Hem | Skokloster | Skoklosters slott - ett nav i Östersjöregionen

Skoklosters slott - ett nav i Östersjöregionen

image

Sommaren utställning som pågår 15 juni -30 september beskriver i ord och bild närmare 50 slott runt Östersjön. Dessa ingår alla i föreningen The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea.

Alla de nio östersjöländerna finns representerade. Skoklosters slott, har spännande nog en relation till de flesta av dem. Det kan gälla jaktbesticket från hertigen av Kurland i nuvarande Lettland, ett porträtt av kung Adolf Fredrik som föddes på slottet Gottorf i Schleswig-Holstein i Tyskland eller slottet Malbork i Polen där ett par av Skoklosters ägare under korta perioder residerade.

Sverige och Skoklosters byggherre Carl Gustaf Wrangel var ofta i blodig konflikt med länder­na på andra sidan Östersjön. Men tack vare kontakterna och de många roven finns ett flertal föremål bevarade som annars skulle ha försvunnit i våra grannländers krigiska historia. I vår del av världen är Skoklosters slott idag en kunskapsgömma för staterna runt Östersjön, både de nya som skapades för 20 år sedan och de gamla staterna.

Utställningen pågår 15 juni -30 september.