Hem | Politik | Uttalande angående Granvallen

Uttalande angående Granvallen

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

ModeraternaHåbomoderaterna vill göra ett uttalande med anledning av artikeln om försäljning av Granvallen i dagens EP.Kommunen låter regelbundet oberoende konsulter värdera vår mark. Granvallen hade värderats till 800 000 kronor.

När försäljningsärendet togs upp på kommunstyrelsens möte i våras kom ett nytt, högre bud under sittande möte.

Styrelsen var dock enig om att låta göra en ny värdering av marken. Resultatet som nu presenterats visar att marken var värd 12 miljoner kronor. Detta ger naturligtvis upphov till frågor om det finns annan mark som felvärderats på liknande sätt. Vi ser det som en angelägen uppgift att omedelbart se över rutinerna för detta så att värderingarna i fortsättningen ska göras så oberoende och korrekt som möjligt.

Håbomoderaterna genom
Nina Lagh
Kommunstyrelsens ordförande

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentarerna överförda från gamla HP-sidan:

Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
av larsgöran Tisdag, 14 september, 2010 kl. 14:36
(Info om Insändaren | Skicka ett meddelande)
Ja Nina, det var väl bra att låta en oberoende konsult värdera Granvallen innan vi sålde den, men någon tjänsteman eller politiker i ledande ställning måste kunna bedömma om värderingen är rimlig med tanke på de lokala förhållandena. Man skulle t.ex. låtit Per Andersson som är VD för kommunens fastighetsbolag göra ett utlåtande om prisets skälighet. Det är ju en viss skildnad på 800 tusen och 12 miljoner. Nina Lagh som är utbildad civilekonom borde väl ha reagerat på det låga priset med tanke på vad enskilda tomter annonseras ut för i kommunen.
Lars-Göran Bromander (s)
vice ordförande i Håbo Fastighets AB


    Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
    av Hakan Onsdag, 15 september, 2010 kl. 12:28
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
    Bra Lars-Göran och Owe
    Tack Lars Göran och Owe ni sparade 11 miljoner till kommunen som kan användas i våra verksamheter och inte gå ner i fickorna på privata intressenter. Vore intressant att få en kommentar i ärendet av Fastighetsbolagets VD Per Andersson. Kan det ligga en hund begraven i denna affär?

    Håkan Sundström


    ]

        Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
        av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 20:13
        (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
        Håkan S

        Lars-Göran och Owe kostade kommunen konsultkostnad.
        Om marken skall säljas för tätt bebyggda villatomter KAN
        bruttointäkten bli upp mot 12 Mkr men det medför kostnader
        att komma dit. Återstår möjligen 5 - 7 Mkr. Men vill vi ha 20 hus
        på det området. Det borde vara den första frågan man skall ställa sig.

        Vi vill innan försäljning blir aktuell vara klara med vad skall
        området få användas till. Idag finns ingen byggrätt där, det finns
        områdesbegränsning pga närheten till kyrkan och lite andra anledningar.

        Sen går det helt mot den långsiktiga FÖP fördjupad översiktsplan)
        som vi just antagit, även om den inte täcker ut till detta område.

        Vi vill inte sälja denna mark innan vi har bestämt vad den skall
        användas till. Då kan man värdera marken, men inte nu!

        Mvh
        Tomas Alm (fp)
        tomasalm.blogspot.com


        ]

            Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
            av AgnetaHägglund Onsdag, 15 september, 2010 kl. 21:56
            (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
            Till dig Tomas, varför yrkade ni inte på avslag då på Kommunstyrelsen om ni nu ville det, eller???

            Sen en liten upplysning. Vi har antagit en översiktsplan gällande Bålsta tätort. Så Granvallen ligger i med i den planen och då strider det således inte mot den.

            Agneta Hägglund (S)


            ]

                Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
                av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 22:29
                (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
                Rätt Agneta, vi yrkade inte.
                Varför? Lars-Göran yrkade på återremiss och sist ett beslut skulle tas
                i samband med markköp, krävde Lars-Göran och (S) en minoritetsåterremiss.

                Därför yrkade jag inget, jag tar det när ett beslut skall tas!

                Sen FÖP - Fördjupade Översiktsplan för Bålsta tätort 2010!
                Granvallen ligger utanför Bålsta tätort och ingår inte i den planen.
                Planen gäller bara fram till Ekilla. (Se sidan 9 i planen)

                Mvh
                Tomas Alm (FP)


                ]

                    Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
                    av AgnetaHägglund Onsdag, 15 september, 2010 kl. 22:53
                    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
                    Först av allt Tomas, jag missade ett INTE när det gällde översiktsplanen. Precis som du säger FÖP gäller inte, varför skriver du då att det strider mot den?.
                    I KS protokoll står Yrkande:
                     "Lars-Göran Bromander med instämmande av Christian Ghaemi MP yrkar att frågan om en försäljning av fastigheten inte ska aktualiseras i nuläget. Eventuell möjlig framtida exploatering av området ska först utredas". Slut citat
                    Det finns heller inget i yrkandet att en ny värdering skulle göras. Utan ärendet skulle överlämnas till Miljö och Tekniknämnden för belysning av framtida exploatering.

                    Sedan är det så att i KS kan man inte begära en minoritetsåterremiss utan det är enbart i Fullmäktige som detta går.

                    Agneta Hägglund(S)


                    ]

                        Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
                        av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Torsdag, 16 september, 2010 kl. 08:33
                        (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
                        OK, jag visste inte att det inte gick att göra en minoritetsåterremiss i KS. Tack för den upplysningen.

                        Mvh
                        Tomas Alm (FP)


                        ]

    Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
    av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 20:25
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
    Hej Lars-Göran

    Jag noterar att Du rekommenderar att vår VD i Håbo Marknads AB
    skulle kunna ge ett uttalande om markvärdet, speciellt som Du satte
    stopp för köp av industrimark, som kommunen så väl behöver.
    Du och hela (s) tyckte att marken är för dyr. Där och då dög inte
    hans beräkning, en beräkning han har gjort tillsammans med en av
    traktens största fastighetsmäklare, en mäklare som är speciellt
    insatt i affärer med företag och industrier.

    Din logik stämmer inte för mig.


    Mvh
    Tomas Alm (fp)
    tomasalm.blogspot.com


    ]


Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
av AgnetaHägglund Tisdag, 14 september, 2010 kl. 19:20
(Info om Insändaren | Skicka ett meddelande)
Min kommentar är, vi har sett det förr "Fort och Fel".

Agneta Hägglund(S)    Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
    av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 20:03
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
    Det var fel av Er att begära återremiss för värdering.
    Vi hade inte gått med på en försäljning.
    Se mitt svar på ”Saxat i dagens EP”


    Tomas Alm (FP)
    tomasalm.blogspot.com


    ]


Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
av Owe Tisdag, 14 september, 2010 kl. 20:46
(Info om Insändaren | Skicka ett meddelande)

Vid sammanträde med kommunstyrelsen Håbo kommun den 8 mars 2010 förelåg ett förslag att sälja en 40.000 kvadratmeter stor fastighet till Infrastrukturminister Åsa Torstenssons statsrådssekreterare Leif Zetterberg för 800.000 kronor.

Två timmar innan beslut lade jag ett bud på 850.000 kronor. Bålstapartiet ansåg att marken var fullständigt fel värderad och borde behållas av kommunen för exploatering.

Förklaringen i Ninas inlägg är:

"När försäljningsärendet togs upp på kommunstyrelsens möte i våras kom ett nytt, högre bud under sittande möte"

Det hade varit klädsamt om det även hade stått att Bålstapartiet låg bakom detta bud, eller?

Försäljningen blev återremitterad för ytterligare värdering. Denna värdering redovisades måndagen den 13 september, se bilaga.

Värderingen visade att fastigheten var värd minst 12 miljoner kronor.

Vi anser även att denna värdering är i underkant, den torde ligga närmare 20 miljoner då det finns möjlighet att exploatera 20 villatomter inom fastigheten. Fastigheten är sjönära och ligger i gammal kulturmiljö några kilometer från Bålsta Centrum.

Hur gick detta till?  Tyckte moderaterna att 800.000 var ett normalt pris då normalpriset i dag för en villatomt i Håbo är ca 800.000 kronor?

Leif Zetterberg tyckte säkert att det var ett riktigt bra pris, trots att kommunen han bor i skulle förlora ett stort antal miljoner som kunde ha gått till skola, vård och omsorg.

Owe Fröjd, partiledare
Bålstapartiet

PS

Hur röstar ni på söndag, på Flum eller Kunskap?

DS    Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
    av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 20:38
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
    Vid kommunstyrelsen sammanträde tyckte Du inte så.
    Då ville Du köpa marken för 850 000 kr!

    Eller hur seriös är Du, Owe!

    Tomas Alm (FP)
    tomasalm.blogspot.com


    ]

        Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
        av Owe Onsdag, 15 september, 2010 kl. 22:03
        (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
        Hej Thomas

        Som svar kan jag bara uppskatta, tror att jag är ca 500 % seriösare än du, men det är en vild gissning:)))

        Owe


        ]


Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
av Somir Tisdag, 14 september, 2010 kl. 22:01
(Info om Insändaren | Skicka ett meddelande | Din Blogg) http://www.somir.blogg.se
Owe! Du verkar helt ha glömt bort att Övergran är ett område med skyddad status! Bara för att man kan innebär inte att man måste! Jag hade fått för mig att S ville exploatera marken men uppenbarligen så blandade jag ihop korten med Bålsta Partiet. Ber Socialdemokraterna så hemskt mycket om ursäkt för det isåfall. Att förvandla granvallen till ett villaområde! Då har du inte tänkt hela vägen i mål Owe och du lär knappast vinna några röster här ute på en sådan politik. Varför inte ta tillfället i akt och utveckla området? Bygg en fyrehovgård som kan komma allmänheten till glädje för att inte tala om alla skolklasser. Skulle även passa bra in i området.Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
av attila (info@haboportalen.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 20:23
(Info om Insändaren | Skicka ett meddelande | Din Blogg) http://www.aerofoto.se
Det jag inte förstår i sammanhanget hur detta sköttes av kommunen:

- Man värderade marken, så länge är det klart.
- Leif Zetterberg lämnar ett bud???

Hur fick han veta detta, samt värderingspriset?
Varför bara han som fick lämna bud? (innan Owe Fröjd)
Varför var inte försäljningen utannonserad och utlagd på anbud/budgivning?

mvh
Attila Gal

    Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
    av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 20:35
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
    Leif Zetterberg noterade att fotbollsklubben har flyttat sin
    verksamhet från Granvallen.
    Han äger mark i närheten.
    Han gjorde egen beräkning vad värdet är på råmakt
    avsett för jordbruksändamål.
    Därefter skickade han in en förfrågan om han fick köpa marken.
    Kommunen lät sitt värderingskonsult göra en värdering
    med de förutsättningarn som idag gäller för marken.
    Ärednet skickades upp till KS för beslut, men vi (FP) och
    fler med oss skulle avslå förslaget. (S) och (Båp) begärde
    återremiss till Miljö&Teknik för ny värdering.

    Den summa som nämnts, 12 Mkr är en bruttointälkt om man
    kan sälja 20 tomter där för 600 000:-/st.
    Från den summa skall dras kommunens kostnader för vägar,
    vatten och avlopp. Kvar KAN bli ca 5 - 7 Mkr.

    Men vill vi ha ytterligare 20 hus med allt vad det innebär
    där ute. Vill de som köper att husen ligger så tätt?

    Vi - Folkpartiet - säger NEJ.
    Ingen försäljning innan vi har bestämt hur markan skall användas!

    Mvh
    Tomas Alm (FP)
    tomasalm.blogspot.com


    ]

        Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
        av Owe Onsdag, 15 september, 2010 kl. 21:57
        (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )

        Hej Thomas

        Jag gillar dig som person, men dina siffror är helt fel, du kan få ta del av den nya värderingen av mig.

        Sedan säger du att (FP) skulle avslå en försäljning, då jag inte var närvarande under punkten på grund av jäv har jag nyss läst igenon protokollet från kommunstyrelsen den 8 mars, det finns på kommunens hemsida: habo.se.

        I protokollet finns inget yrkande från (FP) att avslå en försäljning, ni kanske nu i efterhand inte ville, men det gäller att yrka på detta under ärendets behandling, annars är "tycket" i efterhand inget värt.

        Slutsats och tips till (FP)

        Om ni vill något, se till att yrka det så det finns i protokollet, då först kan man säga att ni ville det eller inte det:)

        Owe Fröjd, Bålstapartiet        ]

            Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
            av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 22:13
            (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
            Rätt Owe.
            Vi yrkade inte på det.
            S yrkade på återremiss och sist man gjorde det utnyttjade Lars-Göran Bromander sin möjlighet med minoritetsåterremiss.
            Så jag tyckte inte ytterligare ett yrkande skulle ändra beslutet.

            Mvh
            Tomas Alm (fp)  


            ]

            Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
            av Tomas (tomas.alm@liberal.se) Onsdag, 15 september, 2010 kl. 22:16
            (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )http://www.folkpartiet.se/haabo
            När det gäller mina siffror har jag tagit dem från uppgifter från
            den tjänsteman som hållit i detta i kommunen.
            Samma uppgift som Anders  J på EP har.

            Mvh
            Tomas Alm (FP)


            ]

    Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
    av Owe Onsdag, 15 september, 2010 kl. 21:59
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )


    Frågor som jag också gärna vill ha svar på:)

    Owe Fröjd, Bålstapartiet    ]


Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
av Somir Torsdag, 16 september, 2010 kl. 01:03
(Info om Insändaren | Skicka ett meddelande | Din Blogg) http://www.somir.blogg.se
Har Övergran inte ett värde i sig av att vara det lugna landet utanför tätorten? Det var en stor anledning till att jag och min sambo flyttade ut hit. Det parti som har uttalat ett intresse av att veta vad de nu boende anser är FP. Jag vet även att MP har en policy om närhetsprincip. Hur kan man vara så fartblind att man inte ser vad man förstör? Det är för mig helt obegripligt. Hur stämmer det med kommunens miljömål att bygga här ute i Övergran? Centern har i sin valplattform gjort klart att man kan tänka sig bygga här ute, föga förvånande eftersom det är ett parti med en helt egen logik som inte går ihop för oss andra. I ärlighetens namn så tror jag även att Socialdemokraterna har de tankarna fast de är mer försiktiga i frågan. S och MP vill utreda. FP vill sunt nog först fundera på vad man skall använda marken till på ett förnuftigt sätt. Bålsta partiet vill låta grävskoporna gå loss, det har vi förstått. Vad de övriga partierna vill är för allmänheten en gåta, kanske även för dem själva?


    Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
    av AgnetaHägglund Torsdag, 16 september, 2010 kl. 09:16
    (Info om Insändaren | Skicka ett meddelande) )
    Jag hänvisar till mitt tidigare svar angående vårt yrkande i Kommunstyrelsen.
    Folkpartiet säger visst nej nu, men det är en ickefråga. Ingen har idag sagt ja eller ens kanske till någon exploatering utan vårt yrkande var att "eventuell möjlig framtida exploatering av området ska FÖRST UTREDAS" Folkpartiet yrkade inte avslag på detta vid Kommunstyrelsen, eller uttryckte den åsikten.

    Agneta Hägglund(S)


    ]


Re: Uttalande angående Granvallen (Medelbetyg: 1)
av Hakan Torsdag, 16 september, 2010 kl. 11:48
(Info om Insändaren | Skicka ett meddelande)
Hej alla debattörer i detta ämne
Efter en lyckad jakt där vi erhållit 4 st älgar sitter jag och läser alla de inlägg ni skrivit i detta ämne, det förefaller som att Owe Fröjd, Agneta Hägglund och L-G Bromander har den bästa kompetensen och beskriver den riktiga och mest sanningsenliga processen om försöket att sälja Granvallen.

Tomas Alm,s version fladdrar fram och tillbaka och ger ingen trovärdighet i sina förklaringar. De fladdrar hit och dit där han ibland har svårt att ta ställning när besluten ska tas utan tar fram den klassiska efterkonstruktionen när man vet resultatet. Tomas Alm säger ofta att han är ny i politiken och har mycket kvar att lära och det måste man hålla med om när man följer alla hans förklaringar i detta ämne, alla har någon gång varit ung i politiken. men man borde nog vara lite återhållsam i detta läge och följa den s.k. röda tråden när man debatterar.

Hälsningar
Håkan Sundström Prenumerera på kommentarer Kommentarer (0 Skickat)

totalt: | visar:

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2738