Hem | Politik | Restaurang i BCJF?

Restaurang i BCJF?

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

(Insändare) Varför vill majoriteten bygga om gymnasiets matsal? Jag tycker att matsalen idag är proper och fungerar väl. Varför då lägga ut 200 000 kr på en ombyggnation. Det finns betydligt mer angelägna saker som saknar finansiering inom kommunen.

Foto (arkiv): Tommy Hildorsson Foto (arkiv): Tommy Hildorsson


Det har man redan sagt i delårsbokslutet som pekar mot ett underskott på 1 400 000 kr och minskat investeringen från 400 000 kr till 200.000 kr. Jag tycker man helt ska avstå ifrån investeringen.

Förslaget kommer ursprungligen från Bålstapartiet. De lyckades för ett par år sedan få igenom att en ny entré byggdes för att matsalen skulle bli en ”restaurang”. Undrar vad den dörren kostade? Mig veterligen har aldrig denna dörr använts.
Centerpartiet har hela tiden motsatt sig investeringarna i en ”restaurangmatsal”. Vi anser att det finns mycket mer angelägna behov, inte minst inom skolans verksamhetsområde, som behöver tillskott.

Lisbeth Bolin
Centerpartiet, ledamot av bildningsnämndenPrenumerera på kommentarer Kommentarer (16 Skickat)

avatar
Håkan Sundström 19 Nov 2013
Håller helt med dig Lisbeth, jag förstår inte varför den styrande majoriteten inte kan hålla i ekonomin, vi har nära 10 Mkr i underskott i nämnderna, men det verkar som om de inte bryr sig om detta, utan lägger nu sparkrav på alla nämnder och tror att inte det påverkar verksamheterna. Under denna valperiod har nuvarande majoritet kastat bort flera miljoner till ingen nytta. Tidigare var det grävningarna på vipvägen och åsleden som inte upphandlades på ett korrekt sätt, utan Addschakt fick gräva på löpande räkning, som orsakade en merkostnad på 1 Mkr, utöver detta så har teknik och miljö upprättat 4 st leasingavtal på 3 st lastbilar och en traktor som kommer att kosta oss skattebetalare flera miljoner i onödan på några års sikt. Lägger man till kostnaden för SkiPark projektet så blir slöseriet än värre. Ska man nu göra renoveringar i Fridegårdsskolans resturang så börjar man undra vad de styrande håller på med. Därutöver finns det säkert ett stort mörkertal på ytterligare bortkastade miljoner som du och jag inte fått vetskap om. Vår kommun saknar ekonomisk kompetens både bland politiker och tjänstemän. Valet 2014 blir ett spännande val.

Håkan Sundström
avatar
Attila 19 Nov 2013
Bålsta centrum saknade en riktig restaurang ett tag nu, det hade blivit ett gyllene tillfälle att öppna upp restaurangen mot allmänheten med dagens lunch. Som extra inkomst för verksamheten. Pomona gör ngt liknande, vem skom helst kan gå in där och äta lunch för 65:- eller vad det nu kostar,

Attila
avatar
Owe Fröjd 23 Nov 2013
Inte alls någon dålig idé om det går att lösa.

När restaurangprogrammet fanns kvar kunde allmänheten boka bord och äta där. Det var därför den entréndörren byggdes.
Tvärr har detta program lagts ner på grund av för få sökande.

Owe Fröjd
avatar
Håkan Sundström 19 Nov 2013
Att tillåta andra än elever och kommuntjänstemän att äta på BCJF är väl en bra ide, men att slösa bort hundra tusentals kr på att bygga om en entren som ingen använder är väl att gå över ån efter vatten. Sunt förnuft borde råda.

Håkan Sundström
avatar
23 Nov 2013
Som jag skrev till Attila, entrén var för att tillgodose restaurangprogrammet, och den byggdes väl för ca 7-10 år sedan på förslag av skolans personal, så den debatten kan vi väl lämmna?:)

Owe Fröjd
avatar
Owe Fröjd 23 Nov 2013
Här på portalen och i Ena-Håbo tidningen nr 47 påstår Lisbeth Bolin att Centerpartiet i Håbo hela tiden motsatt sig att förbättra arbetsmiljön för elever, lärare och övriga kommunanställda som äter i Fridegårdsgymnasiet, detta är helt fel, vad jag kommer ihåg fanns det inga reservationer mot Bålstapartiets förslag att förbättra matsalen på Kommunfullmäktiges möte när vi fastställde investeringsbudgeten för 2013.

Lika fel har hon i påståendet att det var Bålstapartiet som “lyckades få igenom” en ny entré till matsalen för att få den mer restauranglik, detta är också fel.
Den nya entrén var ett måste för att gymnasiets restaurangprogram skulle kunna servera mat, öl och vin till allmänheten. Jag tror att alla övriga partier var överens om detta, men om Centerpartiet var emot detta också skulle det inte förvåna mig.

Vad jag däremot VET är att vi just nu diskuterar de politiska arvodena för nästa mandatperiod, och i de diskussionerna verkat det som Centerpartiet tycker att det finns hur mycket pengar som helst

Owe Fröjd, partiledare Bålstapartiet

PS
Till Håkan S
De saker som du nämner avser driftsbudgeten, ombyggnaden av matsalen avser investeringsbudgeten
DS
avatar
Håkan Sundström 23 Nov 2013
Skit samma Owe, det är skattemedel som ni i sprider för vinden. Spännande att se var de nya politiska arvoderna hamnar för valperioden 2015 - 2019. Ett är säkert det kommer inte att sänkas trots att BåP lovade det i valet 2006. Resultatet blev en 100% höjning av arvodet för Owe Fröjd.

Håkan Sundström
avatar
Christian 24 Nov 2013
Det där med arvoden är en svår fråga. Att vara kommunpolitiker (fritidspolitiker) är en uppgift man får sköta på sidan av sitt vanliga arbete. Man ska få bra ersättning, men det får aldrig bli så att man blir politiker bara för arvodens skull.

Man kan ta ett jobb, välja en utbildning för att man vill tjäna mycket pengar. Men politiker ska man vara för att man vill påverka och inte ha det som att dra in lite extra pengar.

Mvh

Christian
avatar
Håkan Sundström 24 Nov 2013
Mycket kloka ord från Christian. Det är OK att bra politiker har höga arvoden, men de flesta blir politiker för arvodernas skull.

Håkan Sundström
avatar
Owe Fröjd 27 Nov 2013
Hej Håkan

Jag hoppas inte att alla politiker blir det för arvodernas skull, i alla fall inte i Håbo, för då tänker dom fel!!
Vi har bara en politiker som är "heltidsanställd" det är kommunalrådet Agneta Hägglund.

Övriga politiker får ett arvode på 819 kronor före skatt för ett sammanträde inkl förarbete (med en marginalskatt på 40% blir det 491 kronor kvar), det utgår ingen semesterersättning/tjänstepension på detta belopp.

Som ett exempel för en ledamot i kommunstyrelsen blir det ungefär så här:

Vid senaste mötet fanns det handlingar som måste läsas igenom före mötet på ca 650 sidor, tidsåtgång 2 timmar? (förra mötet var det ca 700 sidor)

Före mötet skall partierna ha ett så kallat förmöte för att prata sig samman, ca 2 timmar?, därefter är det kommunstyrelsemötet på ca 3 timmar?

Detta blir tillsammans ca 7 timmar, arvodet efter skatt blir då 491 kronor för 7 timmars arbete, 70 kronor i timmen.

I detta belopp ingår att man har det personliga ansvaret som ledamot i kommunens näst högsta politiska organ samt "förmånen" att bli hånad och trakasserd av personer som inte har förstått hur det egentligheten förhåller sig inom politiken, omständigheter som inte bara drabbar den enskilda politikern utan även fru/man, barn och vänner!

Owe Fröjd
avatar
Håkan Sundström 27 Nov 2013
Hej Owe
Om du läser in dokument på 600-700 sidor på 2 timmar så beundrar jag den politiker som påstår att han/hon har satt sig in i ämnet.
Jag säger ingenting om dagens mötesarvoden, om mötesdeltagaren deltar fullt ut i mötet, vad jag inte tycker om, är att politiker kommer till möten och deltar endast 10 min och sen avviker men tar ut fullt arvode, likaså när ledamoten kommer och deltar de sista 10 minuterna och de första han/hon gör är att leta reda på deltagar/arvodesliastan och tecknar sig som närvarande under mötet utan att det står i protokollet, men vederbörande tar ut full ersättning för att ha tagit del endast 10 minuter.

Ett annat problem är ersättningen för förlorad arbetsinkomst trots att ingen förlust har ägt rum. Vederbörande motiverar att han skulle ha jobbat i sitt eget företag om inte mötet skulle ha ägt rum. Vid kontroll visar det sig att vederbörande inte har något aktivt bolag eller att bolaget inte visar vinst. I båda fallen ska ingen ersättning utgå.

Ett tredje är springet på kurser som skattebetalarna betalar, men någon rapport om vad kursen besod av existerar inte, ej heller finns det någon fortsättning eller uppföljning som kan omvandlas till ett mervärde från kursdeltagarna.

Det blir intressant att få resultatet på nästa valperiod när ni blir klara med det. Jag håller fortfarande min motion om differerande arvode i 3 steg som mycket aktiv, aktiv och passiv där deltagaren endast sitter där men tar inte del i diskussionen bara i omröstningen.

Jag hoppas inte det blir något oppositionsråd till nästa valperiod. Ett kommunalråd räcker på heltid med IBB som arvode, ej riksdagsmanna arvode.

När blir informationen tillgänglig?

Ha en bra dag

Håkan Sundström
avatar
Owe Fröjd 27 Nov 2013
.
Håller med dig när du skriver:

"vad jag inte tycker om, är att politiker kommer till möten och deltar endast 10 min och sen avviker men tar ut fullt arvode"

Detta har hänt några gånger och tyvärr ofdast samma person. I de nya arvodesreglerna kommer detta att inte gå om jag får bestämma.

När det gäller egna företagare så måste man kolla på detta också men man kan inte säga att man inte haft någon förlorad arbetsinkomst även om bolaget inte ger någon vinst och går med förlust. Förlusten kan ju bli mindre och vinsten kan ju bli större om man arbetar i det egna företaget i stället för att sitta på ett dåligt arvoderat möte.
Ett vilande bolag borde inte ge någon förlorad arbetsinkomst, ett vilande bolag skall anmälas till bolagsverket om det är vilande och detta kan lätt kontrolleras.

Jag hoppas inte heller att det blir något oppositionsråd i nästa mandatperiod, men som sagt är detta under förhandling där man får ge och ta om 9 partier skall komma överens.

När förhandlingarna är avslutade kommer förslaget till KS AU och blir då offentlig handling, slutgiltigt beslut bör tas i KF innan valet 2014.

Owe Fröjd
.
avatar
Håkan Sundström 27 Nov 2013
Fan Owe, nu är vi riktigt överens, låt oss fortsätta med det.
Vad jag vill kommentera är ditt påstående "Förlusten kan ju bli mindre och vinsten kan ju bli större om man arbetar i det egna företaget i stället för att sitta på ett dåligt arvoderat möte". Här har du rätt påstående, men tänk dig att företaget går med underskott, då skulle underskottet blivit mindre och någon förlust för förlorad arbetsinkomst har inte skapats och därför ska ingen ersättning utgå.

mvh
Håkan
avatar
27 Nov 2013
.
Nja Håkan

Som egen företagare har jag haft förlustår trots att jag jobbat så mycket jag orkat, detta beroende på olika orsaker, hade jag arbetat ännu mindre så hade förlusten ökat ännu mer.

Jag har inte begärt någon förlorad arbetsinkomst sedan jag började i politiken 1978, har fixat det med kompledigheter, andra ledigheter och semesterdagar, jag har till och med haft extraanställda då jag varit tvungen att gå på något viktigt möte, detta är ju egentligen helt åt helvete men jag får ju skylla mig själv.

Jag kommer troligtvis i framtiden, om jag blir kvar i politiken, att begära detta med gott samvete:)
.
avatar
Håkan Sundström 27 Nov 2013
Hej igen
Nu är vi snart i mål med diskussionen, men sunda förnuftet säger mig att förlustföretag har ingen förlorad arbetsinkomst. Tvärtom, skulle vederbörande ha jobbat i företaget i stället för att gå på ett politisk möte hade underskottet blivit mindre och således ingen forlorad inkomst har uppstått.

God natt
Håkan
avatar
Owe Fröjd 28 Nov 2013
.

Och nu är vi i mål

Trevlig helg
Owe

PS
Kul att få sista ordet:))))))
DS
.
totalt: 4 | visar: 1 - 4

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2759