håbo kommun

05 Apr 2013

Öppet hus i Bålsta Centrum den 13 april

Arbetet med Håbo kommuns nya vision är i full gång. Lördagen den 13 april står representanter från samtliga partier i Bålsta centrum för att samla in kommuninvånarnas tankar om Håbo år 2030. ... Läs vidare

Håbo kommun betalar för diskrimineriad skolelev

Eleven nekades plats i den skolklass han sökt till därför att han var pojke. Nu har DO och Håbo kommun nått en förlikning. Skolan och kommunen inser att de brutit mot diskrimineringslagen och beklagar det obehag eleven fått utstå. Skolan ser också över sina antagningsrutiner. ... Läs vidare

07 Feb 2012

Håbo kommun får stöd för hållbart stadsbyggnadsprojekt

Håbo har fått planeringsstöd från Delegationen för Hållbara Städer. Håbo får 150 000 kronor i stöd för ett projekt som främjar grönt vardagsresande hos medborgarna. ... Läs vidare

17 Jan 2012

Håbo kommun säljer mark i Dalängen till Potentia Education AB

Håbo kommun och Potentia Education AB undertecknade måndagen den 9 januari ett avtal där Potentia Education AB köper cirka 10 000 kvadratmeter mark i Dalängenområdet. ... Läs vidare

01 Sep 2011

Sök Håbo kommuns kulturstipendium

Stipendiet vänder sig till personer, grupper eller organisationer som är bosatta eller har nära anknytning till kommunen. ... Läs vidare

19 Aug 2011

Kommunvägledare för utökad service

Nu finns en kommunvägledare på plats för att snabbt och enkelt ge information och vägledning i vanliga rutinfrågor. Du når kommunvägledaren enklast per telefon via kommunens växel 0171- 525 00 ... Läs vidare

back 1 2 3 4 5 6 7 8 totalt: 76 | visar: 71 - 76

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook