håbo

08 Sep 2015

Håbo kommun – en demokrati eller fåtalsvälde?

Efter att ha följt kommunpolitiken, med början Skola 2000 fram till dags dato, är ovanstående rubrik intressant. Demokrati, sprunget ur grekiskan demos – folkmakt- har sin motsats i diktatur, eller synonymt, fåtalsvälde – en överhetsgemenskap som sätter demokratin ur spel. ... Läs vidare

20 Aug 2015

För sjutton gubbar, vilken kvinna!

Nu är fördelningen efter 2014 års val klar och de folkvalda är fördelade till de olika uppdragen inom politiken. Bland de folkvalda ledamöterna varierar engagemanget mellan 1-17 olika uppdrag. ... Läs vidare

17 Aug 2015

Vad tycker Håbos politiker om decemberöverenskommelsen?

Frågan är framförallt ställd till de borgerliga partierna, det är ju de partierna som lagt sig platt i den ekonomiska politiken för resten av mandatperioden. ... Läs vidare

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2015-02-23

Det är i dag problem för den så kallade ”mjuka linjen” att köra ner och lämna och hämta passagerare vid vändplanen vid Bålsta Centrum. ... Läs vidare

13 Okt 2014

Moderaterna i Håbo hoppar av samtal om samarbete med S

I Håbo har Moderaterna under en tid fört diskussioner med Socialdemokraterna avseende politisk samverkan under den kommande mandatperioden. ... Läs vidare

04 Okt 2014

Inget Coop-lager i Bålsta

Enköpings-Posten berättar idag att Coop tänkte om och flyttar inte till Bålsta Logistik området. ... Läs vidare

Val till kommunfullmäktige i Håbo - Personröster

Efter att samtliga 11 valdistrikt räknade, redovisar Valmyndigheten antalet personröster. ... Läs vidare

04 Sep 2014

Bästa skolkommun 2014 - Håbo tappar igen

Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare. Bästa skolkommun 2014 utsågs den 2 september. För Håbos del blev det ett fall neråt på rankningen. ... Läs vidare

31 Jul 2014

Politikerarvoden i Håbo kommun

Den 14 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Här i Håbo var samtliga partier eniga om att samtliga politikers arvoden skulle vara klara så att väljarna hade full klarhet vad politikerna skulle kosta för nästa valperiod. Man ville undvika att den nya majoriteten blev tvungen att besluta arvodena som skedd efter 2002 0ch 2006 års val då en del arvoden höjdes med rekordbelopp och blev ett taktiskt spel i att bilda majoritet. Vad politikerna var överens om i början av 2013 existerar inte längre och därför har de inte kommit överens om hur arvodena ska se ut. ... Läs vidare

01 Jul 2014

HåboPortalen söker sommarpublicist

HåboPortalen, kommunens politiskt oberoende webbtidning sedan 11 år, ägs och drivs av en person, för det mesta på ideell basis. Portalen har inga anställda skribenter, här är det dina och andras insändare som står för innehållet. Gräsrotsjournalistik när den är som bäst! ... Läs vidare

back 1 2 3 4 5 6 next totalt: 53 | visar: 11 - 20

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook