Hem | Övriga Nyheter | Kultur/Konst/Lokalhistoria | Senaste nytt på kulturfronten

Senaste nytt på kulturfronten

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Genom ett samarbete mellan kulturföringarna i Håbo kommun skall man råda bot på bristen av information om kulturlivet i kommunen till övriga kommuninvånare. Det är Lokalhistoriska sällskapet, en grupp kvinnor och män med anknytning till olika kulturhistoriska föreningar i kommun med arbetsnamnet Lokalhistoriska sällskapet, som skall se till att det sker.Gruppen startade på initiativ av kulturkonsulent Elias Fries, Håbo kommun år 2002 och har träffats några gånger sedan dess. Det senaste mötet var på Biskops Arnö den 21 september där representanter från Lilla Hagalunds Vänner, Skokloster Gille och Kulturhistoriska Föreningen var med. För dagen var det läraren Lars Gustavsson på Biskops Arnö som berättade om sin syn på hur man kan bidra till att information om bygdens kultur/historia når ut till kommuninvånarna. Han talade om vad som finns att tillgå på Biskops Arnö i form av lokaler, kunskap och kurser och menade att den bästa nyttan föds i lust, d v s att det är vad man tycker om att göra som får det bästa responsen. Eftersom kulturföreningarna bärs upp av lust att göra just vad de sysslar med borde det inte vara så svårt att nå ut med budskapet. Det gäller bara att inte låsa igen om sin egen (värld) förening utan låta andra få insikt i verksamheten och ta del av kreativiteten, budskapet och glädjen att vara tillsammans och göra vad man tycker är roligt.

Att få informationen att nå ut
Elias Fris talade om hur viktigt det är att en grupp som Lokalhistoriska sällskapet finns och att man i den försöker samla kunskapen om kommunens kultur/historia. Han talade om hur han en längre tid har arbetat med en så kallad GIS-karta där man kan gå in på olika punkter för att få information om just den eller det man söker. Han fick medhåll att det är ett bra medel men frågan kom upp om det inte också finns ett behov av ett mer muntligt berättande. Det öppnade konversationen och fler talade om att det redan idag förekommer träffar av olika slag där man samtalar om kommunen och dess invånare förr och nu. Bland annat talade Leif Hagelin, Lilla Hagalund, om att det förekommer något man kallar för nostalgiträff på Klubb Myran varje fredag. Samtidigt som fler talade om att aktiviteter förekommer så kom frågan upp hur man skall göra för att samordna utbudet. Elias Fries föreslog att Håbo Närradio skall användas mer än idag för kulturinformation. Han hade ett förslag att man intervjuar gamla människor i kommunen för att sedan göra ett radioprogram av det.

Medlen finns men alla har inte upptäckt möjligheterna
Frågan kvarstod ändå hur och med vilka medel man skall använda för att få människor att lyssna mer på Håbo Närradio 87,7 Mhz. Radion har visserligen vitaliserats i och med ny utrustning och att skolans medialinje använder sig av den i sin undervisning och gör egna radioprogram, men än är det en bit kvar innan alla i kommunen upptäckt fördelen med en egen radiostation. Är det då kommunens föreningar som inte ser möjligheterna i att använda sig av detta utomordentligt effektiva medel att föra ut sitt budskap, eller är det andra bakomliggande orsaker som gör att det inte utnyttjas mer? Det och mycket mer fick Lokalhistoriska sällskapets medlemmar ta till sig och fundera vidare omkring för att se vad som går att göra för att väcka intresset.

Ta vara på resurserna
Vad man mer kom fram till den här dagen var att allt material som finns i ”periferin” bör samlas genom att man arbetar med att lokalisera olika forsknings- och informationskällor så att man inte arbetar om varandra med samma sak. Förutom all verksamhet/kunskap som finns runt om i kommunen berättade Owe Johansson, Kulturhistoriska Föreningen, att man på Biskops Arnö startat något som man gett namnet ”Arnö Akademien” och som innehåller bland annat dialogforum, seniorforum, rehabforum. Han menade att Biskops Arnö är en resurs att räkna med ifråga om historia/kultur/miljö.
Att kulturarvet är ett stöd i livet inte minst för den uppväxande generationen var alla överens om lika mycket som hur viktigt det är att få dem intresserade av kulturen/historien. Nu är det upp till de olika föreningarnas representanter att vidarebefordra informationen till övriga medlemmar i föreningarna och arbeta vidare med denna historiska inventering och komma med idéer om hur man effektivast når ut med det samlade budskapet.

Tommy HildorssonPrenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2754