Hem | Övriga Nyheter | HåboPortalen | Den stora tråden om HåboPortalen som forum

Den stora tråden om HåboPortalen som forum

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

HåboPortalen är för tillfället det enda forum och initiativ i Håbo kommun som erbjuder medborgardialog i nästintill realtid mellan medborgare, politiker och tjänstemän.

Den stora tråden om HåboPortalen som forum Den stora tråden om HåboPortalen som forum


HåboPortalen är partipolitiskt och kommunadministrativt obunden och har inga anställda skribenter, här är det främst dina och andras insändare och kommentarer som står för innehållet. Gräsrotsjournalistik när den är som bäst med målet att granska våra makthavare/ beslutfattare, politiker som tjänstemän i kommunhuset! Sidan drivs av mig Attila Gal på min fritid, och dess tekniska drift bekostas av annonser från lokala företagare. 

För att skapa och upprätthålla ett levande forum, och på grund av att jag driver sidan på min fritid, beslutades tidigt om vissa regler eller icke-regler. Jag modererar inte inlägg. Det är tillåtet med anonyma kommentarer om inga namn nämns i texten. Jag anser att alla som skriver under sin kommentar står för innehållet och dess eventuella juridiska konsekvenser.

Jag föredrar att taket är högt och rummet är brett. Politisk korrekthet (PK) är inte målet, det tar kommunens andra medier hand om. Detta fick jag/Portalen kritik för under årens gång, där tjänstemän och politiker kände sig utpekade och trakasserade vilka i sin tur antingen slutat kommentera här (men fortsätter att läsa) eller vässade pennan och sina retoriska argument för att "ge svar på tal".

Huruvida är det våra poltiker som inte tål kritik eller våra medborgare som är frispråkigare än genomsnittet tål att diskuteras här och nu, men allt för ofta skylls den rådande situationen på mig eller forumreglerna (eller på dess avsaknad).

Därför beslutade jag att ägna detta inlägg åt att samla in synpunkter på ett ställe på hur sidan för så många som möjligt och på bästa möjliga sätt kan fungera som den levande medborgardialogen i Håbo kommun mellan medboragare, politiker och tjänstemän, främst med tanke på ramerna kring dialogen och inte på innehåll.

För att behålla sakligheten i forumet, släpps inga anonyma inlägg genom denna gång, och alla inlägg/meningar som har inte med ämnet att göra tas bort eller ändras.

Så alla som vill ha ett levande och givande forum i Håbo har nu möjlighet att säga sitt: medborgare, politiker eller tjänstemän.

Ordet är fritt, säg ditt eller fortsätt att tiga.

Attila Gal
HåboPortalenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (39 Skickat)

avatar
Owe Fröjd 30 Jun 2015
Bra iniativ, hoppas bara att det kommer en länk för godkännande till den uppgivna e-postadressen innan publicering, annars blir det möjligt att skriva vad som helst i vilket namn som helst.
avatar
Attila Gal 30 Jun 2015
Menar du Owe att bara inloggade medlemmar ska få kommentera?
I nuläget har Portalen 124 registrerade medlemmar, men få är aktiv eller loggar in vid kommentar.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 13 Jul 2015
Attila Gal, politikerna fortsätter att tiga. Detta gäller inte bara för Håboportalen. Jag anser att det råder en allvarlig förtroendekris i Håbo kommun mellan medborgare och politiker. Man fortsätter hårdnackat att tiga. Vi har en partiledare som ofta hånfullt och alldeles för personligt angriper en del medborgare som inte har så många fora att vända sig till egentligen. Denne partiledare för ett ointressant parti yttrar sig obehärskat och förolämpar en del medborgare grovt. Politikerna ska tjäna medborgarna. Det är det de är till för. Lokalpolitikerna här saknar civilkurage. Eftersom alla övriga lokalpolitiker tiger så drar jag slutsatsen är de håller med denne partiledare från det lilla betydelselösa partiet. Vi har alltså en stor förtroendekris i Håbo kommun mellan, som sagt, den vanlige medborgaren och lokalpolitikern.
avatar
Attila Gal 14 Jul 2015
Hej Krister!

Ordet Medborgardialog är inte politiskt korrekt längre.

Men, jag har ställt frågan till dem, och anser har gjort mitt för att försöka engagera våra politiker och sätta reglerna här. Jag tvättar mina händer, anser inte att de har rätt att kritisera i framtiden hur Portalens forum sköts och hur medlemmarna formulerar sig!

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Krister Karlsson 14 Jul 2015
"Den enskilda människan ska respekteras som hon är och inte behandlas på ett överlägset, nedlåtande eller förödmjukande sätt." Hur många politiker i denna kommun kan skriva under på det? När det kommer från den högsta instansen att det finns rättshaverister och energitjuvar bland de som skriver på Portalen så får det uttrycket fäste bland många medborgare och blir en sanning. Det är en skandal och inget annat! "Lämna mig och mitt parti utanför..." utbrister en av de lokala politikerna här. Han tycker inte om yttrandefriheten utom när han själv får behandla medborgare på ett nedlåtande sätt. Redaktör Attila Gal har verkligen gjort vad han kunnat för att få till en medborgardialog. Men när högsta ledningen visar öppet förakt för vanligt folk då har det blivit sanktionerat och godkänt att vara överlägsen mot de som skriver här. Nej, jag har inget förslag på något ang. Portalen utom att få slippa anonyma kommentarer. Det har vi för tillfället sluppit annars hade jag inte skrivit här heller. Man försöker yttra behärskat sitt ärende. Men så kommer tigandet eller skrikandet om "ni två" eller "de fyras gäng". Kommunalrådet håller god min i elakt spel.
avatar
Owe Fröjd 02 Jul 2015
Det är en bra början att vara inloggad, sedan kan man väl diskutera om man kan vara anonym med sina insändare också, precis som på vissa andra medier, tex. webbtidningar.
Det kan ju finnas vissa "sanningar" som man inte vill stå som uppgiftlämnare för på grund av personliga skäl eller anställningsförhållanden (tex medelarfriheten som strikt anonym om så vill) etc

För att beivra tex. ett förtal så måste det också finnas en ansvarig utgivare, om det finns det är den personen som är juridiskt ansvarig för att det som publiceras håller sig inom lagens ram, om det inte finns det så går det inte att lagföra någon för förtal, diskriminering, rasistiska inslag, nättrakaserier eller dyligt då en enkel inloggning inte säkerställer att det är just den personen som skrivet inlägget, det vill säga, brott kan inte styrkas om den personen säger att det inte var han/hon som skrev just detta.
Så ser webbjuridiken ut just nu, lagar och regler har inte riktigt hängt med i den snabba utvecklingen
avatar
Håkan Sundström 30 Jun 2015
Håbo Portalen är det bästa som hänt oss medborgare som är politiskt intresserad i Håbo, där kan vi medborgare göra oss hörda om de beslut som fattas av våra politiker, det kunde vi inte göra tidigare, då kunde politikerna ta vilka beslut som helst och sitta där oemotsagda.

Som politiker måste man acceptera kritik från medborgarna och besvara argumenten på saklig grund. Man får inte sticka huvudet i sanden och hoppas stormen går över, utan anser man att medborgaren har bra synpunkter ska man ta upp dessa och erkänna att fel har begåtts i beslutfattandet.

En politiker måste kunna erkänna att ett fel har begåtts och göra allt för lägga det tillrätta, då får medborgaren ett förtroende för politiken samtidigt som politiken offentliggör att den inte är felbar. Då får medborgaren ta del i den demokratiska processen och kommunen kommer att utvecklas åt rätt håll.

Man kanske skulle få se mer av de bra besluten, om politikerna var mer lyhörda. Jag håller med att det skrivs mest om är det negativa som händer, men det har sin grund i att en del politiker vägrar att svara på frågor på portalen trots att vi vet att de läser alla insändare. En politiker som ljuger för att själv komma i bra dager, är det sämsta en politiker kan göra, den politikern tappar allt förtroende.

Jag kan nämna ett par bra beslut med risk för att det argumentet finns med i kommande budgetförhandlingar, de är besluten om äldrevården och hemtjänsten att den ska ske genom kommunens ansvar

Håkan Sundström

----------------------------------------------------------------------------------------

Hej Håkan.
Detta inlägg är tänkt att handla om HUR vi ska förbättra formerna för debatten och därför strök jag några meningar.

Vem avgör när det begås fel? Domstolen? Medborgaren? EP? HP? Politikerna fick mandat för fyra år vid valet till kommunfullmäktige.

Hur vet man att ett beslut är bra? Kanske visar sig vara fel om några år?

Hur vet man när kritik övergår till s.k.påhopp? Vem avgör gränsen, den som kritiserar eller den som kritiseras? Jag? Du? HUR länge och ofta får man kritisera någon för ngt?

Det är sådana frågor/svar jag är ute efter, en slags kodex för dialog.

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Håkan Sundström 30 Jun 2015
Hej Attila

Jag kan förstå ditt ställningstagande, men när uppenbara fel begås av politikerna, när de själva tar beslut som strider mot egna regler och lagar, då måste den initierad få påpeka felaktigheterna. Inget av besluten har politiken erkänt misstagen.
avatar
Attila Gal 02 Jul 2015
Håkan, återigen!

Denna tråd handlar om formerna/reglerna kring diskussionerna och inte vad politiker gör i sitt uppdragsutövande. De sakerna diskuterar vi i andra inlägg.

HåboPortalen fortsätter att ge röst åt medborgare, men av någon anledning är det få politiker/tjänsteman som deltar i diskussionerna. Att ändra på DET är syftet med detta inlägg. Hur lockar vi de hit? För i nuläget säger de att de blir, vad de upplever, påhoppade. Så, Håkan, hur får vi dessa att delta i diskussionen?

Här har de själva en möjlighet att komma med förslag, så jag väntar på vad de har att säga.

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Krister Karlsson 01 Jul 2015
Det finns bara en lösning. Att man skriver sitt fullständiga namn. Ingen anonymitet. Annars försvinner och urholkas Håboportalens anseende fullständigt. Ang. påhopp så uppfattar jag det som psykiskt påhopp från politiker som aldrig svarar. Man tiger vilket framstår som arrogans. Ett kommunalråd ska ha en sekreterare. Det är lagstiftat att en kommun måste svara på brev och mail. Detta ska schemaläggas. Personligen tänker jag inte skriva förrän de anonyma kommentarerna är utrensade en gång för alla.
avatar
Krister Karlsson / 2 02 Jul 2015
Hej Krister!

Med detta inlägg vill jag bara illustrera vad som händer när man skriver kommentar utan att vara inloggad. Nämligen man kan skriva vilket namn som helst vid Ditt namn, som i detta fall, då jag skrev ditt namn där, men kunde ha skrivit vilket namn som helst. Ska jag (moderator) kontakta var o en o kontrollera att det var verkligen du som skrev kommentaren?

Dvs. loggar man inte in kan namnet missbrukas.

mvh
Attila Gal
HåboPortalen.
avatar
Krister Karlsson 02 Jul 2015
Skrämmande! Alltså skriver jag inte här förrän du som redaktör har åtgärdat problemet. Man skriver ju sin e-post adress. Hur det går till att förvanska på det sätt du visade har jag ingen kunskap om. Jag är inte data-tekniker. Åtgärda saken och återkom när du har en seriös webb-tidning. Som sagt, det här är inte mitt problem. Undertecknat Krister Karlsson
avatar
Attila Gal 02 Jul 2015
Det är inget skrämmande med det, programmet vet inte vem du är utan inloggning. I nuläget krävs det ingen inloggning för att kommentera, det räcker med att du fyller i dina uppgifter.
Då är det upp till var o en att skriva in rätt uppgifter.

Lösningen är enkel, jag kan ändra till att man måste registrera sig som medlem här och vara inloggad varje gång när man skriver kommentar. Då är dina uppgifter kända och godkända.
Du behöver inte vara data-tekniker för att förstå det?

Man kan även logga in med sitt Facebook-konto för att visa vem man är.

Logga in/ Registrera dig

Med vänlig hälsning
Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Krister Karlsson 02 Jul 2015
Om vi nu ska gå till botten med detta: Jag har skrivit insändare vid några tillfällen på Portalen. Således borde jag vara inloggad och klar. Bäste Attila Gal jag är fullständigt ointresserad av tekniken med Portalen. Jag vägrar att ha Facebook. Jag har endast ett syfte med mina skriverier och det är att få klarhet i vissa samhällsfrågor. Jag får då svar av en politiker utan makt. Som om det inte var nog så är den politikern oförskämd och säger saker som; "vad svamlar du om nu då?".
Totalt ointressant för mig. Undertecknat Krister Karlsson med vänlig hälsning
avatar
Attila Gal 02 Jul 2015
Huruvida du inte är intresserad av tekniken på Portalen är ointressant i sammanhanget Krister, men Portalen kan ställas in på flera olika sätt för kontroll och flöde och mitt syfte är att med detta inlägg optimera dessa inställningar.

Ingen kommentar gick dock ut utan att jag godkände det, med tanke på just att man inte behövde logga in för att kommentera, således hade jag kontroll på att det stod "rätt" namn underskrivet/ eller att personen valde en Alias (=anonym). Men även då hade jag sådär koll på vem den anonyma var.
avatar
Attila Gal 02 Jul 2015
Krister,

Att skriva sitt/ett namn kanske räcker inte, utan man måste logga in med sitt konto, således måste man vara registrerad medlem. Jag vet att många tycker att det är jobbigt att logga in varje gång man skriver en kommentar. För annars kan man skriva vilket namn som helst dit....

Den andra delen: du vill ha svar från politiker. De har ingen skyldighet i dagsläget, hur ändrar man det? Ska det röstas fram en policy i kommunfullmäktige? Eller ska det vara godtycklig som nu?

Våra politiker säger på andra sidan att pga personliga påhopp (som de upplever) vill de inte gå in i diskussion. Hur ändrar man på detta?
avatar
Krister Karlsson 02 Jul 2015
Jag personligen har alltid skrivit här för att få ett resultat. Jag vill belysa någonting. De svar jag får är från en enda politiker. Han säger mest att han inte har något att säga till om. Vi har då moment 22. En av de roligaste böcker jag läst för övrigt. Åter till ämnet; politiker som ett kommunalråd måste svara på frågor. Den tekniska biten med inloggning på denna webb-tidning kan jag inte. Men jag skriver inte här mer om man inte tar bort de anonyma kommentarerna.
avatar
Attila Gal 02 Jul 2015
Hej Krister!

Hur får du/medborgare/HP våra politiker, kommunalråd etc att svara på frågor?
Vi kan testa med kommunalråd.

Skriv ett inlägg till Carina Lund med en fråga. Jag skickar ett mail till henne där jag påpekar att det finns en fråga ställd till henne på Portalen som frågeställaren vill ha svar på.

Anser hon att svara?
- Om Ja, så får hon logga in och skriva ett svar.
- Om Nej, så får hon förklara varför hon inte vill svara.

MEN i det långa loppet har jag inget intresse av att i min fritid mailkorresponda med alla politiker att de har fått en fråga etc... Vem gör det i så fall eller hur gör man det automatiskt?

Attila Gal
HåboPortalen
avatar
Krister Karlsson 05 Jul 2015
Vet inte hur man ska få politiker att svara. The worst part of censorship is XXX XXX
avatar
Kristian Leinonen 03 Jul 2015
Hej Attila och ni andra läsare.

Detta är första gången jag skriver på Håboportalen men jag är inne och läser kommentarer varje dag och tycker att sidan är ett väldigt bra forum för diskussioner och debatter.

För att få bort en del av anonymiteten på debatterna som förekommer på sidan så borde vanliga forumregler gälla, alltså, registrering, Inloggning, e-mail verifikation vid registrering och captcha kod när man sänder ett inlägg.
DOCK så finns det ett problem med det också, eftersom man kan skriva in vilket namn man vill när man registrerar sig så försvinner ju inte problemet med anonyma inlägg ändå. Dessutom så är det idag så lätt att skaffa hur många mailadressen man vill via t.ex Live.se eller via Gmail så man kan skaffa många konton på sidan på det sättet.

Så med andra ord så finns det egentligen inget sätt alls att ta sig ifrån anonymiteten på nätet om man inte kräver inloggning via t.ex bankid, men då finns det kanske andra säkerhetsrisker.
Att kräva inloggning via Facebook tror jag inte heller fungerar då jag fått den känslan av att inte alla som läser och skriver på portalen har Facebook och heller inte vill skaffa det. Men även där är det lätt att skaffa sig "fejkade/påhittade" konton så man kan lura portalen.

Måste även fråga, när ett inlägg skrivs, loggas då personens IP-nummer så ifall att personen skriver något kränkande eller liknande att t.ex polisen spåra personen i fråga? I sådana fall så måste detta skrivas som en "disclaimer" så att folk vet om att det loggas.

Så hur ska man göra för att få bort anonymiteten på sidan? Det finns egentligen ingen enkel lösning på det vad jag kan se, du får gärna rätta mig om jag har fel Attila.
Personligen så tror jag att en del av dom anonyma inläggen skulle försvinna om man hade en registrering och inloggning på sidan.

Kristian Leinonen
avatar
Attila Gal 04 Jul 2015
Hej Kristian, välkommen, kul att du tog steget och började även skriva!

Anonymiteten tilläts i de fallen där inga namn nämndes, och det funkade i sig eftersom inläggen behövde ett OK från moderatorn innan de publicerades.

Likaväl krävs ett OK även för kommentarer av registrerade medlemmar, mestadels för att deras medlemsuppgifter är otillräckliga. I sin tur sker även registrering automatiskt, utan ett OK från mig, därför kräver även medlemskommentarer ett godkännande, då dessa konton är inte verifierade.

Verifierade konto kan medföra att medlemskommentarer behöver inte vänta på godkännande.
Dessa styrs av vissa inställningar. OBS dock att Portalen är främst ett publiceringsverktyg med möjlighet att kommentera men inte ett primärt Forumverktyg, således möjligheter att flytta trådar, sammanfoga trådar, ge olika moderatorrättigheter etc är ytterst begränsade.

Jag är nästan säker på att inga kommentarer med falsk underskrift publicerades under åren.

Men v
avatar
Owe Fröjd 03 Jul 2015
Kristian, jo Attlia har tillgång till ip-nummer men inte ens det är ju bergsäkert då även detta kan manipuleras:))
avatar
Kristian Leinonen 03 Jul 2015
Så klart går det att dölja sitt IP-nummer genom att gå antingen genom VPN-tunnlar eller t.ex via en proxy som ligger någon annanstans. Men jag har lite den känslan av att dom flesta som håller till här på Håboportalen inte har så mycket koll på hur man kan gå till väga för att dölja sitt ip-nummer, heller inte har någon anledning till att göra det.
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 09 Jul 2015
HåboPortalens vara eller icke vara . . . . . .

Inledningsvis kan konstareras att HP, i sitt egensyfte, fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Här vill jag ge Attila Gal ett stort tack för sitt personliga engagemang, trots ett kompakt motstånd från kommunansvariga. Tyvärr har sakfrågor på HP som kräver ett engagemang från, exempelvis involverade politiker, kommit på skam när självpåtagna försvarare har lämnat ofullständiga eller helt felaktiga uppgifter som inte handlat om sakfrågan.

Jag har själv skrivit en del om politiska beslut och efterfrågat svar, men frågorna har inte besvarats av sakkunniga utan ofta förorsakat personangrepp mellan de personer som kommenterat min insändare, utan någon egentlig koppling till mitt ärende. Jag har i det sammanhanget en förståelse för de politiker som vägrar att göra sin röst hörd i HP. Samtidigt vill jag göra gällande att politiker har skyldighet att bemöta sina väljare, oavsett media. De är på våra mandat som de skall styra kommunen, och då borde de också lyssna på oss. Annars är det inte våra politiker, då agerar de endast i egenintresse. För att återgå till HP förstår jag att det finns datamässiga hinder att stänga ute de personer som ägnar sig åt personangrepp. I det sammanhanget ser jag Kristian Leinonens insändare som intressant. Ska HP leva vidare så ser jag som en förutsättning att dessa ”mörkmän/kvinnor” kan stängas ute. Jag vill gå så långt, att skall vi behålla det fria ordet, måste det finnas en instans, helt fri från kommunens styrning av publistiska alster. Det har vi i HP, åtminstone till den del av våra innevånare, som kan hantera datatekniken.

Kan vi också få en kanal som skriftligen kan informera våra ickekunniga datainnevånare, vilka är ett antal tusen här i kommunen, skulle vi alla känna oss nöjda.

Glöm inte bort att media är den tredje statsmakten, och att begränsa den är ett brott mot det demokratiska samhället som vi säger oss leva i!

Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Owe Fröjd 09 Jul 2015
Hej Jan-Eric, jag håller med dig i stora delar. Jag vet dock att många politiker tar del av medborgarnas synpunkter på denna sida, dock vill man inte bemöta dessa på grund av det du så klart konstaterar, sakfrågorna övergår oftast till personliga påhopp som inte har med sakfrågan att göra.

Jag kan konstatera att jag är en av få politiker som försöker att svara på sakfrågor, tyvärr så slutar det nästan alltid med att jag blir påhoppad som person, eller som Bålstapartist vilket får som konsekvens att jag får bemöta dessa i stället för att debattera sakfrågan på ett seriöst sätt.

OM jag hade en sådan här sida skulle jag moderera bort allt som inte har med sakfrågan att göra samt personliga påhopp och nätmobbing.

Även om det inte finns en ansvarig utgivare som har ansvaret för hela denna portal så kan jag konstatera att ALLT som läggs ut är genomläst och godkännt av Attila som, enligt mig, har det juridiska ansvaret då det är han som till slut publicerar det efter sitt godkännande, och då i dessa fall medverkar under ansvar till det som skrivs på portalen.
avatar
Krister Karlsson 09 Jul 2015
Allt detta gäller väl även Owe Fröjd som partiledare för Bålstapartiet? Eller? Bålstapartiet återkommer ständigt till frågan om påhopp. Vem avgör vad som är påhopp? Owe Fröjd? Polisanmäl då det du Owe Fröjd anser vara påhopp. Andra kanske upplever det som att du är så skör att du inte tål någon kritik alls. Att hänga kvar vid makten är ett beroendeproblem. Precis som alkoholproblem eller berömmelse-problem. Man blir beroende av det. Tyvärr, kan man som medborgare inte vara medberoende i detta! Du, Owe Fröjd har ingen rättighet alls att styra Håbo-Portalen. Observera det. Din uppgift är att tjäna medborgarna.
avatar
Owe Fröjd 10 Jul 2015
Krister, mindre påhopp är inte olagliga och bör inte polisanmälas, bara väldigt obehagliga/förnedrande och som INTE med automatik ingår i en fritidspolitikers normala vardag eller skyldighet att ta behöva ta emot eller tåla, enligt mig.

Om en person väljer att ställa upp som fritidspolitiker för att göra en god gärning inom tex. Håboskolan så innebär det ca 7-9 möten per år som arvoderas per möte om man är närvarande, inget annat.

Jag tycker inte att det då är helt ok att bli utsatt för förnedringar, påhopp, lögner och trakasserier från personer som inte själv tillfört något för kommunens bästa, till exempel från rättshaverister som bara gnäller och är oförskämda och som anser att de har rätt att göra/säga vad dom vill mot alla andra, speciellt fritidspolitiker!. (OBS ingen särskild utpekad, bara rättshaverister i allmänhet)

Jag tror inte heller att jag har lika mycket erfarenhet/kunskap om beroendeproblem som du har så jag uttalar mig inte om de konstateranden som du gör i din insändare.

Till sist så kan jag bara förklara att jag INTE styr Håboportalen, den gör utgivaren, något annat har jag aldrig påstått.
avatar
Krister Karlsson 10 Jul 2015
Är rättshaverister, energitjuvar, de fyras gäng, ni två m.m. mindre påhopp? Om en medborgare väljer att engagera sig i samhällsfrågor är det inte bra för demokratin på orten? I en bra skola får man lära sig att engagera sig. Att delta. Den stora tråden om Portalen som forum borde våra lokalpolitiker ta ställning till. Ska de medverka i den debatten som förekommer här? Det vill säga de politiker som har inflytande och något att säga till om? Det är frågan.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 11 Jul 2015
De personer som känner sig träffade kan säkert tycka att dessa påståenden är mindre påhopp även om ingen särsklid person nämts med namn.
Andra personer kanske bara konstaterar att det faktiskt finns sådana männinskor, även i vår kommun!
avatar
Krister Karlsson 12 Jul 2015
Owe Fröjd (Båp) jag är nämnd med namn av dig på ett nedlåtande sätt. Jag är också nämnd med initialer som en av de fyras gäng. Så prata inte bort det! De övriga i de fyras gäng har jag aldrig träffat och jag känner dem inte. Så det så. Tror inte man kommer längre i en diskussion med dig. Lokalpolitikerna kunde föregå med gott exempel och skära ner sina löner. Syftar då på kommunalråd och andra högt betalda personer inom kommunen.
avatar
Krister Karlsson 11 Jul 2015
Hej då, Owe Fröjd (Båp) att diskutera med dig är som att hälla vatten på en gås. Jag ger upp.
avatar
Krister Karlsson 10 Jul 2015
Kanske du, Owe Fröjd, (Båp) skulle låna en bok på biblioteket i sommar. Nämligen; Livet efter döden av Deepak Chopra. Han är läkare och författare bosatt i USA. Tror att ni politiker behöver komma till eftertanke ibland och fundera över tillvaron. Då kan du också få kunskap och erfarenhet inom andra områden än de vanliga världsliga problemen inom lokapolitiken.
avatar
Owe Fröjd 11 Jul 2015
Nej Krister, jag tänker inte läsa den boken, den handlar om livet efter döden, jag föredrar att leva i nuet och försöka få till ett bra liv för mig själv och andra.

Sedan gillar jag inte flummiga New age författare som har sin bakgrund inom transcendental Meditation.
Chopra lämnade dock TM organisationen 1994 när det blev "för stressigt" och det blev ett "hinder för hans egen framgång.
Enligt honom själv, var han anklagad av Maharishi Mahesh Yogi för att ha konkurrerat mot Maharishi om hans position som guru inom organisationen, en typisk politiskt maktkamp:))))
avatar
Krister Karlsson 12 Jul 2015
Avslutningsvis, har vi en del "gurus" inom lokal-politiken också som flummar så det räcker. Kanske är tråden här tappad för länge sedan. Have a nice day.
avatar
Krister Karlsson 11 Jul 2015
Nej, bäste Owe Fröjd jag hade inte heller väntat mig att du skulle läsa den boken. Vad han tar upp är emellertid frågor om beroende. Typ; berömmelse, maktbegär, och att ständigt framhålla sitt ego.
För att ett samhälle ska fungera, enl. min uppfattning, bör vi arbeta kollektivt, tillsammans, det är det hela. Vi har ett f.d. kommunalråd som anser att: jag har alltid haft ca 50 000/mån och det ska jag ha, no matter what. Totalt främmande för de flesta. Kan du förstå frustationen hos medborgarna?
Nej, jag tror inte det.
avatar
Owe Fröjd 12 Jul 2015
Krister jag kan bara ta ansvar för vad JAG skriver eller säger, inte för vad DU förstår, eller hur DU uppfattar detsamma!

Jag kan inte förstå hur ditt missnöje över mig och andra personer har med denna tråd att göra?? Denna tråd handlar ju om: Den stora tråden om HåboPortalen som forum, att göra portalen bättre, inte om mig eller någon annan person som du inte tycker om.

Starta en ny egen tråd som tex. "dessa saker, personer och politiker tycker jag inte om" så kan du forstätta att skriva i den så slipper alla andra som vill delta i denna debatten att läsa om ditt missnöje om det mesta i allmänhet och om mig i synnerhet:))
avatar
Krister Karlsson 12 Jul 2015
Jag är totalt ointresserad av dig som person, Owe Fröjd, (Båp) Det är komiskt att den enda som svarar av lokalpolitikerna är den som inte har något att säga till om. Kanske skulle Portalen bli bättre om vi kunde höra en annan politikerröst än denna arroganta partiledare från en helt obetydligt parti som bara rör Bålsta! Inte ens Håbo förefaller det som. Min förståelse tror jag inte det är något större fel på. För övrigt kan hur många som helst som så önskar yttra sig här. Det är ingen som står i vägen. Men när du Fröjd, ska in och styra och ställa även här på denna webb-tidning då är måttet rågat.
avatar
Owe Fröjd 13 Jul 2015
Krister, din förståelse om vad denna tråden handlar om är i alla fall något begränsad:))

Diskutera gärna ämnet "Den stora tråden om HåboPortalen som forum" och lämna mig och mitt parti utanför, ge Attila några positiva förslag för portalens utvecklande, och i en god anda.
avatar
Monika Stålberg 23 Jul 2015
Någon har sagt vet inte vem
”jag delar inte din åsikt, men jag skulle gå i döden för att du ska få uttrycka den”
det är demokrati. I Sverige är vi så bortskämda, att vi har glömt det.

Det är vi läsare som gör Håbo portalen till vad den är, så vi kanske borde börja med lite självkritik och släppa fram andras åsikter för lite mera nyanserade diskussioner om flera saker.
Angående anonymiteten så är väl den en demokratisk rättighet så det tycker jag är okej. Man kan kanske begränsa antalet inlägg så man hinner få ett svar innan man kommenterar igen. Som det är nu kan man läsa 3-4 kommentarer inlagda samma dag, där insändaren svarar sig själv innan han får svar. Det tråkar ut andra läsare, debatten självdör och alla andra inlägg om andra ”viktiga” saker försvinner på en gång. En dag måste man väl kunna vänta.

Vill vi förändra något på riktigt får vi nog engagera oss politiskt.
Här kan vi belysa saker och ting. Och få upp det till ytan, ju mer saker ju bättre.

Sen alla personliga påhopp på Owe Fröjd, ja det är påhopp, jag delar sällan Owes åsikter men som sagt han äger rätten att tycka vad han vill. Han finns här och svarar, vi får inte alltid de svar vi vill ha men han svarar så han är värd all respekt som står ut.
Så länge han behandlas så respektlöst kommer nog inga andra politiker besvara några frågor. Varför skulle någon vilja utsätta sig för det?

”Behandla andra som du vill bli behandlad själv eller tala till andra som du vill bli tilltalad”. Det försökte mina föräldrar lära mig som liten och jag tycker de har rätt. Jag lever inte alltid upp till det men jag försöker.

Monika Stålberg
totalt: 12 | visar: 1 - 12

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

5.00

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2753