Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 1 april

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 1 april

image

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 1 april klockan 19.00. Sammanträdet hålls i Övergranssalen, kommunhuset i Bålsta.

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

  • Årsredovisning 2018
  • Svar på motion om enklare och snabbare bygglov
  • Svar på medborgarförslag om förskola i Häggeby
  • Ett flertal interpellationer
  • Revidering av ägardirektiv för Håbohus

Sammanträdet är öppet för allmänheten och åhörare hälsas välkomna. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund klockan 19.00.

Ny arbetsordning ger nya regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

På sammanträdet den 25 februari antog kommunfullmäktige i en ny arbetsordning. I arbetsordningen har bland annat riktlinjerna för allmänhetens frågestund ändrats. Exempelvis ska frågan redovisas skriftligt och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast tre arbetsdagar före det sammanträde där frågeställaren tänker ställa frågan. 
Klicka här för att läsa mer.

Se kommunfullmäktiges sammanträde live eller i efterhand
Sammanträdet livesänds och kan också ses i efterhand på webben. 

Klicka här för att se sammanträdet.länk till annan webbplats

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

Fullständig ärendelista med handlingar kan läsas här på kommunens webbplats. 
Klicka här för att läsa handlingarna.

Handlingarna finns också att läsa i anslutning till sammanträdet.
Källa: Håbo kommun