Hem | Politik | Politikerarvoden i Håbo kommun

Politikerarvoden i Håbo kommun

Genom
teckensnitts storlek: Decrease font Enlarge font

Den 14 september är det val till riksdag, landsting och kommun. Här i Håbo var samtliga partier eniga om att samtliga politikers arvoden skulle vara klara så att väljarna hade full klarhet vad politikerna skulle kosta för nästa valperiod. Man ville undvika att den nya majoriteten blev tvungen att besluta arvodena som skedd efter 2002 0ch 2006 års val då en del arvoden höjdes med rekordbelopp och blev ett taktiskt spel i att bilda majoritet. Vad politikerna var överens om i början av 2013 existerar inte längre och därför har de inte kommit överens om hur arvodena ska se ut.

Arvoden till politiker i Håbo Arvoden till politiker i Håbo


Att använda arvodena som ett taktiskt spel när man bildar en majoritet är både omoraliskt, korrupt och främmande för väljarna, vi vill veta innan valet hur det ska bli, men Håbos politiker använder den taktiken för tredje valet i rad för att driva upp nivåerna. Låt mig beskriva hur dessa förhandlingar från 2002 och framåt har haft pengar som en del i förhandlingarna för att bilda majoritet i Håbo kommun

År 2002
När socialdemokraterna skulle bilda majoritet för perioden 2003 -2006 där Lars Göran Bromander var en förhandlare för S, så behövde han Centerns mandat för att bilda en majoritet. Arvodena var inte klara för perioden utan de skulle definieras av den nya majoriteten. Budet till Centern var att 1:e vise ordförande i KS skulle få ett årligt arvode på 25000 kr, d.v.s. 100 000 kr för mandatperioden. Centerns ordförande Göran Eriksson tog budet och bildade en majoritet med Socialdemokraterna. Här var det pengarna som avgjorde majoritetens konstellation och inte politiken.

År 2006
Valet gick dåligt för den gamla majoriteten och alliansen började förhandla med de olika partierna. Här var inte heller nivåerna på politikerarvodena etablerade innan valet så det var att använda pengarna som verktyg i förhandlingarna om majoriteten. Owe Fröjd som var ordförande för BåP och tidigare var en trogen socialist hos socialdemokraterna, hade nu ett krav/erbjuden posten som ordförande i KF med en höjning av arvodet med 100%. Motiveringen var att Owe Fröjd skulle ta över en del arbetsuppgifter från Nina Lagh när hon bara hade en 75% tjänst. För att BåP skulle gå med i majoriteten fick också partikamraten Sjunne Green en kraftig höjning som ordförande i tillståndsnämnden. Från att ha varit en stor socialist blev nu Owe Fröjd med BåP en del i Håboalliansen med Nina Lagh som kommunalråd med ett arvode på 75% av IBB. BåP ska också ha en eloge för att ha drivit igenom att alla ersättningar/arvoden ska baseras på IBB (inkomst Bas Beloppet) och inte på riksdagsmanna arvodena som socialdemokraterna ville.

År 2010
Årets val blev en katastrof för alliansen och socialdemokraterna återtog makten genom att gå i koalition med V, MP och BåP. Inte nu heller var arvodena etablerad utan skulle återigen användas i förhandlingen om majoriteten i kommunen. Agneta Hägglund krävde att kommunalrådsposten skulle vara en heltidstjänst till skillnad från Nina Lags 75% av IBB. Problemet var nu att Agneta Hägglund fick felaktigt en kommunalrådstjänst på 120% av IBB mot beslutade 100%. Utöver de 120% av IBB arvoderas Agneta Hägglund från polisstyrelsen och från räddningstjänsten Enköping Håbo, trots att dessa möten bedrivs på dagtid och borde ingå i heltidstjänsten som kommunalråd i Håbo. Har det skett ett misstag genom att ge Agneta Hägglund 120% av en heltidstjänst så borde en återbetalning ske till kommunen. Här ser vi återigen hur pengar används i förhandling om makten i Håbo, den politiska ideologin har idag ingen som helst betydelse som det var förr, nu gäller det bara att få tillgång till makten och maktens höga ersättningar.

År 2014
Nu är det val igen och historien upprepar sig, politikerna har inte lyckats att komma överens om ersättningarna för nästa valperiod. Det får den nya majoriteten besluta och kommer nu åter att använda pengarna i förhandlingarna om makten i kommunen under perioden 2015 – 2018. Det finns en massa andra ersättningar som måste ändras för att inte korruption ska inträffa som tex ersättningar till politiker för förlorad arbetsinkomst trots att politikerna inte förlorat någon inkomst. Detsamma gäller ersättning för möten där politiker kommer till mötet bara för att anmäla sin närvaro för att sedan direkt avvika från mötet, men erhåller närmare 900 kr för några minuter.

Summering
Detta är ett snabbt summerat händelseförlopp under 3 valperioder där pengar används till att bilda makten. Man kan också konstatera, är att det är i stort sätt samma politiker som suttit vid makten och att makten korrumperar när samma personer sitter för länge och bestämmer villkoren. Jag hoppas väljarna genomskådar politikernas taktiska spel hur de använder pengar i förhandling om makten för nästa period och röstar därefter på det parti som har den politiska ideologin som rättesnöre. Som referensmaterial bifogar jag 2014 ersättningar för våra politiker här i Håbo.

Håkan Sundström

 

Politikerarvoden i Håbo

 Prenumerera på kommentarer Kommentarer (68 Skickat)

avatar
Krister Karlsson 31 Jul 2014
Ett grundligt arbete från Håkan Sundström som jag utgår ifrån stämmer helt.
avatar
Agneta.hagglund 31 Jul 2014
Årsarvodet för Kommunstyrelsens ordförande beslutades i Kommunfullmäktige 2010-11-16 protokoll finns att tillgå på kommunens hemsida http:/www.habo.se/kommun-och-politik/moten-kallelser-protokoll/kommunfullmaktige under 2006 respektive 2010.
Fullmäktige beslutade att uppdraget som kommunstyrelsens ordförande från och med 2010-11-16 och tills vidare ska omfatta 100% av heltid.
Fullmäktige beslutar att årsarvodet för uppdraget som kommunstyrelsens ordförande ska utgå med 1200% av inkomstbasbeloppet och gälla från och med 2010-11-16 och tills vidare.

Det innebär:
2013 års basbelopp= 56 600
1200%x 56 600=679200:12= 56 600
Ersättningen är alltså 56 600/ månad.
Arvodet är ett årsarvodet och inkluderar även all tid, dvs även kvällar och helger.

Agneta Hägglund
avatar
01 Aug 2014
@Agneta, jag har tidigare på denna sida försök att förklara för "vissa" om hur ditt arvode beräknas, dock utan synbart resultat, det blir tråkigt när andra VET vad som är rätt, men i själva verket har så FEL.

Som du ser i Håkans inlägg ovan påstår han fortfarande att du har 120% av IBB samt en massa andra felaktigheter, jag "klipper och klistrar" några av dom helt felaktiga påståenden:

citat:
-Problemet var nu att Agneta Hägglund fick felaktigt en kommunalrådstjänst på 120% av IBB mot
-Agneta
IBB är 56600 kr för 2013 men årsarvodet ska delas med 12,2 vilket gör en månadsarvode på 46639 kr och årsarvodet blir 12 x 46639 = 559668 kr.

Slut citat


Problemet för personer som VILL veta sanningen blir det obegripbart när en massa felaktigheter strömmar ut i denna kanal.

Kvarstår faktum om vad som gäller ditt arvode, inget annat:

Kommunfullmäktige beslutat om ett årsarvode som motsvarar 1200% av IBB (IBB=56.600 kronor för 2013) för kommunstyrelsen ordförande, inget annat!!

Man behöver bara använda ETT av den vanligaste fyra räknesätten för att räkna ut detta, (även om "multiplikation" är ett av de två svåraste räknesätten av de fyra:))

56.600 x 1200% = 679.200 kronor per ÅR för KS Ordf.

Trevlig helg
avatar
Håkan Sundström 01 Aug 2014
Det är märkligt att ni politiker alltid säger att andra har fel men ni kan inte tala om vad som är fel. Ett typiskt sätt att undvika sanningen för er politiker här i Håbo. tala om vad i artickeln som är fel så får vi diskutera det, säg bara inte att det är fel som vanligt. Det är som Krister Karlsson säger att när det talas om politikers arvoden så blir ni nervösa och vill tysta ner, i synnerhet nu när vi närmar oss ett val. Jag kommer ihåg för ett antal månader sedan när Agneta Hägglunds arvode var uppe för diskussion här på Håboportalen så påstod du Owe att det var baserad på IBB och låg på 44300 kr i månaden vilket jag protesterade mot och påstod att det låg på närmare 50 000 kr i månaden. Nu visade det sig att vi båda hade fel, rätta summan var 55600 kr i månaden, vad jag inte visste var att hon var arvodrad från flera håll, bl.a. polirstyrelsen och räddningstjänsten och vad som nu sägs på byn är hon även är arvoderad från E'on, Mälaråde och en del andra uppdrag som görs på dagtid. Jag vet att hon följer med på portalen och därför skulle vi gärna se att Agneta Hägglund specificerar alla de arvoden hon uppbär och inte bara hänvisar till protokoll. Vad vi säkert vet är att hon enligt taxeringskallendern har en inkomst på 1,3 Mkr per år.
avatar
Krister Karlsson 03 Aug 2014
Kommunalrådet A. Hägglund och kommundir. P. Kjellander bör avgå. Det finns ingen trafikpolis i Håbo/Bålsta och därmed utsätts medborgare för livsfara ute på trottoarer och vid övergångställen. Trots flera påpekanden om det görs ingenting.
avatar
03 Aug 2014
Stopp nu herr Karlsson. Ingen skall behöva avgå för något litet misstag. Alla gör vi misstag, säkerligen ni också herr K. Och beträffande poliser så är det bättre att lära människor sunt förnuft, logiskt tänkande, hänsyn och omtanke än att tillsätta fler poliser. Vi lever på 2000-talet och borde vara upplysta nog för att kunna ta ansvar för våra liv. Tänk till herr K och ondgör dig inte så mycket över allt och alla, det finns det så många andra som gör.
Med vänlig hälsning Tommy
avatar
Krister Karlsson 04 Aug 2014
"Kommundirektörens tankar" är ett "misstag" liknande Maos lilla röda. Men vi gör alla våra misstag. I min lilla värld av blommor.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 03 Aug 2014
Tommy Hildorsson får nog fortsätta leva i sin naiva drömvärld. Om kommunalrådet och kommunchefen halverar sin s.k. arvoden kanske vi har råd med trafikpolis. Eller ska en olycka ske först! Man begår inte "misstag" med de arvodena! I 13 år!
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Owe Fröjd 04 Aug 2014
Kommunalråd och kommundirektör är kommunala tjänster och betalas av kommunen medan poilsen är en statlig verksamhet, du blandar äpplen och päron om du inte vill att kommunen skall starta en egen liten milis?
avatar
Krister Karlsson 04 Aug 2014
Owe Fröjd samt de andra partiernas företrädare står helt maktlösa och kan inte ta initiativ till någon politik överhuvudtaget. Staten står i vägen för dem, Landstinget står i vägen, fastighetsägarna står i vägen. Marknaden vill inte lyssna på politikerna. Våra politiker kan, alldeles med valet runt hörnet, bara erbjuda matematiska kullerbyttor och språkliga krumsprång. Det finns folk som emigrerar för mindre. Fel igen?
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 04 Aug 2014
Det känns stötande att Owe Fröjd ordf. i kom.fullmäktige och fritidspolitiker har 56 000 kr/mån. Det är en svindlande summa för en vanlig pensionär. Att han då hånar mig och pratar om "liten milis" när jag nämner att det finns ingen polis som garanterar ordning i kommunen, gör mig bara förbannad.
avatar
Håkan Sundström 04 Aug 2014
Krister,
Du har fel ang Owe Fröjds arvode. Hans arvode är 4716 kr per månad vilket också är i överkant för det arbete han utför.
Ha en bra dag
avatar
Krister Karlsson 04 Aug 2014
Då är jag inte sämre än att jag får be så hemskt mycket om ursäkt. Han kanske kan få påökt.
avatar
Kister Karlsson 05 Aug 2014
Jag vill också be alla våra politiker om ursäkt för att en del av oss yttrar oss och har åsikter om denna kommun. Vi har bara webb-tidningen kvar att hålla oss till. Förlåt!
avatar
Håkan Sundström 04 Aug 2014
Krister
Du glömde EU, så varför har vi kommunala politiker? De kostar bara pengar.
avatar
Krister Karlsson 04 Aug 2014
Man kan verkligen undra om det inte är dags att förpassa det kommunala styret till papperskorgen. Det missbrukas helt enkelt. Det var inte så här det var tänkt. För övrigt har man väl arvode under en kort övergångsperiod sedan får man lön i vederbörlig ordning. Eller, fel igen?
avatar
Krister Karlsson 04 Aug 2014
Se då till, Owe Fröjd, att polisen fungerar i Håbo! Med din passiva politik som ofta har en hånfull ton kommer du ingenstans. Det anstår inte en ordförande att tala till medborgarna som vi var en samling idioter. Du och ni andra lokala politiker skyller alltid på någon annan instans. Vad ska vi ha er till! Du kan påverka men vill inte. Jag talar om trafikpolis. Jag kan ge exempel på exakt vad jag menar. Men du vill ta bort övergångsställena också. När det gäller avslut i debatter får var och en bestämma själv när man vill avsluta. Jag dansar inte efter någons pipa.
avatar
Owe Fröjd 05 Aug 2014
Som sagt, trafikpolisen bestämmer vi inte kommunalt över, tyvärr
avatar
Tommy Hildorsson 04 Aug 2014
Ja visst är man naiv men kanske är det ett sätt att försöka neutralisera allt vad du, jag och alla andra tycker och tänker. Politiker som gör misstag, andra som terroriserar på olika sätt. Man önskar att man skulle kunna vrida om näsan på alla som uppför sig illa genom att missköta sina uppdrag för att kunna rätta till allt. Det behövs mer sunt förnuft, logiskt tänkande, ödmjukhet och hänsyn hos oss människor. Förlåt om jag trampade dig på tårna, men de behövs för att få dig och alla andra som besöker den här sidan att "tända till".
Ha nu en fortsatt varm och skön sommardag.
Tommy
avatar
Krister Karlsson 04 Aug 2014
"Arvoden" låter väl finare än vanlig lön. Gör man inte skäl för dessa arvoden så får man packa ihop sina grejer om några veckor bara. Jag har ingen lust att sponsra politikernas höga pensioner dessutom. Du trampade nog mera på dina egna tår. Jag är härdad.
avatar
Owe Fröjd 04 Aug 2014
Det finns bara en person som har arvode som jämställs med lön, Agneta. Alla andra arvoden är just bara arvoden, dessa inkluderar semersterersättning och är inte pensionsgrundande.
avatar
Krister Karlsson 04 Aug 2014
Skickligt, Owe Fröjd, att uppbära arvode i 20 år! Jag får varken honorar eller arvode för mina inlägg i debatten.
Reply Tummen up Tummen ner
-3
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 31 Jul 2014
Agneta
Alla arvoden var baserad på IBB vilket betyder att ett årsarvode är 10 x IBB som blir 100%. Inte 120 % som blev i uppgörelsen med BåP.
avatar
Agneta Hägglund 31 Jul 2014
Läs fullmäktiges beslut.
Basbeloppet för 2013 är 56 600.
Nina Lagh hade ett deltidsuppdrag 75% för det fick hon ett arvode på 900% av IBB som betalades ut månadsvis. Det beslutades av KF 2006 11 20
Jag har ett heltidsuppdrag på 100% enligt KF beslut 2010 11 15. För detta uppdrag har jag ett årsarvodet på 1200% av föregående års IBB som betalas ut månadsvis= 56 600

Agneta Hägglund d
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 31 Jul 2014
Agneta
IBB är 56600 kr för 2013 men årsarvodet ska delas med 12,2 vilket gör en månadsarvode på 46639 kr och årsarvodet blir 12 x 46639 = 559668 kr.
För 2014 ligger inkomstbasbeloppet 56900 och ska räknas enligt nedan från Skatteverket

Inkomstbasbelopp 2014, 1 + 10 ibb, alternativ pensionslösning ...
www.unionen.se/.../inkomstbasbelopp-2013-1-10-ibb-alternativ-pensionslo...
Inkomstbasbelopp 2014: 1 inkomstbasbelopp = 56 900 kr 10 inkomstbasbelopp = 569 000 kr, vilket motsvarar 46 639 kr/mån (Årsbeloppet delas med 12,2 ...
avatar
Krister Karlsson 31 Jul 2014
Okej, fortsätt med era siffror och fikonspråk. Vem orkar bry sig?
avatar
Krister Karlsson 31 Jul 2014
Vem är Christian? Sidekick till Sundström? Många kanske aldrig läst denna webbtidning förut. Skräm inte bort dem!
avatar
Christian 31 Jul 2014
Christian Johansson. Runt 40 år. Nja någon sidekick till Sundström är jag väl inte. Har egentligen bara följt politiken i Håbo aktivt sen 2006 trots att jag bott i kommunen sen barnsben ( bodde dock i Enköping 1998 _ 2002). DeSsutom kan jag inte klassas som politisk neutral då jag är klar borgerlig väljare. Jag brukar säga att jag är den enda moderaten som är emot blockpolitik.
avatar
Krister Karlsson 01 Aug 2014
Vill man få respons på inlägg känns det bättre om hela namnet är med. Det är i alla fall min uppfattning. Jag har ingen lust att svara annars. Men var och en gör som den vill. Tack för ditt svar.
avatar
Krister Karlsson 31 Jul 2014
Politikerna i kommunen vaknar till liv när deras arvoden kommer på tal. Aldrig annars. Det säger allt.
avatar
Krister Karlsson 31 Jul 2014
Det ställs enorma krav på arbetssökande och socialbidragstagare! Jag ställer exakt samma krav på er politiker! Uttryck er klart och tydligt! Vad vill ni göra? Vad händer nu? Vad ska ni göra för oss vanliga medborgare? Är det fel på Håkan Sundströms rapport? Tala begripligt!
avatar
Krister Karlsson 31 Jul 2014
Förstår inte A. Hägglunds kommentar. Är det en protest mot Sundströms inlägg? Begär inte att alla medborgare intresserar sig för siffror hit och dit. Vi vill se resultat! Varför är allt samma, samma år efter år? Var är förbättringarna för den vanlige medborgaren i kommunen? Var är förbättringarna? Vad som händer 2030 orkar man inte tänka på. Vad händer positivt nu? Nästa år?
avatar
Christian 31 Jul 2014
En fråga. 1998-2002 styrdes kommunen av S+v+c+båp. Ni skriver 2002 behövde s stöd från Centern. Men s och v ökade ju i det valet och båp stod kvar på 3 mandat. Så man kunde ju fortsätta med s v och båp, det blev 21 mandat. Varför behövdes stöd från c?
avatar
Håkan Sundström 31 Jul 2014
Christian
Perioden 1998-2002 styrdes av S+v+c+BåP som var en väldigt stökig period beroende av BåP agerande som var mycket svåra att samarbeta med. Efter 2002 år val så sattes BåP i karantän och fick inte medverka i någon av nämnderna men satt kvar i KF med sina 3 mandat och proteströstade mot allt som föreslogs av majoriteten. Därför fick Centern budet att medverka i majoriteten i perioden 2003-2006.
avatar
Owe Fröjd 01 Aug 2014
Fel igen Håkan, som vanligt:))

Trevlig helg från en som var med och som vet:))
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Joakim 02 Aug 2014
Det var väl då Lars Göran Brommander ringde Arne Brocknäs(M) och sa att han inte ville ha bålstapartiet i nån jävla nämnd, som han uttryckte det.
avatar
Owe Fröjd 04 Aug 2014
Ja det stämmer, med våra (Bålstapartiets) tre mandat hade vi ingen egen rätt till nämndplatser, precis som (C), (MP), (v), och (KD) i dag, men dom har fått sina platser av de andra stora partierna
avatar
Christian 15 Aug 2014
Ok, så man måste ha minst 4 mandat för att få nämndplatser om jag förstått det rätt.

Det innebär att egentligen är det bara S , M och Fp som har rätt till nämndplatser denna mandatperiod, resterande partier har fått sina av S och M.

Det förklarar varför det blev sånt liv från S i förra mandatperioden då Mp röstade för en nedläggning av Högstadiet på Gröna Dalen. Mp hade väl fått en nämndplats av S?

Lär er en läxa och ge inte bort några platser :)
avatar
15 Aug 2014
Det stämmer i stort. De stora partierna måste ge dom mindre partierna platser och inflytande då man inte av egen kraft kan fixa till en majoritet.
Det är ju samma sak som i dagens regering, varken (KD), (FP) eller (C) skulle ju inte ha några egna statsråd med deras usla valresultat

Trevlig helg
avatar
Christian 18 Aug 2014
Jag förstår att det måste ske en del fördelningar av platser vid bildande av majoritet.
Men en sak.

Hur hade det sett ut om S och M bildad majoritet 2010? .. Då hade nämnderna endast bestått av folk från S, M och Fp? För inte hade väl Fp delat ut nämndplatser till V, Mp, Båp eller C?

Samma sak 2006 om S och M bildat majoritet då, då hade Bålstapartiet med sina 6 mandat varit enda oppositionsparti i nämnderna?

Eller ett annat scenario tänk om S och M bildar majoritet efter valet 2014 och inget annat parti får över 3 mandat. Ja då finns det ingen opposition alls i nämnderna ?

eller är jag helt ute och cyklar?
avatar
Owe Fröjd 20 Aug 2014
Christian

Det stämmer, om (S) och (M) går ihop så får inga andra några nämndplatser (om mandatfördelningen ser ut som i dag)

Till Håkan vill jag påpeka,det som alla andra förstod, att det var jag som skrev inlägget då det var en fråga från till mig som jag svarade på precis under hans fråga.

Bålstapartiet valde att inte medverka på Håbo Festdag då vi tyckte att detta är en festdag och ingen plats för politiska utspel, rätt eller fel?
Vi kommer att finnas på plats under valrörelsen i valstugan under 3 veckor så att alla kan prata med oss, och om vad vi vill de kommande 4 åren.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 16 Aug 2014
Varför vara anonym, är det när du vill dölja sanningen varför du inte fick några nämndplatser under perioden 2003 - 2006? Sanningen var att ni i Bålsta partiet var så stökiga och svåra att samarbeta med att Socialdemokraterna ställde er utanför allt inflytande i Håbopolitiken, ni satt en hel period och proteströstade för att sedan tas till nåder av "S" i perioden 2011 - 2014.
Ni borde inte få bedriva politik när ni inte ställer upp på Håbo festdag och presenterar vad ni vill göra för kommunen som alla andra partier gjorde. Dra er ur politiken så det blir lugnt för de andra partierna att bedriva politik. Skäms på er i BåP.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 02 Aug 2014
Hej Joakim
Det var precis så det har beskrivits för mig. Nu till perioden 2011-2014 var det OK för sossarna att ta med BåP trots att de inte var rumsrena.
avatar
Krister Karlsson 01 Aug 2014
Ett gediget arbete från Håkan Sundström. De lokala politikerna har bra betalt. Så klart blir det ett rävspel om makten. Man har vant sig vid en viss levnadsstandard och vill inte mista den. Försvarar det med näbbar och klor, plus att det är stor status att sitta med och avgöra saker i en kommun.
avatar
Jan-Eric Hernkrantz 01 Aug 2014
Apropå Agnetas arvode. . . . . Läste hennes ”redogörelse” hur det beräknades och förstår att det är den ”pedagodiska” siffernissen och KF:s ordförande Owe Fröjd som hjälp till med förklaringen. Det är väl samma person som i en annan insändare försöker mästra Håkan Sundström hur IBB skall beräknas. Det vore klädsamt om insändare talar om vem man är, även om man i detta fall kan gissa sig till vem skribenten är. Det var ju ditt parti, Båp, som införde IBB som bas för politikerarvoden en gång i tiden sannolikt med en beräkningsgrund som ni också presenterade. Denna beräkningsgrund var säkert inte baserad på den tillämpning som gällde. Din och, i det här fallet, Agnetas förklaringar visar klart att ni inte förstår IBB egentliga innehåll och inte heller förstår IBB:s årsbelopp. I era ”förklaringar” skriver ni ” IBB är = 56600:- ( för 2013 ). Det är inte korrekt. IBB är en förkortning av InkomstBasBelopp, inget annat! Däremot 1 inkomstbasbelopp är 56600:- Ett årsbelopp av IBB utgörs av 10 inkomstbasbelopp, dvs. 566000:- För att erhålla ett korrekt månadsbelopp måste man dela IBB:s årsbelopp med 12,2 eftersom semestertillägg räknas in. I det här fallet innebär det att månadsbeloppet är 46393:- Eftersom du och Agneta anser att den ersättning KF beslutat är riktig kan jag bara konstatera att den har inget stöd i den litteratur som beskriver begreppet IBB. Så som jag ser det har Agneta dubbla semesterersättningar och två månadsbelopp utöver vad IBB säger. Vidare, Agneta ska ha 120% av IBB. Vilket IBB avses? Ett månadsbelopp av IBB är, i ovan relaterat belopp, 46393:- 120% av detta belopp är 55672:- Observera att 1 IBB inte är något månadsbelopp utan utgör ”taket” för pensionsgrundande inkomst ( PGI ), allmän pensionsavgift samt extra pensionsrätt vid barnår. Att använda IBB på det sätt som KF klubbat igenom är helt igenom fel. Men, de är ju politikerna som beslutar sina egna arvoden och även hur de ska beräknas. Någon eftertänksamhet att skapa ett större ekonomiskt utrymme för de som behöver stöd finns inte. Här gäller det att roffa åt sig medan man har makten. Förhoppningsvis kommer ni inte att ha den efter valet i höst.
Jan-Eric Hernkrantz
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundsström 02 Aug 2014
Tack Jan-Erik Hernkrantz,
Äntligen någon som förstått vad IBB är och hur IBB ska tillämpas. Det visar att våra politiker och delar av tjänstemännen inte förstått att tillämpa vad som beslutas om i KF här i Håbo. Detta har pågott under flera mandatperioder och kan betraktas som trolöshet mot huvudman. Samtliga ersättningar som jag visar på i min artickel här ovan är felaktiga och skall återbetalas till kommunkassan, dessa medel tillhör medborgarna i Håbo kommun, inte politikerna.

De dumheter som Owe Fröjd tillämpar hela tiden genom att använda orden "Fel igen, som vanligt" visar bara hans låga kompetens i mattematik och i andra sammanhang, där han försöker hyckla medborgarna genom hans nervärderande argumentation.

Jag har också försökt få Agneta Hägglund att definiera alla sina uppdrag där hon är arvodrad, men har till dags datum inte fått något svar. Hon hänvisar hela tiden till protokoll trots att hon myckelt enkelt kan offentliggöra dem för medborgarna. Medborgarna vet inte hur och vart de ska vända sig för att få denna information.
avatar
Owe Fröjd 04 Aug 2014
Håkan och Jan-Erik, FEL IGEN. Jag har försöt flera gånger att förklara hur arvodena beräknas, dock utan resultat, jag gör ett sista försök:

% av IBB är en BERÄKNINGSGRUND för hur stora arvodenna skall vara.

Jag får väl säga som Ingemar Stenmark sade en gång:
"De är int lätt att förklar för en som int begrip"
avatar
Jonny Svensson 04 Aug 2014
Förlåt en dum fråga, är det ni politiker själva som efter valet bestämmer procentsatsen?
avatar
Owe Fröjd 05 Aug 2014
Hej
Ja det är det, det beror på att det inte finns någon annan instans, tyvärr, då hade vi sluppit denna otrevliga debatt med pajkastning åt alla håll.
avatar
Håkan Sundström 04 Aug 2014
Jonny, frågan är inte dum och jag är ingen politiker men jag vet att de själva bestämmer procentsatsen vilket skapar ett ryggkliandet och korruption av stora mått.
avatar
Krister Karlsson 02 Aug 2014
Relativitetsteorin är glasklar jämfört med turerna kring arvoden och mysteriet med Närradion. IBB är ordet för dagen. Fortsättning lär följa. Vad blir nästa mysterium i kommunen? Kvantfysik?
avatar
Krister Karlson 01 Aug 2014
Vad ska vi stackare göra som inte är intresserade av matematikfilosofi och abstrakta vetenskaper? Får väl gå och rösta då.
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Pär-erik Hammarstedt 02 Aug 2014
Håkan kan du inte rota lite i huruvida
Det ligger till med fibernätet i denna kommun.
Tydligen så får bara två st aktörer vara verksamma i Håbo.
avatar
Håkan Sundström 02 Aug 2014
Hej
Jag ska försöka ta reda på vad som beslutats och historien om fibernäten i Håbo. Det Jonny Svensson skriver om väcker mitt minne från tidigare år, något har jag hört och ska försöka ta fram historien.
Ha en varm dag
Håkan Sundström
avatar
Jonny Svensson 02 Aug 2014
Storleken på arvoden kan väl vara intressant, men för mig som gammal säljare kan resultaten vara viktigare. Det verkar ju som om Håbo till största delen styrs av tjänstemän. Viktiga beslut som när det gäller möjlighet till fiberkommunikation beslutas av tjänstemän och våra förtroendevalda tvår sina händer och vågar inte ifrågasätta tjänstemännens beslut. På samma sätt skyller man på tjänstemän när lokalradion tystnar. Själva tar man inget ansvar. Är det politiker som styr? Vilka skall man rösta på som vågar införa demokrati och öppenhet i beslutsprocesserna?
avatar
Jerker Anderson 03 Aug 2014
Jävligt bra skrivet Håkan...
Reply Tummen up Tummen ner
-4
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 03 Aug 2014
Tack Jerker
Med vänlig hälsning,
Håkan
avatar
Håkan Sundström 04 Aug 2014
Jag tycker vi kan avsluta debatten om arvoden med att be Agneta Hägglund offentliggöra alla de arvoden hon har, så väljarna kan bilda sig en uppfattning om nyttan med arvodena möter medborgarnas förväntningar. Vad vi vet är att Agneta Hägglund taxerar för en total inkomst av 1,3 Mkr.
Låt oss avsluta debatten med ett offentliggörande från Agneta.
avatar
Krister Karlsson 05 Aug 2014
Du får nog inget svar från kommunalrådet, Håkan Sundström, här ska tigas. Tala är silver, tiga är guld.
avatar
Krister Karlsson 05 Aug 2014
Kommundirektören vill jag särskilt tacka. Den mannen kan tiga! Tack för att du finns! (jag tror att du finns i alla fall) Ett föredöme i tigandets konst.
Reply Tummen up Tummen ner
-2
Rapportera som olämpligt
avatar
Krister Karlsson 05 Aug 2014
Till Owe Fröjd: Mitt intresse för samhällsfrågor har försvunnit. Lycka till med ditt parti. Dina medpolitikers öppna förakt för medborgarnas nu enda kanal: Håbo-Portalen får mig att ägna mig åt mitt eget välbefinnande som ålderspensionär i stället. Fel igen! Ja, visst har du rätt. Fel igen? Dina kollegor inom politiken vann. Stackars ungdomar som får lära sig i skolan att man kan påverka. Men ge inte upp, ungdomar!
avatar
Hugo Munroe 04 Aug 2014
Den 31/7 skickade H.Sundström en tydlig information i Håboportalen betr. arvoden. Avsikten är vad man kan förstå att väcka uppmärksamheten i den korruption som börjat breda ut sig i Håbo politiken. Speciellt den "ryggkliar politik" som pågått sedan 2002 och framåt. Det framstår att ett dominerande parti som behöver/vill ha majoritet mutar/köper ett mindre parti för att på så sätt få full majoritet i KS. Således inte avspegla ett valresultatet som väljarna avgivet. Detta är ett handlande som inte stämmer med svensk praxis och som Sverige kritiserar andra nationer för. Tydligen har vissa politiker lärt sig detta suspekta handlingsätt. Att inte före ett val klart och tydligt visa upp tänkta arvoden. Nu ska inte allt handla om arvoden och IBB's osv. Det väsentliga är om personen/politiker ifråga har utfört ett bra arbete för kommunen eller varit medansvarig i ex. Skola 2000, Skipark, Bålsta Logistic etc.
Vid dylika misslyckanden bör arvoden sänkas alt. helt utgå och personerna ifråga ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.
Slutligen det måste vara helt fel att politikerna själva sitter och bestämmer sina arvoden efter vale det måste avgöras hur personerna sköter sina arbetsuppgifter. Där bör väljarna ha ett ord med i besluten.
Hugo Munroe
avatar
Joakim Jansson 22 Aug 2014
Hade Ni politiker något svar på varför ni räknar fel?

Om jag förstått rätt så delar ni inte med 12,2 utan med 12.
Se här http://www.unionen.se/fakta/inkomstbasbelopp-2013-1-10-ibb-alternativ-pensionslosning

12,2 ska det va, annars blir det ganska mycket som totalt betalas ut felaktigt.
avatar
Owe Fröjd 22 Aug 2014
Hej Joakim

Jag har skrivet om detta förr här, men lite kort:

% av IBB används bara som en beräkningsgrund för hur stort arvodet skall vara, bara det, inget annat.

Tex om jag skall betala dig en summa pengar och storleken på beloppet som du skall ha motsvarar 100 % av IBB så blir det så här:
)Om IBB = 56.600) då blir det 56.600 x 100 %= 56.600

Om du skall ha 1200 % av IBB blir det 56.600 x 1200 % = 679.200

Så är kommunens arvoden konstruerade, om man har ett sammanträdesarvode som är t.ex 1,6 % av IBB, det blir då 56.600 x 1,6 % = 906 Kr

Trevlig helg
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Håkan Sundström 23 Aug 2014
Owe:
Vilket svammel du framför som folkvald politiker. Du har tydligen inte förstått att IBB på årsbasis beräknas IBB x 10, inte x 12 som du antyder vilket ger en helt annan summa per månad som ni politiker har tillskansat er. Om kommunalrådets arvode är korrekt enligt protokollet 2006-11-20 så är alla andra politiska arvoden på årsbasis beräknad fel. 100% av IBB är således 56600 x 10 = 566000 som man delar med 12,2 som gör 46393 per månad som ger resultatet, att 100% av beräknad IBB på månadsbasis ger 3866 kr, inte 4717 kr som ni politiker tillskansar er varje månad. Skillnaden mellan 4717 - 3866 = 851 kr som ni ska betala tillbaka till kommunen per månad under 2014. Summan per månad för de övriga 3 åren (2011- 2013) denna valperiod blir något lägre. Detta gäller er politiker som har ett 100% månadsarvode, andra arvoden ska beräknas enligt respektive procentsats per månads IBB.

Jag ifrågasätter varför ni använder IBB som är så okänt bland medborgarna. Varför inte beräkna era arvoden baserad på A-kassan eller försäkringskassan, då skulle medborgarna bättre se och förstå skillnaden mellan politiska arvoden och den arbetslöse respektive den sjuke människan.

Nu har ni begärt in information om arvoderna från Upplandsbro för att ytterligare kunna höja summan för nästa valperiod. Ni borde skämmas
avatar
Owe Fröjd 22 Aug 2014
Hej igen Joakim

Glömde att skriva att länken du hänvisar till avser en pensionslösning för unionens medlemmar, man använder ofta IBB vid pensionsberäkningar men på ett annat sätt än på vilket sätt kommunen använder det på
Kolla in på skatteverkets hemsida, IBB är ett månadsbelopp som årligen räknas upp, inget annat!

Jag kan även tipas dig (och även Håkan Sundström) att han läser kommunfullmäktiges beslut från 2006-11-20, där framgår allt med önskvärd tydlighet.

Som vanligt så är Håkans "egna facit" fel

Ha det
Reply Tummen up Tummen ner
-1
Rapportera som olämpligt
avatar
Jonny Svensson 23 Aug 2014
Hej,
Varför har ni använt er av en så diskutabel referens som IBB, när ni ändå själva bestämmer procentsatsen?
avatar
Owe Fröjd 23 Aug 2014
Hej Jonny

Det är ganska bra att använda en referens som inte lokalpolitiken kan påverka. I detta fallet är det riksdagen som fastställer IBB och därmed våra politikers höjning av våra arvoden år från år. Detta borgar för att politikerna själva inte årligen kan höja sina arvoden hur mycket som helst:) Med IBB blir höjningarna betydligt lägre än om man skulle följa den allmäna ökningen av lönenivån i Sverige

Detta har fungerat sedan 2006, alla arvoden har baserats på % av IBB, dock beslutade vi själva 2006 hur många % av IBB som skall gälla, och det finns ingen annan instans än kommunens högsta organ, Kommunfullmäktige, som kan göra detta

När man läser Håkan Sundströms inlägg i denna debatten kan man bara beklaga hans okunninghet i denna fråga och brister i matematikkunskaper

Som exempel har jag som ordförande för kommunens högsta beslutande organ under 2014 100 % av IBB som ÅRSARVODE, och det IBB som gäller för utbetalning under 2014 är IBB för 2013 =56.600 Kr per år före skatt

Den som blir ordförande nästa år 2015 får 100 % av 2014 års IBB, det vill säga 56.900, en "löneökning" med hiskiliga 300 kr per år, före skatt:))) vilket är en betydlihgt lägre höjning än om man som Håkan Sundström föreslår en höjning lika med försäkringskassan då de följer löneökningarna, så han bara svamlar på, helt felaktigt och utan tänka efter före.

Som jag sa så är IBB en av Riksdagen fastställd summa som avtas som en Svensk lag, allt svammel om årssummor, 12,2 %, dela hit, dela dit etc är helt felaktiga och fullständigt obegripliga.

Bifogar en länk från riksdagens beslut om hur stort IBB skall vara för 2014, INGENTING ANNAT (detta belopp skall kommunen använda sig av för fastställande av 2015 års arvoden)
länk:
http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/13/130719.PDF

Trevlig helg

PS
Skulle inte förvåna mig om Håkan Sundström påstår att lagen är fel också, man menade säkert något helt annat:))
DS
totalt: 11 | visar: 1 - 11

Lämna kommentar

OBS att du måste vara inloggad för att kunna skicka kommentar!
Klicka här för att logga in

Kommentarer granskas inte före publicering. Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag. Kommentera gärna, håll god ton och var artig, hota aldrig, använt sunt förnuft.

Skulle du känna dig förolämpad/kränkt av ett/flera ord/uttryck, vänligen kontakta HåboPortalen (info@haboportalen.se).

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Vänligen knappa in koden som finnes i bilden:

Captcha

Bålsta Kabel TV


Bedöm denna artikel:

0

Fler nyheter

1 2 3 4 5 > Visar 1 - 20 av 2762