Hem | Politik | Kommunfullmäktige sammanträder den 30 november 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den 30 november 2020

Vid sammanträdet kommer bland annat följande ärenden att behandlas:

- Budget 2021, plan 2022-2023
- Delårsrapport, augusti 2020
- Avfallstaxa
- Biblioteksplan 2021-2024
- Integrationsstrategi för Håbo kommun

Allmänhetens frågestund utgår med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta efter beslut från fullmäktiges ordförande. Sammanträdet är öppet för allmänheten, men följ gärna direktsändningen på webben istället så visar vi omtanke om varandra i dessa coronatider.

Se kommunfullmäktiges sammanträde live eller i efterhand

Sammanträdet livesänds och kan också ses i efterhand på webben.

Klicka här för att se sändningen.

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde

Fullständig ärendelista med handlingar kan läsas här på kommunens webbplats.

Klicka här för att läsa handlingarna.

Handlingarna finns också att läsa i anslutning till sammanträdet.