Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder den 3 december

Kommunfullmäktige sammanträder den 3 december

Vid sammanträdet väljs ordförande och ledamöter till nämnder, styrelser och andra instanser där kommunens förtroendevalda är representerade.

Sammanträdet är öppet för allmänheten, åhörare hälsas välkomna. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 19:00.

Se kommunfullmäktiges sammanträde live eller i efterhand
Sammanträdet livesänds och kan också ses i efterhand på webben. Klicka här för att se sammanträdet.

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde
Fullständig ärendelista med handlingar kan läsas här på kommunens hemsida. 

Klicka här för att läsa handlingarna.PDF

Handlingarna finns också att läsa i anslutning till sammanträdet.