Hem | Politik | Politiskt hyckleri i Håbopolitiken

Politiskt hyckleri i Håbopolitiken

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

I början av oktober åkte VD-n Mats Norrbrand för Håbohus tillsammans med politikerna Fredrik Anderstedt och Björn Fredriksson till USA för att studera integration av somalier.

Minneapolis resan väcker frågor Minneapolis resan väcker frågor


Trots det massiva fördömandet från allmänheten, så trotsade de folkviljan och reste till USA. Allmänheten och merparten av kommunfullmäktiges ledamöter var också av den åsikten att resan var onödig och att de i stället skulle åka till Södertälje och studera hur de har integrerat somalier där. För att tillfredsställa opinionens raseri ordnade fullmäktiges ordförande Owe Fröjd att de skulle presentera en reserapport vid nästa kommunfullmäktige möte den 12 november där det skulle ges möjlighet till att ställa frågor. Presentationen av reserapporten gjordes av VD Mats Norrbrand, som var långt ifrån komplett för vad en reserapport ska innehålla. En reserapport ska innehålla syfte för resan, utfallet av resan samt innehållande en information om mervärdet av att resa till USA i stället för Södertälje där somalier är bosatta, det saknades också information om vad resan kostat för Håbohus för dessa tre herrar.

Trots det massiva motståndet från allmänheten och merparten av fullmäktiges ledamöter stiger partiledarna från Socialdemokraterna, Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet upp i talarstolen och rosade reserapporten utan att klargöra vad som var bra med att resa till USA i jämförelse av att ha åkt till Södertälje. Dessa partiledare tycks inte veta vad en reserapport ska innehålla. Detta är vad jag kallar för politiskt hyckleri där skattebetalarna får stå för kostnaden. Den ende partiledaren som var kritisk och som följde folkviljan var Leif Lindqvist från vänsterpartiet, han såg inte vad denna resa hade att göra med Håbohus. Han hade tydligen läst bolagsordningen för Håbohus och där funnit att Håbohus ska ägna sig åt att bygga bostäder till medborgarna i Håbo, inte integrationsfrågor, det ska socialen ansvara för. När MP:s Christian Ghaemi ställde frågan om syftet med resan till USA blev han avbruten av Owe Fröjd med korrigeringen att frågorna endast ska gälla reserapporten. DETTA ÄR POLITISKT HYCKLERI DÄR EN DEL POLITIKER KLIAR VARANDRA PÅ RYGGEN.

Om inte majoriteten skärper till sig och kommunstyrelsens ordförande inte ser till att få en ny besättning i Håbohus styrelse kommer det politiska utövandet i Håbo att få en ny ordförande i KS vid nästa val 2014. Det vore synd om så skulle bli fallet, men förtroendekapitalet för dagens majoritet har sjunkit dramatiskt på en så enkel men principiellt viktig fråga.

Håkan SundströmPrenumerera på kommentarer Kommentarer (5 Skickat)

avatar
Nihad Hodzic 19 Nov 2012
Hur integration i det svenska samhället fungerar har jag upplevt i praktiken. Jag vet inte heller om jag är rätt person för att diskutera integration. Självklart är det upp till varje individ att göra sitt bästa, men det räcker långtifrån hela vägen. Någon måste ta emot den utsträckta handen, tro på en och respektera en, dennes olikhet och okunskap för att börja med. Får man en känsla av tillhörighet istället för ifrågasättande hur än man vrider och vänder, blir denna resa kortare och nyttigare för alla inblandade. Det finns antagligen stora kunskapsbrister om hur integrationen fungerar eller snarare tvärtom, i Sverige specifikt men även i jämförelse med andra länder. Varför inte ta lärdom av att andra faktiskt lyckats bättre än ens själv, för att kunna blicka både bakåt och även framåt. Det känns att man har väldigt lätt att kritisera samhällsgrupper som inte kan föra egen talan, för att ta fördelar av detta. Det är bara ömsesidig respekt som kan leda till bättre förståelse även om man brukar säga att det är upp till den som kommer, att ta till sig seder. Det blir mer självklart att göra så om man får respekt för den man är själv. Därför tycker jag att vi måste lära oss mer för att bland annat öka förståelse och utforma olika åtgärder som grundar sig på kunskap. Ska vi inte börja resonera kring olika frågeställningar istället för att gnälla, angripa och kritisera. Mats och övriga som har varit i USA har väckt många intressanta frågor och det är därför jag har tackat de i talarstolen. Det hade varit ännu bättre om fler har varit inblandade, men vi har fått upp många ämnen att diskutera och det känns väldigt relevant. Det är synd att vi inte i det stora hela kan lyfta upp den humanism som ändå de flesta har inom sig och att det är faktiskt så att några där ute behöver hjälp. Den som inte behöver den typ av hjälpen är lyckligt lottad. Vi vet ju alla att man inte kan hjälpa andra människor utan att behöva ge något ifrån sig, och jag vet att i de flesta fall, får man tillbaks detta. Jag tycker att alla kommuner måste ta sitt ansvar för att ta hand om de som har fått stanna, efter sin bästa förmåga
Förra majoriteten räckte inte till så att vi fick en ny, det kanske blir ett skifte efter valet 2014. Jag undrar bara, kommer den majoritet hur än den blir, att vara tillräcklig i lilla Håbo?

Nihad Hodzic
avatar
20 Nov 2012
Nihad
Du och jag har inga avvikande åsikter om att vi måste ta hand om människor i nöd och som flyr krig. Vad jag vänder mig emot är att fel personer utan kompetens gör resor till USA på skattebetalarnas bekostnad utan att ha ansvaret för integration av flyktingar i Håbo. Vad jag inte heller förstår är hur ni ledamöter i kommunfullmäktige kan stå i talarstolen och rosa denna så inkompletta reserapport utan att ha tagit del av rapporten och analyserat innehållet när rapporten kom in på Håbohus hemsida strax före KF mötet den 12 november. Detta är vad jag kallar hyckleri och missbruk av offentliga medel. Socialchefen som har ansvaret för flyktingfrågor och integration av flyktingar i samhället avstod från att delta i resan därför att han ansåg att USA har inget att lära Sverige p.g.a. skilda sammhällssystem. Det bästa att göra var att åka till platser i Sverige som har stor invandring och där ta del av deras åtgärder av integration i samhället. Att krypa bakom SABO,s inbjudan till USA resan visar bara att vederbörande från Håbohus inte förstått innebörden av ordet integration och vem som har ansvaret för detta.
Om dessa herrar hade så stort intresse av integrationsfrågor, varför har inte dessa herrar från Håbohus deltagit i något av de seminarier (4 st) som SABO anordnat i Sverige under 2012, den senaste den 3 september strax före deras resa till USA, där deltog ingen från Håbo. Denna resa var inget annat än en ren nöjesresa på skattebetalarnas bekostnad utan något mervärde för medborgarna.

Håkan Sundström
avatar
Christian Johansson-Nord 20 Nov 2012
Jag tänker inte lägga mig i ämnet då jag är för dåligt insatt i Somaliers integration i USA. Men jag tycker det är patetiskt att (S) i Håbo hyllar denna resa efter att i förra mandatperioden hårt kritiserat dåvarande Brysselresan.
Var är Er kritik idag?

Samma argument som Ni i (S) hade mot Brysselresan kan användas mot denna USA-resa.
Jag förstod Er kritik då, men börjar nu undra om denna kritik var främst för att samla ihop politiska poäng för att lättare kunna vinna valet.
I opposition gäller det att kritisera precis allt (eller ska jag säga konfrontera).

Är skillnaden nu att det är Håbohus styrelse som åkt på resa och att det då är dem som betalar och inte skattebetalarna? Det argumentet håller inte då skattebetalarna ändp indirekt står för notan.

Hade Ni glömt bort Er kritik av Brysselresan så finns den på följande länk.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=2308210


Mvh

Christian Johansson-Nord
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 21 Nov 2012
Tar man sig ner i politikens irrgångar framstår Håkan Sundströms artikel i en helt annan dager. Den verklighet han beskriver, och den irritation han visar över våra politikers agerande är egentligen inget nytt. Tyvärr har våra folkvalda den attityden att hellre ”klia” varandra på ryggen, än att ifrågasätta beslut och ageranden. Det blir enklare så, och man behöver inte engagera sig. Dessutom, man kan ju själv hamna i den situationen att bli ifrågasatt, och då kan det ju vara bra att ha något ”tillgodo”. Dock, till sist rinner ändock bägaren över.

Vi har en räcka av politiska galenskaper över tiden, vi behöver bara nämna de senaste under den här mandatperioden, Skipark 360, konstgräsplanen och nu, Håbohus resa till USA. Kostnader som istället kunnat läggas som tilläggsbelopp på skola, sjukvård, social omvårdnad och åldringsvård. Att angripa våra politiker för detta vanstyre låter sig inte göras. Allmänhetens frågestund är inte fri. Enligt det regelverk som KF sammanställt är det KF:s ordförande/presidiet som avgör om frågan får ställas. Att ställa frågor direkt till ledamöter är inte heller tillåtet, enligt KF:s ordförande får endast ledamöter ställa frågor i KF. Återstår ”offentlighets-principen”, dvs. vår lagliga rätt enligt en demokratisk rättsstat att ställa frågor till våra myndighets-utövare. Harmlösa frågor besvaras, men frågor där beslut kan ifrågasättas besvaras inte.

Våra folk-alda är inte längre våra ”tjänare”, vilket borde vara det allenarådande om man förstår sitt politiska uppdrag. Istället förefaller en del av våra politiker ta sina uppdrag som ett sätt att ”späda på” sin ekonomi , och om man får det politiska ledarskapets ”ögon”, resor och annan uppskattning. Hur ska vi då få stopp på denna politik och detta agerande? När det gäller politiken är det kommande kommunal-valet en instans som kan ändra på förhållandet. Beträffande Håbohus AB är min uppfattning att bolaget snarast bör säljas till en ägare som har den kompetens och driftighet som behövs för att förverkliga den förväntan bostadssökande och andra intressenter har på bolaget. Dagens ägarutövande och styrelserepresentation med vd saknar den affärsmässiga kompetens och insikt som verksamheten bör kräva.

Jan-Eric Hernkrantz
avatar
Leif Sjöborg 01 Dec 2012
Politikerförakt och avsky mot politiker skapas alltid av politikerna själva och det är i regel skattebetalare eller i detta fall också hyresgäster som med förrakt och avsky ser sina " förtroliga översittare " missbruka sina förtroenden.
Så rösta aldrig på de politiker som inte har förstånd nog att låta bli att åka på nöjesresor på skattebetalares eller hyresgästers bekostnad! Eller på annat sätt slösa med skattebetalares pengar!

Leif Sjöborg, medlem i bla Rädda Barnen, WWF, Läkare utan Gränser och i UNICEF
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TVProblem med avloppet?


SPF Seniorerna Håbo

SBA Svenska Bilauktioner AB

Basinkomst = Medborgarlön

the zeitgeist movement

Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2663