Hem | Skokloster | Sista luciakaffet i Stenhuset

Sista luciakaffet i Stenhuset

image

Nu görs organisationen om i myndigheten LSH (Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet). Det betyder att intendenterna på Skoklosters slott flyttar över till en annan enhet i organisationen, men de kommer ändå att fortsätta och arbeta med samlingen på Skokloster.

Genom denna omstrukturering räknar man med att myndigheten skall bli mer effektiv. Intendenterna vid Skokloster kommer att ingå i en avdelning med intendenter från myndighetens övriga två museer där även myndighetens konservatorer arbetar. Tanken är att samarbetet ska bli bättre.

Omorganisationen en utveckling i verksamheten
Vid årets luciakaffe i Stenhuset, där grannar och samarbetspartners på Skohalvön träffades, berättade museichefen Ann Kristin Carlström om omorganisationen. Med förändringen som träder i kraft i början på nästa år skall den nya gruppen som kommer att arbeta på Skoklosters slotts att vara helt inriktade på det publika mötet. Det innebär att arbetsuppgifterna renodlas. Det är därför som intendenter och konservatorer skall arbeta tillsammans på en ny avdelning.

Från stenhuset till slottet
Ann Kristin Carlström går vidare till nya arbetsuppgifter på Kommunikationsenheten i myndigheten. Ny chef i Skokloster blir Rebecka Enhörning. Om hon kommer att föra traditionen med luciakaffe vidare återstår att se. Traditionen har dock många år på nacken och är ett bra tillfälle att träffa de som det övriga tider på året kanske inte blir tillfälle att träffa. I början på 2012 träder den nya omorganisationen i kraft och därefter kommer den nya personalen på Skoklosters slott att få sin arbetsplats i slottet istället för som nu i stenhuset. Det betyder att Stenhuset blir tomt till dess att Statens Fastighetsverk som förvaltar byggnaden får tag på en ny hyresgäst.

Tommy Hildorsson