Hem | Skola | Färre behöriga till gymnasiet i Håbo

Färre behöriga till gymnasiet i Håbo

Av de elever som gick ut grundskolan i Håbo kommun förra läsåret uppnådde 84 procent behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Det är en försämring jämfört med året innan (−4 procentenheter). Det visar ny statistik från Skolverket. 

Skillnaderna inom landet är stora. Det finns över 70 skolor där mer än en tredjedel av eleverna inte uppnår gymnasiebehörighet och ett tiotal där inte ens hälften gör det. Merparten av dessa skolor finns i de stora städerna. 

– Alla elever ska ha samma chans att lyckas, oavsett var de bor. I dag ser vi hur svensk skola slits isär och det är totalt oacceptabelt. När kommuner sparar in på skolan blir det ännu tydligare att staten måste ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få rätt till en likvärdig skola, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare. 

I Uppsala län nådde 89 procent av eleverna gymnasiebehörighet i Heby, medan 75 procent gjorde det i Tierp. I tabellen längre ner kan du se resultat för alla kommuner i länet. 

I landet som helhet låg gymnasiebehörigheten förra läsåret till på 85 procent. Det är ungefär samma nivå som året innan. Håboeleverna ligger med andra ord i närheten av rikssnittet. 

– För att elever ska kunna lyckas krävs lärare med rätt behörighet och särskilt stöd till de som behöver det. Det bästa receptet för att öka gymnasiebehörigheten i sin kommun är att satsa på en god arbetsmiljö för att kunna behålla och attrahera lärare och att se till att de nödvändiga resurserna finns på plats, säger Åsa Fahlén. 

Fakta: Gymnasiebehörighet i Håbo kommun

Bland alla elever 84,4 %

På kommunala skolor 82,3 %

På fristående skolor ~100 %

Bland pojkar 81,3 %

Bland flickor 87,5 %

..

Antal elever 302

~100 innebär att 1 till 4 elever inte klarade behörigheten. Två prickar (..) innebär att det rör sig om färre än tio elever och uppgiften maskeras. En prick (.) betyder att uppgift saknas.
Källa: Skolverket

En elev blir behörig att söka till yrkesprogram om hen får godkänt betyg i ämnena svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik, samt i fem ytterligare ämnen, totalt åtta stycken. 

Källa: Sveriges Lärare