Hem | Politik | Pendlarparkeringen vid Stationsvägen stängs av måndagen den 26 mars

Pendlarparkeringen vid Stationsvägen stängs av måndagen den 26 mars

image

Under våren sker byggnationer på stationsområdet. Pendlarparkeringen vid Stationsvägen byggs om till ett tillfälligt busstorg och stängs av för trafikanter från och med måndagen den 26 mars.

- Tidigare i år blev pendlarparkeringen på scouttomten klar, säger Johan Hagland plan - och exploateringschef, vilket var en förutsättning för att vi skulle komma vidare i arbetet med att bygga om stationsområdet.

De nya parkeringsplatserna på scouttomten byggdes för att på sikt ersätta de 106 pendlarparkeringar som nu finns vid Stationsvägen. När parkeringsplatser vid Stationsvägen nu stängs av, finns 109 fler parkeringar än tidigare i direkt anslutning till stationen.


Därför stängs pendlarparkeringen av

- Detta gör vi för att vi på sikt ska flytta det befintliga busstorget till platsen där pendlarparkeringen ligger i dag, säger Johan Hagland. För att kunna bygga ett nytt busstorg, måste busstrafiken nämligen flyttas under en tid.

I samband med att pendlarparkeringen stängs av, rivs även stationshuset. Byggnationerna kring stationshuset är en del i ombyggnationerna av Bålsta centrum. Första etappen av ombyggnationen innehåller ett resecentrum med busstorg, en stationspark, bostäder och handel, som tillsammans utgör ett attraktivt och livfullt område med många funktioner.


Det här händer de närmsta veckorna 

Vecka 12 (19-25 mars) 

Förberedelse/rivning av Club Myran.

Grävarbeten och installation av handikapptoalett.

Vecka 13 (26 mars -1 april, och framåt)

Pendlarparkeringen stängs av. 

Club Myran rivs utvändigt.

Förberedelse/rivning av stationshuset.

Röjning av skog kring stationsområdet.


Attila Gal
HåboPortalen