbo kommun. Eftersom både Bålstapartiet och Vänstern idag har en tynande tillvaro, där medlemmarna flyr partierna, finns risken att Bålstapartiets ordförande byter fot tillbaka in till sina rötter i socialdemokraterna, som han tillhörde i början av 90 talet, för att i slutändan av sin politiska karriär uppnå en hög position inom Håbopolitiken. Om man ska spekulera i vad som händer inom socialdemokratin, så kan man konstatera att nuvarande oppositionsråd som p.g.a. sina 68 år och sin oförmåga till samarbete med andra partier, inte blir nominerad till kommunstyrelsens ordförande för nästa valperiod. 

Hur den styrande alliansen ska forma sig är en lika bra bevarad hemlighet, men känslan bland medborgarna är att de kommer att stärka sin ställning genom att ta röster från oppositionspartierna S och BåP. SD kommer troligtvis att ligga kvar på sin nuvarande position och ge stöd till allianspartierna. Orsaken till minskningen för S och BåP är väldigt klar och beror främst på det kaos de skapat inom politiken fram till valet, samt det obefintliga samarbetet som oppositionen visat under denna valperiod. 

Håbo kommun behöver en stark majoritet för att kunna utvecklas tillsammans med den växande befolkningen i kommunen.

Det är bara att vänta till september 2018 och hoppas att medborgarna lägger rösten för en utvecklande kommun.

Håkan Sundström