Hem | Skola | Lärarnas löner efter i Uppsala

Lärarnas löner efter i Uppsala

image

Lärarlönerna har stigit de senaste åren, men ligger fortfarande efter andra akademikerlöner. Även i Uppsala tjänar en typisk lärare mindre än personer med motsvarande utbildning. Det visar unik statistik som Lärarförbundet tagit fram från SCB.

Det råder en skriande brist på behöriga lärare. Trots det är lönegapet mellan lärare och andra akademiker fortfarande kännbart. 

I Uppsala län tjänar en gymnasielärare med minst tre års eftergymnasial utbildning i genomsnitt 38 300 kronor i månaden. Grundskollärare tjänar 36 300 kronor.

Genomsnittet för alla akademiker i Uppsala är 40 200 kronor. Det innebär att gymnasielärarnas och grundskollärarnas löner ligger 5 respektive 10 procent lägre än snittet. 

– Utbildning, komplexitet och ansvar måste löna sig även för lärare. Det är ett problem för hela samhället att lärarnas löner släpar efter, för det gör det omöjligt att komma tillrätta med lärarbristen. För att behålla de lärare vi har och locka nya till yrket måste lärarlönerna bli mer konkurrenskraftiga, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Större löneökning än snittet

Lärarförbundet har beställt och analyserat detaljerad lönestatistik från SCB som visar hur lärarnas löner står sig jämfört med andra yrkesgrupper runt om i landet.

Även om lärarna alltså tjänar mindre än andra akademiker i nästan hela landet, har skillnaden krympt över tid. Lärarna har med andra ord haft en starkare löneutveckling än många andra grupper. 

I Uppsala län har grundskollärares löner ökat med 22 procent de senaste fem åren, och gymnasielärares löner med 20 procent. Det motsvarar omkring 6 500 respektive 6 400 kronor i lönekuvertet varje månad för de yrkesgrupperna.

Genomsnittet för alla akademiker ligger kvar på samma nivå som för fem år sedan.

– Lärarförbundet har kämpat hårt för att vända skutan och säkra kompetensförsörjningen i svenska skolor. Utvecklingen går åt rätt håll, men det tar på tok för lång tid. Politikerna måste inse att satsningar på lärarnas löner är en investering i god utbildning, säger Johanna Jaara Åstrand.

 

Störst skillnad i Stockholm

Det finns betydande skillnader i hur väl lärarlönerna står sig mot andra akademikerlöner. Skillnaden är störst i Stockholm, där både gymnasielärare och grundskollärare tjänar 17 procent mindre än medellönen för alla akademiker.

Detta trots att grundskol- och gymnasielärare i huvudstaden har en medellön på ungefär 40 000 kronor, vilket är högst i landet. 

Lägst lärarlöner för grundskollärare hittar vi i Västerbotten (34 200 kronor) och för gymnasielärare på Gotland (36 300 kronor).

 

Skillnaderna mellan regioner, som vi ser på kartan, beror framför allt på att medellönen för andra akademiker varierar mer än för lärarna. På Gotland ligger akademikersnittet på 36 100 kronor, jämfört med hela 48 200 kronor i Stockholms län. 

Så mycket tjänar lärare runt om i landet – och så mycket har lönerna stigit på fem år

Tabellen visar medellön år 2019, samt löneutveckling på fem års sikt.
Källa: SCB 

Metod

Vi har beställt ut lönestatistik från SCB som bryter löner på region, utbildningsnivå, yrke (4-siffrig SSYK) och år, och har jämfört medellöner för personer med minst tre års eftergymnasial utbildning.

Datan är nedbruten per region, för alla län utom Kalmar län där det saknas tillräcklig data. 

Källa/Pressmeddelande: Lärarförbundet