Hem | Skola | Fyra av tio elever når inte gymnasieexamen i Håbo

Fyra av tio elever når inte gymnasieexamen i Håbo

Sveriges Lärare har bearbetat Skolverkets statistik över hur många som klarar gymnasiet – och hur många som slås ut. Den nya statistiken visar på stora skillnader mellan kommuner. I över 20 kommuner är det mer än hälften av eleverna som inte når gymnasieexamen på tre år.

I Håbo kommun var det hela 35 procent som inte klarade gymnasieexamen. Det är förhållandevis många elever som slås ut jämfört med resten av landet. I landet som helhet saknade 29 procent av eleverna gymnasieexamen efter tre år. 

– Sveriges 290 kommuner och cirka tusen privata utförare klarar inte av att upprätthålla en nationellt likvärdig skola. Skolan är i akut behov av resurser och på sikt måste staten ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få samma möjlighet att lyckas, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Det råder stora skillnader mellan kommunerna. Bland kommunerna i Uppsala län sticker framför allt Tierp ut. Hela 47 procent av gymnasieeleverna saknade examen i kommunen. 

Program | Andel utan examen efter tre år
------------------------------------------------

Högskoleförberedande program 22 %

Yrkesprogram 27 %

Barn- och fritidsprogrammet 27 %

Ekonomiprogrammet 9 %

Naturvetenskapsprogrammet 21 %

Samhällsvetenskapsprogrammet 31 %

Teknikprogrammet 23 %

Kommun | Andel utan examen efter tre år
-------------------------------------------------

Tierp 47 %

Östhammar 40 %

Enköping 36 %

Håbo 35 %

Uppsala 28 %

Metod 
Den här texten bygger på statistik från Skolverket vid utgången av läsåret 2022/23. 
Den avser de elever som började gymnasieskolan läsåret 2020/21.
För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. 
Om inte annat anges räknar vi hur stor andel av samtliga gymnasieelever som saknade examen efter tre år (inklusive introduktionsprogram).

Källa: Sveriges Lärare