Hem | Politik | Har socialdemokraterna i Håbo tappat greppet om sina väljare?

Har socialdemokraterna i Håbo tappat greppet om sina väljare?

image

Den frågan måste man ställa sig med tanke på de politiska besluten som fattats på senare tid. Socialdemokraterna är helt styrda av Bålsta partiet och Owe Fröjd. Under det sista halvåret har Owe Fröjd styrt den politiska oppositionen mot ett kaos som inte främjar Håbo som samhälle.


Socialdemokraterna med Agneta Hägglund som gruppledare, har slaviskt följt vad Owe Fröjd föreslagit. Ser oppositionen att de kan obstruera och vägra samarbete utan vill gå emot alliansen, så kräver de återremiss i alla lägen bara i syfte att orsaka kaos och stopp i samhällsutvecklingen.

Owe Fröjd med sina 2 mandat styr socialdemokraterna med 15 mandat, att medborgarna numera inte känner igen socialdemokratisk politik. Owe Fröjd är en populist som i första hand jobbar för egna syften, han är ute efter makt som han under årens lopp utnyttjat genom att hoppa mellan de olika blocken. Om socialdemokratin inte ska gå samma öde till mötes som valresultatet visat i Nederländerna och nu senare i Frankrike, måste de skärpa till sig och visa att de är det största partiet med en social inriktning där skola, vård och omsorg ska vara i fokus. SD med Mickael Rubbestad gör en liknande manöver, där han i AU stöder alliansen för att sedan i KS i samma ärende stödja oppositionen. Detta är ingen trovärdig politik av SD.

Håkan Sundström