Hem | Politik | Information om studieresan till Minneapolis, USA

Information om studieresan till Minneapolis, USA

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Håbo kommun har de senaste 50 åren varit en av Sveriges mest expansiva kommuner. De senaste åren har expansionen stannat av då det inte finns tillräckligt med bostäder eller färdig mark att bygga på i Håbo.

Illustretion Illustretion


(Läs insändare om resan från 12:e jul 2012)

Att intresset fortfarande är stort att bo i Håbo vet vi, ett tydligt exempel på detta är efterfrågan på Håbohus lägenheter. På knappt 1300 lägenheter så har vi
en bostadskö på drygt 2500 aktivt sökande personer. Vissa områden har ca 10 års kötid och det är inte ovanligt med mer än 200 sökande per lägenhet. För att möta den ökade efterfrågan planerar Håbohus att bygga ca 130 lägenheter de närmaste åren.

Alla människor behöver en bostad, det är en förutsättning för att fungera i vårt samhälle. Att få tag på en bostad är svårt, för socialt utsatta och nyanlända flyktingar är det nästan omöjligt. Utan en bostad är möjligheten för en nyanländ flykting liten att komma in i det svenska samhället. Bostaden är ett viktigt steg i vår branta integrationtrappa, här kan Håbohus göra skillnad. Kommunfullmäktige i Håbo har beslutat att kommunen årligen ska ta emot 25 flyktingar, detta motsvarar hälften av vad länsstyrelsen förväntat sig. Som helägt kommunalt bolag blir Håbohus delaktiga i bostadsförsörjningen för de flyktingar som kommer. Skulle varje nyanländ person ha en lägenhet hos Håbohus blir det efter fem år ca 10 % av vårt bestånd, ett scenario som inte är rimligt. En del av flyktingarna kommer från mycket svåra förhållanden och har ingen erfarenhet alls av hur ett svenskt boende fungerar. Bostadsintegrationen blir en stor prövning, både för den som kommer till Sverige, men också för Håbohus. För att klara bostadsförsörjningen försöker kommunen ta emot hela familjer, på så sätt kan flera personer bo i samma lägenhet. För att de som kommer till Håbo ska lyckas och bli en del av vårt samhälle är det viktigt att de får en bra start när de kommer, då undviker vi stora mänskliga och ekonomiska kostnader. Ju snabbare integrationen kan ske, desto bättre för alla parter. I Sverige tar integrationen i genomsnitt ca 7 år, medan länder som t.ex. Storbritanien och USA lyckas på betydligt kortare tid.

Som ett led i detta kommer tre personer ur Håbohus styrelse och ledning att delta i en studieresa initierad och anordnad av SABO (Sveriges Allmänyttiga bostadsbolag). Studieresan går till Minneapolis i USA, ett område som lyckats bra med att integrera nyanlända flyktingar. Vi kommer att berätta hur vi arbetar, men framförallt vill vi lära oss hur de arbetar. Att se hur andra arbetar där samhället inte ser ut som i Sverige är viktigt. Politiker arbetar med samhällsförändring, att lära av andra är en del i det arbetet. Hela programmet för resan finns på SABO:s hemsida (www.sabo.se) om du vill läsa mer. I Sverige finns också kunskap att hämta från kommuner och bolag som har större erfarenhet, resan till Minneapolis är inte det enda som görs för att samla kunskap.

Eftersom Håbohus är ett kommunägt bolag kan en studieresa utanför Sveriges gränser vara känsligt. Oavsett resans syfte, program, kostnad eller nytta finns alltid risken att någon tror, eller vill tro att detta är en nöjesresa. Resan är ingen hemlighet, ägaren är informerad om beslutet och ärendet finns upptaget som informationspunkt i protokollet från senaste styrelsemötet. Kostnaden för resan är 70 000kr, kan det leda till att en enda person integreras i samhället några månader snabbare är resan betald. Som del av Håbohus totala kostnader är detta en mycket liten del, det motsvarar ungefär vad det kostar att klippa Håbohus gräsmattor två gånger. Håbohus är ett aktiebolag, vi är inte skattefinansierade och våra kostnader betalas inte av skattepengar. Vår förhoppning och tro är att resan ska ge oss kunskaper som skapar nytta för både Håbohus och Håbo kommun, annars skulle den inte genomföras.

Fredrik Anderstedt, Ordförande Håbohus  (S) 

Björn Fredriksson, Vice ordförande Håbohus  (M)

-------------------------------------------------------------------

Program i Minneapolis: http://www.sabo.se/_layouts/LimeWSP/LimeFile.ashx?Documentguid=4E5657CA-E080-45A7-8BFD-EF523B1AF496Prenumerera på kommentarer Kommentarer (7 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 14 Aug 2012
Fredrik

Detta brev från dig och Björn Fredriksson här åvan gör mig än med betänksam än tidigare av nyttan för denna resa. Svara på frågan varför en delegation från USA nyligen besökt Södertälje i samma syfte att lära sig integration och varför tackade socialförvaltningen nej till denna resa? Troligen beror det på att de känner ansvar för kommunens skattepengar. Dessutom vill ni inte offentliggöra det shoppingprogram som ni motiverar er resa för, därför att programmet är sämre än det program som motiverade Brysselresan för några år sedan. Shoppingprogrammet finns att läsa på SABO's hemsida och ger absolute ingen substans som motiverar er att besöka USA på vår bekostnad. Om du kommer ihåg när Södertäljes kommunalråd pratade i USA's kongress om att Södertälje tar emot fler flyktingar än hela USA och där kongressmännen tappade hakan över den informationen. Så visst har vi kunskap på närmare håll, inte behöver vi gå över ån för att hämta vatten som skribenten "Hugin & Munin" uttryckte sig i senaste Ena-Håbo Tidningen. Ni förlöjligar er själva som politiker om ni företar denna resa, den kommer inte att ge något utöver vad Södertälje kan förmedla och dessutom tar det bort det fina som "S" har gjort under denna valperiod. Här måste kommunstyrelsen ta sina odågor i örat och uppfostra dem till lydiga anförvanter.

Hälsningar

Häkan Sundström
avatar
Leif Sjöborg 16 Aug 2012
Det saknas just nu ca 700 lägenheter i Håbo kommun enl. Boverket och enl. statistik inom Bostadsdepartementet. Håbo kommun saknar dessutom ett bostadspolitiskt program och detta program har man enl. lag skyldighet att besluta om minst 1 gång under varje mandatperiod.
Fn finns mer än 2000 sökande till lägenheter i Håbo, varav minst 600 av dessa är pensionärer.
Att med detta som bakgrund sätta focus på 25 somalier per år är ett hån mot oss skattebetalare i Håbo. Eftersom Håbohus ägs till 100% av Håbo kommun och har avkastningskrav till ägaren Håbo kommun ska en sådan här sk nöjesresa aldrig betalas av dessa "avkastningsmedel" (skattemedel) utan av deltagarna själva.
Detta ärende kommer nu att anmälas för granskning till Ekobrottsmyndigheten och till Kommungranskarna vid "Uppdrag Granskning"
Det är Håbo-politikernas ansvar att ägna sig åt den prioriterade frågan om att "bygga minst 700 bostäder" åt innevånarna i Håbo och inte ägna en tanke på 25 somalier. Skrivningen av Fredrik Anderstedt och av Björn Fredriksson är som ett hån mot oss skattebetalare och innevånare i Håbo kommun, eftersom de anser sig ha rätt att missbruka "avkastningsmedel" (skattemedel) för 70.000kr! Men den här gången har vi skattebetalare fått nog! Kommungranskarna vid "Uppdrag Granskning" kommer nog att vara betydligt mycket tydligare än vad jag är i denna kommentar!
avatar
Håkan Sundsström 16 Aug 2012
Tack Leif Sjöborg, nu är vi trötta på våra politikers ställningstagande, att det är dax att anmäla dessa brott till kommungranskarna i uppdrag granskning och till förvaltningsrätten i Uppsala. De anser sig tydligen vara kungar över Håbo Hus avkastningskrav (skattemedel) att de kan använda våra medel till politikers nöjesresor.
Håkan Sundström
avatar
Leif Sjöborg 16 Aug 2012
Kommungranskarna vid "Uppdrag Granskning" har under kvällen kontaktats för att få ett slut på "det politiska slöseriet av skattemedel i Håbo kommun".
Förhoppningsvis så kommer sannolikt aldrig resan att bli av, eftersom den allmännyttiga arrangören SABO också kommer att DETALJ-granskas.
Men hela denna soppa tyder på att våra politiker i Håbo helt saknar styrning av det verkliga ämnet nämligen att "BYGGA BOSTÄDER ÅT HÅBOBORNA" SÅ SÄTT IGÅNG OCH BYGG NU!!
avatar
Leif Sjöborg 19 Aug 2012
Nu har även Bostadsministern Stefan Attefall kontaktats och ombetts att uppfostra SABO till att endast syssla med kommunal fastighetsförvaltning och sluta med det politiska tramset med USA-nöjesresor avsedda för politiker.
"Uppdrag Granskning" har också framfört att man kommer att bevaka bostadsministerns agerande i detta bostadsbristens tidevarv. Man kommer sannolikt också att granska de anmälda USA-politiker-resenärerna extra noga.
Dessutom verkar det ju glädjande nog just nu råda "journalistjakt på urdåliga politiker".
Och det fantastiska är ju att det är politikerna själva som väljer om dom ska vara bra eller dåliga och därefter skapa sitt ev. "dåliga rykte". Sedan är det ju upp till oss väljare och skattebetalare att förpassa de dåliga politikerna till den politiska soptippen. Men de dåliga politikerna kan ju också välja att redan nu avgå eller möjligen vänta tills "Uppdrag Granskning" sätter microfonen i truten på dem!
Den här politiska nöjesresan tillsammans med den politiska nedvärderingen av de bostadssökande i Håbo har för många, många Håbobor inneburit att vi fått nog av politiskt trams och slösaktighet. Nu vill vi ha ordning, reda och tydligt ledarskap!
Och inget politiskt slöseri med skattemedel!
OCH SE TILL ATT BYGGA BOSTÄDER ÅT HÅBOBORNA!!
Leif Sjöborg
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 20 Aug 2012
Tack Leif och Håkan!
Det är bra att fler än jag vill sätta stopp för de politiker som styr Håbo kommun för närvarande. Det politiska myglet som förekommer genom den delegationsordning som råder, verkar vara skapad för att politiker ska kunna skylla på varandra för att undandra sig ansvaret och i vissa fall skjuta över det hela på någon enskild kommunal tjänsteman. Tyvärr fick vi inte bottna i ärendet Skipark 360, då både Bålsta-Bladet och EP refuserade våra frågor till Agneta Hägglund. Men vi har inte tröttnat, vi kommer tillbaka under hösten med ytterligare granskningar!
Jan-Eric Hernkrantz
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe 25 Sep 2012
Hej alla

Jag kommer att under nästa Kommunfullmäktige be företrädare för Håbohus att informera om studieresan, först då får vi svar på alla de frågeställningar och påståenden som florerar i denna fråga, och vi kan då agera i framtiden med detta som erfarenhet

Med vänlig hälsning

Owe Fröjd
Kommunfullmäktiges ordförande Håbo
totalt: 7 | visar: 1 - 7

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2678