dragets industriområde

24 Sep 2013

Provträff med natursnokar en succé

Söndagen den 22/9 arrangerade Håbo Naturskyddsförening en provträff enligt natursnokskonceptet för att testa om detta kunde vara något som kunde intressera Håbos barnfamiljer. Huvudtanken bakom konceptet Natursnokar är att barn och vuxna tillsammans upptäcker naturen utan styrning från t.ex. en guide. ... Läs vidare

Praktisk naturvård vid Dragets industriområde

Sedan halvannat år tillbaka arbetar Håbo Naturskyddsförening praktiskt med att försöka återskapa öppna vattenspeglar i kanten av en kraftigt igenväxt våtmark mellan den stora grusgropen (invid Bålstaåsen) och E18 i norra delen av Dragets industriområde, Bålsta i syfte att gynna den större vattensalamandern och dess bytesdjur (ryggradslösa djur) under reproduktionsperioden (april – september). ... Läs vidare

totalt: 2 | visar: 1 - 2

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook