Hem | Politik | Bålstapartiet BÅP | Styrelsen för Håbo Marknadsbolag uttalar misstroende mot sin odförande Håkan Welin (L)

Styrelsen för Håbo Marknadsbolag uttalar misstroende mot sin odförande Håkan Welin (L)

image

(Pressmeddelande) Under styrelsemötet den 22 juni, se bilagt protokoll (under artikeln), uttalade sig en majoritet av styrelsen sitt misstroende för bolagets ordförande Håkan Wellin (L) med en uppmaning till att att han borde avgå.

Uttalandet var undertecknat av ledamöter både från oppositionen och majoriteten.
Ordföranden har ännu inte valt att avsäga sig sitt uppdrag, frågan får därmed hänskjutas till Kommunfullmäktige för prövning.

Owe Fröjd
Partiledare Bålstapartiet


Läs mer:

Håbo Marknads AB
Näringslivsservicen i Håbo kommun sköts av det kommunala bolaget Håbo Marknads AB som arbetar för att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Håbo kommun. Bolaget arbetar också för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel.

Klicka på länken för mer information om Håbo Marknads AB och dess verksamhet:
https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/foretag-radgivning-och-stod.html

Fullmäktige har beslutat att utse ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Håbo Marknads AB för tiden från ordinarie bolagstämma 2015 till dess att motsvarande bolagstämma hålls 2019.