Västerängsskolan

14 Feb 2014

Nattgympa igen i mars

Den 7 mars är du som är mellan 13-25 år välkommen till Västerängsskolans sporthall för att testa gymnastik, parkour och mycket annat spännande mellan kl 20-00! ... Läs vidare

29 Dec 2013

Bålsta in the Hood

Marie Palm, bildlärare på Västerängsskolan, har arbetat med två grupper iårskurs 7 med deras tankar och visioner om Framtidens Bålsta, vad de villförändra och förbättra då det gäller miljö och ungdomar. ... Läs vidare

Håbo kommun betalar för diskrimineriad skolelev

Eleven nekades plats i den skolklass han sökt till därför att han var pojke. Nu har DO och Håbo kommun nått en förlikning. Skolan och kommunen inser att de brutit mot diskrimineringslagen och beklagar det obehag eleven fått utstå. Skolan ser också över sina antagningsrutiner. ... Läs vidare

06 Sep 2011

Västerängsskolan flaggad

Västerängsskolan har blivit certifierade och fått grön flagg för miljöarbetet inom området hälsa och livsstil. ... Läs vidare

totalt: 4 | visar: 1 - 4

In-/ utloggning

Or you can

Connect with facebook