tvåhus

12 Apr 2014

Samrådsmöte kring detaljplan Väppeby 7:18 mfl - Väppebyvägen – Järnvägen – Tvåhus

(Insändare) Planområdet, som idag saknar detaljplan, fortsätter att engagera de boende i området. Det omfattar cirka 6 ha och är beläget strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen och Stockholmsvägen. ... Läs vidare

03 Mar 2014

Kör kommunen över redan boende?

Det är märkligt att Håbo kommun planerar för byggnation enligt förslag från enskilda personer, och som man upplever det, kör över människor som redan bor. ... Läs vidare

totalt: 2 | visar: 1 - 2

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook