Hem | Politik | Del av Stockholmsvägen stängs av

Del av Stockholmsvägen stängs av

image

Från första veckan i mars (vecka 10) och fram till slutet av juni stängs en kortare sträcka på Stockholmsvägen av mellan Björksäter och Kapellvägen. Följ skyltning för alternativa vägar. Det är fortsatt möjligt att ta sig fram till anslutande verksamheter.

VA-projektet som förstärker huvudledningsnätet för vatten och avlopp går in i sin slutfas längs Stockholmsvägen. För att kunna koppla ihop och färdigställa ledningarna behöver en kortare sträcka stängas av. Avstängningen på cirka 120 meter är mellan Björksäter och Kapellvägen. Arbetet delas in i två etapper om 60 meter per etapp, avstängningen gäller för hela sträckan på cirka 120 meter. Sträckan beräknas vara stängd fram till slutet av juni 2024.

Klicka för större bild på kartan

Fortsatt framkomlighet
Stockholmsvägen fungerar inte som en genomfartsled genom Bålsta under perioden. Genom att använda alternativa vägar kan du fortfarande ta dig fram genom Bålsta och till alla anslutande verksamheter. Till exempel kan du använda Kraftleden som genomfartsled för att ta dig fram.

Om du till exempel ska åka bil till Draget från centrum är den anvisade vägen Kraftleden. Detsamma gäller om du ska ta dig från Tvåhusområdet till Bålsta station med bil är den anvisade vägen Kraftleden.

Skeppsvägen prioriteras för utryckningsfordon. Under perioden placeras pollare, som gör att endast utryckningsfordon kan ta sig längs Skeppsvägen obehindrat. Pollarna placeras ungefär i mitten av Skeppsvägen, som är den rödmarkerade pricken på kartan. Det innebär att du som bilist inte kan använda Skeppsvägen som en genomfartsväg mellan Runbrovägen och Kalmarvägen.

Olika lösningar
Förhållandena längs den avstängda sträckan gör att det blir väldigt kostsamt att leda om trafiken i direkt anslutning till vägen. Lösningen med att stänga av Stockholmsvägen har vägts mellan kostnad, tid, säkerhet och vad som är möjligt. Genom att stänga av Stockholmsvägen sparar kommunen ett antal miljoner och kortar ner tidsplanen med 6 veckor jämfört med att bygga en bredare enfilig väg. Arbetet kan därför slutföras i slutet av juni, då sträckan av Stockholmsvägen kan öppnas upp för trafik igen. Avstängningen av sträckan är samordnad med UL, SL samt utryckningsverksamhet.

Om utveckling av huvudledningsarbeten
Längs med vår genomfartsled, Stockholmsvägen, bygger vi ut infrastrukturen och anpassar den bland annat med nya vatten- och avloppsledningar. Arbetet med nya VA-ledningar är nödvändigt för att kunna försörja fler med vatten. Samtidigt bygger vi även för framtiden för att kunna fortsätta möta upp behoven efter utveckling.
Läs mer: habo.se/balstac

Källa: Håbo kommun