Hem | Övriga Nyheter | Kommuninfo | Ny vision för Håbo kommun

Ny vision för Håbo kommun

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Kommunfullmäktige antog en ny vision för Håbo kommun den 25 mars. Vårt Håbo 2030 är en politisk vägvisning om hur kommunen ska utvecklas.

Ny vision för Håbo kommun Ny vision för Håbo kommun


– Arbetet har pågått i ett och ett halvt år och alla partier i fullmäktige ställer sig bakom visionen, säger Agneta Hägglund, kommunstyrelsens ordförande och tillika ordförande i den fullmäktigeberedning som haft ansvar att ta fram förslag till vision. Vårt Håbo 2030 visar hur vi vill att kommunen ska utvecklas och är en gemensam grund för det kommande utvecklingsarbetet.
Visionen säger bland annat att Håbo kommun ska fortsätta växa och bli 25 000 invånare till år 2030. Vi ska förbli en aktiv part i Stockholm- och Mälarregionen med stark koppling till Mälaren och naturen.
 
Bålsta tätort ska fortsätta att utvecklas till en levande småstad med ett livfullt centrum och trivsamma boendemiljöer. Hela detta samhällsbygge ska genomföras hållbart.
Arbetet med visionen påbörjades hösten 2012. Under hela processen har delaktighet varit ett ledord. Därför genomfördes ett antal medborgardialoger under våren 2013.
 
– Vi stod i centrum och lyssnade till medborgarna utvecklingsförslag, vi hade en heldagsworkshop med gymnasiet och vi anordnade en novelltävling med några av kommunens sjätteklassare, säger Fredrik Holmgren, samhällsplanerare och projektledare för arbetet med visionen. Dessutom gick vi ut med en webbenkät för att ta reda på hur kommuninvånarna vill att det ska vara att bo i Håbo år 2030. Dialogarbetet syftade till att öka kunskaperna om hur Håboborna vill att kommunen ska utvecklas. Det som är viktigt för våra invånare är naturen och Mälaren men även bra kommunikationer och närheten till storstaden.
 
Nästa steg blir att ta fram en ny översiktsplan för kommunen med utgångspunkt från Vårt Håbo 2030. I översiktsplanen beskrivs den framtida markanvändningen, var ny bebyggelse ska tillkomma och hur de fysiska miljöerna ska utvecklas. 
 
Läs visionen i sin helhet på www.habo.se/vision 

Källa: Håbo kommunPrenumerera på kommentarer Kommentarer (1 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 09 Apr 2014
Jag har tagit del av vision 2030 och tycker den i stora delar är bra men saknar kontrollpunkter fram till 2030, för att den ska vara en trovärdig vision. Annars är den bara en pappersprodukt utan värde. Därför måste den översiktsplan som nu ska tas fram innehålla kontrollpunkter varje år fram till 2030.
En annan kommentar är att kommunen måste öka bostadsbyggandet till ca 200 lägenheter per år för att möta visionen att Håbo ska växa till att bli 25000 innevånare till 2030. De idag ca 700 planerade lägenheterna räcker inte.

Håkan Sundström
totalt: 1 | visar: 1 - 1

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2744