Hem | Politik | Skolorna i Håbo har blivit bättre

Skolorna i Håbo har blivit bättre

image

Håbo har klättrat några placeringar i Lärarförbundets årliga rankning av ”Bästa skolkommun”.

- Det arbete som våra medarbetare i skolor och förskolor gjorde under läsåret 2015/2016 börjar nu ge resultat, säger Elisabeth Forsberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Håbo kommuns skolor och förskolor hamnar på plats 218 i Lärarförbundets rankning av landets 290 kommuner. Det är en förbättring sedan året innan då Håbo kom på plats 234.

Lärarförbundets grundar sin rankning på statistik från läsåret 2015/2016 om bland annat kommunernas:

andel elever i nian som får godkänt betyg i alla ämnen
genomsnittliga meritvärde bland eleverna i årskurs nio
andel elever som börjar gymnasiet inom tre år efter att de gått ut nian
andel utbildade lärare
lärartäthet
löneläge för lärarna

Förbättringar bland Håbos elever
I Håbo ökade andelen elever i nian som blev godkända i alla ämnen under läsåret 2015/2016.

- Vi är väldigt glada över att våra elevers kunskaper har förbättrats. Det är ett av våra främsta fokusområden även framöver, säger förvaltningschefen Elisabeth Forsberg.

Håbos pedagoger hjälper fler elever att få godkänt genom att fortsätta att ha ett inkluderande arbetssätt.

- Inkludering innebär att våra pedagoger anpassar undervisningen och miljön i skolan så att våra elever får det stöd som de behöver, säger Elisabeth Forsberg.

Utmaning att hitta lärare
Många kommuner står idag inför en stor utmaning när det gäller att hitta utbildad personal inom skola och förskola.

- Trots den situation som råder visar rankningen att Håbo kommun har en högre andel utbildade lärare nu och att lärartätheten har ökat jämfört med året innan. Det är väldigt positivt, säger Elisabeth Forsberg.

Håbo bland kommunerna i länet
Knivsta är den kommun i Uppsala län som Lärarförbundet rankar högst just nu, på plats 146 av landets 290 kommuner. Håbo kommer på femte plats i länet, efter bland annat Uppsala och Östhammar, men före till exempel Enköping.

Användbara siffror
Många kommuner i Sverige sätter värde på Lärarförbundets årliga sammanställning av situationen på förskolor och skolor.

- Ja, vi använder både Lärarförbundets rankning och andra, som till exempel den öppna jämförelsen från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Hos SKL ligger vi på plats 97 av 290. Det ger oss underlag i våra analyser för att förbättra vårt arbete för barn och elever i våra förskolor och skolor, säger förvaltningschefen Elisabeth Forsberg.

Klicka här för att fördjupa dig

Attila Gal
HåboPortalen