håbo kommun

02 Jun 2015

JO kritiserar socialförvaltningen i Håbo för ett oanmält hembesök

Under en barnavårdsutredning som rörde en ettårig flicka gjorde två handläggare från socialförvaltningen ett oanmält hembesök hos flickans far. Besöket gjordes tillsammans med barnets mor och mormor, när modern skulle hämta barnet efter ett umgängestillfälle. ... Läs vidare

28 Maj 2015

Kommundirektören i Håbo kommun slutar

Håbo kommuns kommundirektör Per Kjellander slutar efter drygt 5 år i Håbo. ... Läs vidare

26 Maj 2015

Håbo kommun välkomnar nya medborgare med högtidlig ceremoni på Nationaldagen

Håbo kommun välkomnar sina nya medborgare med högtidlig ceremoni under Nationaldagsfirandet 6 juni på Skokloster. ... Läs vidare

25 Maj 2015

Många stränder men ingen strandpromenad

I Håbo kommun finns det 23 mil stränder men ingen strandpromenad. I ett medborgarförslag till kommunstyrelsen föreslogs därför att Upplandsleden från Måttan i Häggeby till slottet i Skokloster skulle göras till strandpromenad. Tekniska utskottet liksom fullmäktige avslog förslaget. ... Läs vidare

21 Maj 2015

Trots intensiv trafik – ingen cykelled

På Slottsskogsleden i Häggeby/Skokloster är det intensiv trafik morgon och kväll men även dagtid är det en mycket trafikerad väg. I de centrala delarna av Slottsskogen, Idealbyn och fram till norra infarten till Söderskogen byggdes en gång- och cykelväg för ett antal år sedan. Sedan dess har området vuxit, fler fordon trafikerar vägen och behovet av gång- och cykelväg fram till Gamla Skoklostervägen i Häggeby har vuxit. ... Läs vidare

Bålsta centrum lyfts fram som lyckat exempel på internationell konferens

Håbo kommun har med spjutspetsprojektet Bålsta centrum medverkat i Energimyndighetens projekt ”Bilsnål planering i en levande småstad”. Syftet med projektet har varit att genom utveckling av den lokala centrum- och stadshandeln samt genom byggande av nya bostäder skapa en bilsnål och samtidigt levande stadskärna. ... Läs vidare

14 Maj 2015

Håbo kommuns beslutsprocess är felaktig

(Insändare) Det är helt riktigt det som framfördes i ”Ännu inte klart vad oppositionsrådet skall göra”. Förstår man inte innebörden av rollen som oppositionsråd bör man av anständighetsskäl inte ta den. ... Läs vidare

10 Maj 2015

Årsredovisning för Håbo 2014

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2014. Den finns även i år sammanfattad i en kortare version. ... Läs vidare

Håbos politiker har nu fått ett "fallskärmsavtal"

Kommunfullmäktige beslutade i måndags den 15 december att politiker som blir "bortröstade" eller självmant beslutar att lägga av med sina politiska uppdrag, oavsett anledning, ändå kommer att få betalt utan att göra något för kommunen. ... Läs vidare

07 Dec 2014

Ökade arvoden, oppositionsrådpost mm väntar efter kommunstyrelsens beslut

Ett införande av oppositionsråd för 522 750kr per år, gruppledararvoden, pensionsavsättningar för alla ledamöter, omorganinsation av nämnder etc medför en ökad kostnad på ca 1,5 miljoner kronor per år, rapporterarde EnköpingsPosten tidigare. ... Läs vidare

back 1 2 3 4 5 6 7 8 next totalt: 76 | visar: 21 - 30

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook